TRÍ TUỆ, DŨNG CẢM VÀ CHIẾN THẮNG

 

                              «  Năm đồng đổi lấy một xu,

                        Người khôn đi học, thằng ngu làm thầy. »

                                     ( Ca dao Việt Nam )

 

   Nh́n vào ḍng dài của lịch sử nhân loại, người ta nhận thấy rằng bất cứ cuộc tranh hùng nào cũng là tranh hùng của trí tuệ và dũng cảm. Kẻ chiến thắng thường là kẻ có trí tuệ và can đảm vượt hơn đối phương. Sự ưu việt của trí tuệ thường thấy trong lănh vực tư tưởng, triết lư, văn hóa, văn chương, khoa học, sau được cụ thể trong lănh vực kỹ thuật, áp dụng.

   Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ nói một cách tổng quát, khái lược đến cuộc chiến giữa nước ta và quân Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13, để rút tỉa kinh nghiệm, và xét đóan đúng mức chính sách bành trướng của Trung Cộng cùng sự khiếp nhược, hèn yếu của tập đoàn cộng sản, bắt đầu từ Hồ chí Minh cho tới ngày nay.

   Nh́n xa, rồi lại nh́n gần. Xa ra thế giới, để rút tỉa kinh nghiệm. Gần tới Việt nam, để vững ḷng tin rằng cuộc tranh hùng quốc cộng sớm muộn sẽ đi đến kết thúc, mang phần thắng về người quốc gia, không phải chỉ v́ lẽ đế quốc cộng sản Liên sô đă sụp đổ, mà c̣n v́ trí tuệ cộng sản Việt Nam quả thật là vô trí tuệ, kiểu những câu vè Việt Nam đă nói rơ :

   «  Năm đồng đổi lấy một xu ; người khôn đi học ; thằng ngu làm thầy. » hay :

   «  Nói theo, nói leo, nói dở, nói dài, nói dai, nói ngang, nói bướng. », để ám chỉ sĩ phu, trí thức cộng sản.

 

I)                  Cuộc chinh phục thế giới của quân Mông Cổ cầm đầu bởi Thành cát tư Hăn

 

Thành cát tư Hăn, có nhiều nguồn sử về năm sinh của ông, có người cho rằng ông sinh năm 1155, người khác lại cho rằng ông sinh năm 1165 hay 1167, ngày chết th́ rơ, đó là ngày 18/8/1227, là người sáng lập ra đế quốc Mông cổ, có thể nói là đế quốc rộng lớn nhất từ xưa đến giờ, với 39 triệu cây số vuông vào thời đó.

   Có người cho rằng Thành cát tư hăn và dân Mông cổ là những người vô học, vô trí tuệ. Dân Mông Cổ là loại người hung ác, qua sự kiện họ đi đến đâu cũng chỉ biết chém giết và tàn phá, qua câu nói nổi tiếng của Thành cát tư Hăn : «  Thú vui duy nhất của đời ta là đi lấy nhà người làm nhà của ḿnh, lấy vợ người làm vợ ḿnh và lấy con người làm nô lệ cho ḿnh « , qua sự kiện quân lính Mông Cổ đến chiếm thành Smarkan, thủ phủ của một nước Trung Á thời bấy giờ, có một thư viện được coi là một trong những thư viện lớn nhất thế giới, đă dùng sách vở để thổi cơm, nấu nước tắm ; những sự kiện đó làm cho một số người đi đến kết luận là Thành cát tư Hăn và dân Mông cổ là người vô trí tuệ, thiếu văn hóa, thiếu văn minh, man dại. Điều này không phải là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, một con người và một dân tộc đă tạo dựng lên một đế quốc được coi là lớn nhất thế giới từ xưa đến giờ, con người này, dân tộc ấy, vào thời đó, so với những dân tộc họ đánh chiếm được, không phải là họ thua về trí tuệ đối với những dân tộc này.

   Thật vậy, những nước dưới sự thống trị của đế quốc Mông Cổ vào lúc bấy giời là Tàu, các nước Trung Á, Ả Rập và một phần Âu châu gồm miền nam  nước Nga, nước Ba lan và Hung gia lợi.

   Nước Tàu dưới thời nhà Tống, theo Tống Nho, như người Việt chúng ta gọi một cách mỉa mai, có ư ám chỉ là quá hủ lậu, phẩm trật, kiêu căng, tự măn, cho ḿnh là nhất, quá khinh thường phụ nữ, và những giai tầng cấp dưới. Các nước Ả rập, th́ đi theo đạo Hồi, nhưng cũng là một thứ đạo Hồi thoái trào, hủ lậu.

   Chính v́ vậy mà Thành cát tư Hăn đă tuyên bố : «  Trời đất đă nổi giận trước những tính kiêu hănh quá độ và tính xa phí cùng cực của người Tàu. Tôi sống ở một vùng hoang dă phía bắc, không có việc pha phí quá độ, tôi trở về sự đơn thuần, mộc mạc và sự tinh khiết. » Ông đă biết kêu gọi sự hợp tác của những trí thức Phật giáo ở Tàu, và những trí thức theo Trường phái nestorien, chống lại sự thoái trào của đạo Hồi.

   Ngay ở điểm này, chúng ta thấy Thành cát tư Hăn không phải là con người không có trí tuệ. Ngày hôm nay, một số sử gia Mông cổ đă t́m thấy chứng tích chứng tỏ ông là người có học thức cao, biết đọc những bài thuyết pháp về đạo Lăo.

   Ông mồ côi cha sớm, do mẹ nuôi nấng, dạy giỗ. Thời thơ ấu, ông sống một cuộc sống cơ hàn, cực khổ, khó nhọc. Chính mẹ ông đă dạy ông ḷng can đảm, can trường, nhẫn nại, biết học hỏi ở người khác, ngay ở kẻ thù, biết tiến, biết lui. Ông rất kính trọng mẹ ông và những người phụ nữ nói chung. Điểm này chúng ta đă thấy ông hơn những vua quan đời nhà Tống ở bên Tàu và vua quan thời đạo Hồi suy vi ở những nước Ả rập, coi thường phụ nữ, tự kiêu, tự đại, cho ḿnh là trung tâm vũ trụ một cách vô lư.

   Ông đă biết hết sức dụng nhân tài, ủy quyền cho những người xứng đáng và trung thành, chứ không hoàn toàn dựa trên quan hệ gia đ́nh ; ban bố luật thành văn và ra lệnh cho mọi người phải theo ; cam kết giành cho thần dân và binh lính sự giàu có do những chiến lợi phẩm có được, không phải chỉ giành cho ông và tướng tá, mà c̣n chia xuống cho cả lính và vợ con. Mẹ ông là người nuôi rất nhiều trẻ mồ côi, những cô nhi quả phụ, không riêng ǵ của lính mà cả địch thù, nếu họ biết qui thuận ; và đây đồng thời cũng là một cơ quan t́nh báo lấy tin tức từ phía địch.

   Chiến thắng của người Mông Cổ không phải chỉ v́ họ đi ngựa giỏi, bắn cung hay, kiếm cung của họ là một loại tốt nhất thời bấy giờ ; mà c̣n là tài tổ chức quân đội kỷ luật, có tinh thần tranh đua, có một hệ thống t́nh báo tinh vi ; và một bộ phận hậu cần đến từ chính gia đ́nh vợ con đi theo đoàn quân lúc ban đầu.

 

   I I )      Cuộc chiến giữa vua quan nhà Trần và quân Mông Cổ

 

   Có người cho rằng dân Việt và vua quan nhà Trần chiến thắng quân Mông Cổ là t́nh cờ, v́ lúc đó Thành cát tư Hăn đă chết, đă truyền đến đời cháu. Điều này sai lầm, không t́nh cờ, v́ không phải chiến thắng một lần, mà là 3 lần, đế quốc Mông Cổ lúc đó mặc dầu đă đến đời cháu, nhưng là đang ở thời kỳ cực thịnh, vừa mới chiến thắng nhà Tống, cai trị cả nước Tàu, và đang sửa soạn đánh Nhật, sau hoăn lại, rồi baĩ bỏ v́ thua ở Việt Nam và Hốt tất liệt chết.

   Thật vậy, cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ của dân Việt và vua quan nhà Trần diễn ra 3 lần khác nhau.

   Mông cổ là một dân tộc ở phía bắc nước Tàu, ở vào thượng lưu sông Hắc giang ( Amour). Người Mông Cổ hung tợn, hiếu chiến, cỡi ngựa bắn cung từ thuở nhỏ, lại dưới sự cai trị, chỉ huy của Thành cát tư Hăn, một con người giỏi về tổ chức, nên cả dân tộc đă trở thành một đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Thêm vào đó, dân Mông cổ vào thời đó c̣n là một giống dân du mục, đi đâu cũng mang gia đ́nh vợ con, dê, ngựa, ḅ, cừu, một nguồn tiếp vận sẵn có, một trong những vấn đề nan giải vào thời đó cũng như thời nay, khi một quốc gia gửi quân đi đánh nước ngoài. Không những gia đ́nh đi theo để tiếp vận, mà c̣n là một hăng xưởng luyện vơ khí, đúc gươm, làm tên cung, và một nguồn an ủi cho người lính về tinh thần. Thành cát tư Hăn đă biết khai thác tối đa việc này, cũng như chấp nhận hàng quân, cho nhập vào đoàn, vừa để làm yếu địch, vừa khai thác thông tin, t́nh báo.

   Thành cát tư Hăn chết năm 1227, truyền ngôi lại cho người con thứ 3 là A loa đài ( Ogotai). Sau A loa đài truyền ngôi cho con là Quí Do ( Gouyouk). Quí do làm vua được 3 năm th́ mất, ngôi vua Mông Cổ về chi khác. Người em, con nhà chú là Mông Kha lên. Ở điểm này chúng ta đă thấy hoàng gia Mông Cổ tân tiến hơn hoàng gia nhà Tống bên Tàu lúc bấy giời, đó là ngôi vua không nhất định truyền cho con và phải con trưởng, mà có thể truyền cho em, cho anh, cho một gịng khác, và hội đồng hoàng tộc bầu lên vua, không chỉ có những người hoàng gia, mà con có những công thần, tướng lănh giỏi. Mông Kha chết, ngôi về tay người em là Hốt tất Liệt. Chính Hốt tất liệt tiêu diệt nhà Tống, đưa đế quốc Mông Cổ đến chỗ cực thịnh.

   Khi Mông Kha c̣n sống, Hốt tất liệt có mang quân sang đánh nhà Tống, có cử một viên tướng đi đánh tỉnh Vân Nam bây giờ, viên tướng này có gửi một sứ giả sang nước An Nam ta, bảo vua Trần thái Tôn thần phục Mông Cổ.

   Thái Tôn lúc bấy giờ không những không chịu, mà c̣n sai Trần quốc Tuấn đem quân lên trấn giữ ở phía bắc. Đó là vào năm 1257.

   Vào năm 1282, vua Mông cổ cho sứ sang nước ta dụ rằng : «  Nếu vua nước Nam không sang chầu được th́ phải đưa vàng ngọc sang thay, và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương, bói toán, thợ khéo mỗi hạng 2 người. »

   Vua Trần Nhân Tông sai người chú họ là Trần di Ái và Lê Tuân, Lê Mục sang thay cho ḿnh. Nhưng vua Mông cổ không bằng ḷng, quyết định chiếm giữ quyền cai trị của nước ta, bèn xuống chỉ lập Tuyên phủ ti, đặt quan để sang giám thị các châu huyện, coi nước ta chỉ là một huyện của nước Tàu, như những lần bị đô hộ trước. Quan Mông cổ sang tới nơi, Nhân Tông không nhận, đuổi về Tàu.

   Cái trí và dũng của vua quan nhà Trần , nhất là vua Trần nhân Tông, đó là nhất định không nhận, như Trần b́nh Trọng, mặc dầu bị địch bắt, được chiêu dụ, nhưng vẫn khẳng khái tuyên bố : «  Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. »

   Quyết định của vua Trần nhân Tôn và câu nói của Trần b́nh Trọng đáng được giới lănh đạo cộng sản hiện nay và hậu thế suy ngẫm.

   Vua Mông cổ thấy sứ ḿnh bị đuổi về nước, giận lắm, bèn lập Trần di Ái làm An Nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm Hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm Thượng thư lệnh, và Sài Thung dẫn 1000 quân đưa bọn phản quốc đó về nước.

   Trần di Ái thấy vua Mông phong cho cũng nhận, đưa cũng về, trong bụng nghĩ rằng chuyến này, nhờ sức ngoại bang, th́ được làm vua, nếu không th́ đổ tội cho quân Mông cổ bắt ép. Sài Thung đưa bọn Trần di Ái tới gần ải Bắc quan, có tin báo về kinh đô. Vua Trần nhân Tông liền sai một tướng dẫn một đội quân đi đánh Sài Thung và bọn nghịch thần. Sài Thung bị tên bắn mù một mắt, chạy trốn về Tàu. C̣n lũ Việt gian Trần di Ái bị bắt, bị giáng xuống làm lính, mặc dầu là chú vua.

    Vua Mông cổ thấy Sài Thung bị mù chạy về nước, túc giận lắm, sai con là Thoát Hoan làm Trấn Nam vương, cùng với 2 tướng là Ô Ma Nhi và Toa Đô dẫn 50 chục vạn quân, giả tiếng mượn đường nước Nam sang đánh Chiêm thành.

   Quan trấn thủ vùng Lạng sơn do thám được tin ấy, cho người về báo với triều đ́nh.

   Hành động trí tuệ đầu tiên của vua quan nhà Trần đó là họp hội nghị B́nh than (1) hội các vương hầu để bàn kế chống giặc, có thể nói như bộ tham mưu bây giờ.

   Hành động trí tuệ thứ nh́ đó là họp các bô lăo, dân gian ở điện Diên Hồng để bàn xem nên ḥa hay nên đánh. Đây là một hành động vừa sáng suốt, vừa dân chủ, mặc dầu vào thời bấy giờ.

   Quân Mông cổ lúc đầu rất là mạnh, mặc dầu Trần hưng Đạo đă điều quân trấn giữ ở những nơi hiểm yếu, nhưng lúc đầu phải thua chạy về Vạn kiếp. Vua Trần nhân Tông, nghe Hưng đạo đại Vương thua chạy về Vạn Kiếp, liền dùng một chiếc thuyền nhỏ tới Hải đông tức Hải dương ngày hôm nay, rồi cho vời Trần hưng Đạo đến bàn việc, nói với Hưng đạo Vương rằng :

   «  Thế giặc to như vậy mà chống với nó th́ dân sự tàn hại, hay là Trẫm chịu hàng đi để cứu muôn dân ? » Hưng đạo Đại Vương liền trả lời :

   «  Bệ hạ nói câu ấy th́ thật là lời nhân đức, nhưng mà Tôn miếu xă tắc th́ sao ? Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin trước hăy chém đầu tôi đi đă, rồi sau sẽ hàng. »

   Chúng ta chỉ cần nghe 2 câu đối đáp ngắn gọn trên, chúng ta cũng đă thấy rơ trí tuệ và dũng cảm của vua quan nhà Trần. Vua nói vậy để vừa thử ḷng, vừa khuyến khích quyết chí, dũng cảm của bề tôi. Bề tôi trả lời rất lễ phép, nhưng rất là đanh thép.

   Như trên đă nói, thế giặc lúc đầu rất mạnh, không những Vạn kiếp bị mất, mà thành Thăng long cũng thất thủ, Toa Đô lấy Nghệ An, Trần hưng Đạo phải đưa vua về Thanh Hóa. Mặc dầu vậy, đức Trần Hưng Đạo vẫn trèo non, vượt bể, dăi gió dầm sương, cương quyết một ḷng v́ nước, t́m kế đánh giặc, cứu nước, không một lúc nào rối sợ. Trong khi đó th́ có nhiều người, trong đó có cả hoàng tộc như bọn Trần ích Tắc, Trần Tú Viễn đều ra đầu hàng Thoát Hoan.

   Đạo quân của Toa Đô ở Chiêm Thành kéo ra đánh đất Nghệ An. Trần quang Khải đem quân lùi ra mặt ngoài để giữ những đường hiểm yếu. Toa Đô đánh măi không được, mà lương thảo th́ mỗi ngày một cạn, bèn cùng với Ô Mă Nhi dẫn quân xuống thuyền, định vượt bể, ra ngoài bắc hợp với quân của Thoát Hoan.

   Trần quang Khải được tin ấy, cho người về Thanh Hóa phi báo. Vua Trần nhân Tông hội các quần thần hỏi kế. Trần Hưng Đạo tâu :

   «  Toa Đô tự Chiêm Thành trở ra, qua vùng Ô lư (tức Thuận hóa ngày nay), Hoan ( Nghệ an), Ái (Thanh hóa), đường sá gập gềnh, quân sĩ vất vả, nay lại vượt bể ra ngoài bắc, th́ sức lực cũng đă mơi mệt. Vậy nay nên sai một tướng đem quân ra đón đường mà đánh th́ chắc phá được. » 

   Nhân Tông nghe lời, sai Trần nhật Duật mang 5 vạn quân ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt Hải dương. Toa Đô phải lui ra cửa Thiên Tường. Sau đó Toa Đô bị trúng tên, chết ở trận Tây Kết, c̣n Ô Mă Nhi th́ lẻn lên một chiếc thuyền nhỏ, chạy về Tàu.

 

   Trần nhật Duật thắng trận. Trần hưng Đạo được tin ấy, vào tâu với vua rằng :

   «  Quân ta mới thắng, khí lực đang hăng, mà quân Mông mới thua, tất chột dạ. Vậy nên nhân dịp này mà tiến quân đánh Thoát Hoan, để khôi phục kinh thành. »

   Vua nghe lời, liền ra lệnh sắp sửa tiến binh.Bỗng có Trần quang Khải ở Nghệ An ra, xin đi đánh Thoát Hoan. Vua liền sai Quang Khải thu xếp quân sĩ để ra đánh Thăng Long và truyền lệnh cho Trần nhật Duật đóng quân, giữ chặn đường, không cho bọn Toa Đô kéo về hợp với Thoát Hoan.

   Trần quang Khải, với Trần quốc Toản và Phạm ngũ Lăo đem quân từ Thanh Hóa, đi ṿng đường bể, đến bến Chương Dương, sấn vào đánh chiến thuyền của quân Mông cổ. Quân ta đánh hăng quá, quân Mông địch không nổi, phải bỏ chạy. Quân ta tiến lên bộ đuổi đánh đến tận chân thành Thăng Long, rồi hạ trại. Thoát Hoan mang đại binh ra cự, nhưng bi phục binh của Trần quang Khải đánh úp lại, quân Mông phải bỏ thành Thăng Long, chạy qua sông Hồng Hà, sang giữ mặt phía Bắc,  vùng Kinh bắc, tức Bắc Ninh ngày hôm nay.

   Thoát Hoan đóng quân ở Bắc giang, nghe tin Toa Đô tử trận, Ô Mă Nhi trốn về Tàu, quân lính ai nấy cũng đều ngă ḷng, trời lại nóng nực, chướng khí bốc lên, quân sĩ bị dịch, chết hại cũng nhiều ; bởi thế nên có bụng rút quân về Tàu.

   Hưng đạo đại vương biết Thoát Hoan tất phải chạy, liền sai Nguyễn Khoái, Phạm ngũ Lăo mang 3 vạn quân phục sẵn hai bên rừng sậy ở bên sông Vạn Kiếp, để chờ quân Mông đến th́ đổ ra đánh ; lại sai 2 con là Hưng Vơ vương Nghiễn và Hưng hiếu vương Úy dẫn 3 vạn quân đi đường Hải dương ra mặt Quảng Yên, giữ chặn đường về châu Tư Minh. C̣n Hưng đạo đại Vương tự dẫn đại quân lên Bắc giang đánh quân Mông.  Quân Mông thua chạy đến bến Vạn Kiếp, gặp bọn Nguyễn Khoái ra đánh, quân Mông 10 phần tổn thất mất 5. Tướng Mông là Lư Hằng bị tên bắn chết. C̣n Thoát Hoan cố đánh lấy đường mà chạy. Sau thấy quan ta đuổi đánh rát quá, phải chui vào ống đồng mà chạy. Về đến gần châu Tư Minh, lại gặp Hưng vơ vương Nghiễn và Hưng hiếu vương Úy đánh đuổi một trận nữa. Thoát Hoan, A bát xích, Phàn Tiếp chạy thoát về Tàu.

 

   Thế là Đại quân của Thoát Hoan, lúc đầu th́ hùng hổ bao nhiêu, bây giờ th́ tan nát bấy nhiêu. Trong 6 tháng trời, từ tháng chạp năm 1284 đến tháng sáu năm 1285, quân ta đuổi 50 vạn quân Mông Cổ ra khỏi  bờ cơi.

   Vua Mông cổ thấy bọn Thoát Hoan bại trận trở về, giận lắm, muốn bắt chém cả ; quần thần can măi, mới thôi, bèn ra lệnh ngưng việc sang đánh Nhật và sửa soạn quân sang đánh nước ta để báo thù.

   Vua Trần nhân Tông được tin quân Mông đang sửa sọan sang đánh nước ta, bèn vời Hưng đạo Vương vào hỏi kế và Ngài trả lời :

   «  Nước ta xưa kia, quân dân hưởng thái b́nh đă lâu, không tập đến việc chiến trận, cho nên năm trước, quân Mông vào cướp, c̣n có kẻ trốn tránh theo hàng giặc. May nhờ oai linh của tổ tông, và thần vơ của bệ hạ, đi đến đâu đánh được đấy, cho nên quét sạch được bờ cơi. C̣n như bây giờ quân ta quen việc chinh chiến, mà quân địch th́ đi xa mỏi mệt. Vả lại thấy Toa Đô, Lư Hằng, Lư Quản tử trận, tất cũng chột dạ, quân t́nh đă sinh nghi sợ, hẳn không dám hết sức mà đánh. Cứ như tôi, th́ chuyến này, dù có quân Mông sang đây, ta phá cũng dễ hơn phen trước, xin bệ hạ đừng lo. »

   Quả thật như vậy, quân Mông sang đánh nước ta lần thứ 3 vào năm 1287, nếu chúng ta kể lần thứ nhất vào năm 1258 ; lần thứ 2 từ năm 1284 đến 1285 ; lần thứ ba này quân Mông cũng đại bại trở về. (2)

 

Có người nói với tôi rằng tại sao nói đến chiến thắng của nước Việt dưới vua quan nhà Trần mà không nói đến chiến thắng cộng sản thời chống Pháp, chống Mỹ. Tôi xin trả lời rằng cuộc chiến tranh 1946-1954, rồi cuộc chiến 1954-1975, cả 2 phía đều có ngoại quốc đứng đằng sau, trí tuệ là trí tuệ của ngoại quốc, hơn thế nữa nó là chiến tranh cục bộ nằm trong cuộc chiến toàn bộ là chiến tranh lạnh. Những lời tuyên bố của Hồ chí Minh : «  Tôi không có tư tưởng ǵ cả. Tư tưởng của tôi đă có Staline và Mao nghĩ hộ. » C̣n Lê Duẫn th́ thản nhiên tuyên bố : «  Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên sô và Trung cộng. » Điều này chứng tỏ cộng sản Việt Nam bị xúi dục làm một con cờ trong bàn cờ thế giới, thế giới bảo sao nghe vậy ; nếu nói nặng, như các cụ ngày xưa, th́ chỉ là một «  Thằng con nít bị xúi ăn cứt gà «  Không thể nói là trí tuệ được.

 

   Trí tuệ của đảng Cộng sản , của Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay được tiêu biểu qua câu nói của nhà văn Dương thu Hương: “ Dân tộc Việt Nam dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt cái giới lănh đạo vừa tối tăm ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ »; giới trí thức tiêu biểu bởi 700 tờ báo và gần 70 đài phát thanh, truyền h́nh, th́ được gói gém trong câu vè của dân gian: “ Nói leo, nói theo, nói dở, nói dài, nói dai, nói ngang, nói bướng “, v́ họ chỉ biết lập lại cái ǵ Bộ Chính trị và Trung Ương đảng ra lệnh, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, theo kiểu tuyên truyền nhồi sọ của Phát xít Hitler; và v́ từ  “ tối tăm, ngu dốt”, nên không có một tư ǵ là lư luận hợp lư, ngoài việc nói ngang bướng: “ Ta cứ như vậy th́ mày làm ǵ được tao “ , “ Tao cứ vi phạm nhân quyền, không giữ lời hứa, th́ thế giới làm ǵ được.”

   Thử hỏi một chính quyền như vậy, một giai tầng trí thức sĩ phu như thế, th́ làm sao mà có thể lèo lái con thuyền Việt Nam qua những cơn sống gió, để có thể theo kịp những nước chung quanh, ngơ hầu có thể theo kịp đà tiến bộ của văn minh nhân loại, hỏi giai tầng lănh đạo tối tăm ngu dốt, giới báo chí truyền thông, theo nguyên tắc là thầy của dân, mà nay chỉ biết nói theo, nói leo, nói dở, nói dai, th́ làm sao nâng cao dân trí.

   T́nh trạng tụt hậu của Việt Nam hiện nay, nhiều người t́m cách đổ lỗi cho tư tưởng Khổng giáo hay cho dân trí.

-         Không phải thế. Khổng giáo th́ đă quá xa xôi. Thử hỏi những nước như Nam Hàn, Đài loan, Tân gia ba, họ cũng bị ảnh hưởng Khổng giáo không kém ǵ Việt Nam, thế mà Nam Hàn hiện nay là cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới, trong khi Bắc Hàn th́ bị chết đói. Điều này chứng tỏ không phải tại Khổng giáo mà lỗi tại thể chế chính trị .

-         Lỗi tại dân trí thấp chăng ?  - Cũng thưa không, v́ dân trí thấp chỉ là hậu quả của một chính thể độc tài, với những người lănh đạo ngu dốt và ác ôn côn đồ, đă ḱm hăm tất cả những sức bật của người dân. Người nào có trí tuệ cao th́ bị bịt miệng, bỏ tù như cha Nguyễn văn Lư, luật sư Lê thị công Nhân, bị quản thúc như Hoà thượng Thích quảng Độ, và nhiều người khác nữa.

 

   Xét lịch sử, nh́n vào quá khứ để biết đâu là những vết xe đă đổ, để tránh cho tương lai, đâu là những trí tuệ, dũng cảm trong quá khứ và hiện tại, để học hỏi.

   Trí tuệ và dũng cảm của giới lănh đạo cộng sản hiện nay được thể hiện qua câu nói của Hồ chí Minh: “ Tôi không có tư tưởng ǵ cả; tư tưởng của tôi đă có Staline và Mao nghĩ hộ.” Đây là câu trả lời của họ Hồ cho một kư giả ngoại quốc nhân dịp Đại hội đảng Lao động, tức đảng Cộng sản bây giờ, vào năm 1951 ở vùng Cao Bắc Lạng. Ở điểm này, có những người trí thức cộng sản bênh vực cho Hồ chí Minh, đă nói: “ Bác nói như vậy là v́ bác khiêm tốn.” Không, họ Hồ không khiêm tốn một tư ǵ, v́ khi viếng thăm đền thờ đức Trần hưng Đạo, mà dân Việt đă tôn lên thành thánh, ông có đọc một bài thơ, trong đó có câu:

   “ Bác đưa một sứ qua nô lệ, Tôi dẫn 5 châu tới đại đồng.”

   Con người này không những không khiêm nhượng, mà c̣n vô cùng vọng ngoại, trên th́ đội ngoại quốc, dưới th́ đạp dân, coi thường những vị anh hùng liệt sĩ Việt Nam, đă gọi Karl Marx, Lénine là cụ, như trong Di chúc của ông, trong khi gọi Trần hưng Đạo là bác. Mặc dầu đức thánh Trần sống cách Marx và Lénine cả hàng 600 năm.

   Trí tuệ của giới lănh đạo cộng sản hiện nay được thể hiện qua anh Đỗ Mười là thợ thiến heo, Lê đức Anh là anh cai phu đồn điền, Phan văn Khải, Nguyễn tấn Dũng, mới ngày nào là anh chăn trâu, chăn ḅ, liên lạc viên, du kích, thế mà ngày nay ai cũng là tŕnh độ cao học, đại học, tiến sĩ đại học này, cao đẳng đại học kia. Theo bản tường tŕnh của Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của quốc hội cộng sản Việt Nam khóa IX, th́ từ năm 1976 cho tới 2007,  cộng sản Việt Nam cấp ra 8 400 bằng tiến sĩ, trong đó có 2 700 bằng tiến sĩ giả, mà phần đông là các ông lớn trong Trung ương đảng, công chức cao cấp và con ông cháu cha.

   Trí tuệ đó c̣n được truyền tới cho giới sĩ phu, trí thức cộng sản, tiêu biểu là 700 tờ báo và gần 70 đài phát thanh, truyền h́nh, mà người dân đă chế riễu qua câu vè:

   “ Nói leo, nói theo, nói dở, nói dài và nói dai.”

   C̣n dũng cảm của cộng sản Việt Nam th́ như thế nào ?

   Dũng cảm của cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đi theo ngoại bang. Trước kia th́ theo Liên Sô, lớn tiếng chủi Trung Cộng. Sau này khi đế quốc cộng sản Liên sô sụp đổ, th́ lại muối mặt đi theo Trung cộng, tiêu biểu là cuộc họp ở Thành đô năm 1991, được phơi bày qua quyển nhật kư của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cộng sản Trần quang Cơ. Trung cộng đă coi khinh, coi thường cộng sản Việt Nam, đó là không tiếp ở thủ đô, mà tiếp ở một tỉnh nhỏ, không cho phái đoàn cộng sản Việt Nam đi đường hàng không, mà phải đi bộ qua ải Bắc Quan. Đặng tiểu B́nh hứa đến gặp; nhưng sau đó không gặp, mà c̣n tuyên bố: “ Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo, đái bát. Tôi không muốn gặp những phường ăn cháo, đái bát đó.”

   Nhớ lại khi xưa, Trần b́nh Trọng bị quân Mông Cổ bắt, dụ chiêu hàng, th́ ông đă khẳng khái trả lời: “ Ta thà làm quỉ nước Nam, c̣n hơn làm vương đất Bắc.”

 

   Đất nước Việt, dân Việt với những giới lănh đạo, sĩ phu như vậy, th́ không thể nào tiến được, có tiến th́ cũng ́ ạch, thua xa những nước chung quanh. Theo bản tường tŕnh của Ngân hàng quốc tế vào đầu năm 2009, với sản lượng hàng năm tính theo đầu người là 1080$, để theo kịp Nam dương với sản lượng 2130$, Việt Nam phải mất 51 năm; theo kịp Thái Lan, với sản lượng 4280$, phải mất 95 năm; theo kịp Tân gia ba, với sản lượng 45 430$, phải mất 158 năm. Mặc dầu những nuớc này xưa kia là thua Việt Nam.

   Để nước Việt, dân Việt có thể theo kịp những nước chung quanh, bắt buộc phải có một giai tầng lănh đạo và sĩ phu mới, theo đúng truyền thống Đinh Lê, Lư Trần, và theo kịp đà tiến bộ của văn minh nhân loại là đi đến tự do, dân chủ; giai tầng lănh đạo này phải phát xuất từ những cuộc bầu cử tự do thực sự, chứ không phải theo kiểu bầu cử giả dối, “Đảng cử, dân bầu.”

 

                               Paris ngày 29/05/2009

 

                                      Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem thêm Hội nghi B́nh than và Diên hồng, trên: http://perso.fr/chuchinam/

(2)            Trong khuôn khổ bài này, tôi không thể đi sâu vào chi tiết, mong Quí Vị t́m đọc ở nhiều sách sử Việt Nam. Chính tôi cũng dựa phần lớn trên quyển Việt Nam Sử Lược của Trần trọng Kim. Mặc dầu gọi là sử lược, nhưng tôi thấy cũng rất đầy đủ, gọn gàng và sáng sủa.