KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN,

       NHỚ LỜi LÊ THỊ CÔNG NHÂN,TOÀN DÂN CAN ĐẢM

                  ĐỨNG LÊN TRANH CHO NHÂN QUYỀN

 

 

Gần đây, ṭa án man dại cộng sản Việt nam đă mang 2 nhà trí thức, luật sư Lê thị Công Nhân và luật sư Nguyễn văn Đài ra xử. Ṭa án quá man dại, đến nỗi nhạc sĩ Hồ Hải đă phải làm bài hát, thốt lên : « Ôi quê hương sao quá đảo điên, để kẻ gian manh xét xử người hiền. «  Trước ṭa án man dại này, cô Lê thị Công Nhân đă tuyên bố : «  Vẫn xét xử với cái lối sai lạc. Ngay cả nếu tôi được tự do hôm nay, th́ cũng giống như là được đưa từ một nhà tù nhỏ sang một nhà tù lớn hơn. Tôi sẽ tiếp tục bày tỏ ư kiến của tôi. «  Trước đó hơn nửa năm, bị công an hỏi cung, rồi đưa vào nhà tù nhỏ, luật sư Lê thị Công Nhân đă hiên ngang phát biểu : «  Ngày mai, dù tôi bị bỏ tù, dù chỉ c̣n có một ḿnh tôi, tôi vẫn đấu tranh cho nhân quyền của tôi và nhân quyền của dân tộc tôi. » 

 

   Nhân Ngày Kỷ Niệm Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền, nhớ lời Lê thị Công Nhân, ôn lại nội dung bản Tuyên Ngôn, toàn dân hăy can đảm đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, đập tan mọi lư luận, hành động phản lại nhân quyền.

 

   I )  Nội dung bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

 

Nhân quyền là những quyền tự do căn bản của con người, đi từ quyền tự do đi lại, tự do sinh sống, tự do mưu cầu hạnh phúc, đến quyền tự do tư hữu, tự do tư tưởng, tự do bầu cử, tự do tín ngưỡng v.v…

 

Những quyền tự do căn bản này đă được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ghi nhận trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và được chấp nhận vào ngày 10/12/1948. Ngày 10/12 là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và đuợc kỷ niệm bởi phần lớn những quốc gia văn minh, tiến bộ, tôn trọng tự do, nhân quyền trên thế giới. Nó là tiến bộ và di sản chung của thế giới. Nó chỉ bị chỉ trích, coi thường, bị chà đạp bởi những con người và những chế độ man dại.

 

   Thật vậy, 50 nhà luật gia thế giới, khi soạn thảo ra bản Tuyên ngôn này, đă lấy 2 câu châm ngôn Đông và Tây làm kim chỉ nam.

   Đó là : «  Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân  «  và « Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il soit te fait « , đều cùng có một nghĩa là « Đừng làm cho người khác cái ǵ mà anh không muốn người ta làm cho anh ! « 

   Lời mở đầu bản Tuyên Ngôn đă nêu rơ :

   «  Xét rằng sự công nhận nhân phẩm bẩm sinh của mọi thành viên của đại gia đ́nh nhân loại, và sự công nhận những quyền b́nh đẳng bất khả nhượng của con người, là nền tảng của tự do, công lư và của ḥa b́nh trên thế giới. »

   «  Xét rằng sự xao nhăng, khinh miệt, chà đạp những quyền căn bản của con người là những hành động man dại, đi ngược lại lương tri và lương tâm của nhân loại ; và một thế giới mà trong đó mọi người đều được tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không bị đe dọa bởi nghèo đói,  thế giới đó phải được coi như ước vọng cao cả nhất của nhân loại. »

   «  Xét rằng quả là cần thiết để những quyền tự do căn bản của con người phải được bảo vệ bởi một nhà nước pháp quyền, để con người không bị áp bức, bóc lột ; trong trường hợp ngược lại, con người có quyền nổi lên chống lại độc tài và áp bức. « 

 

   Sau đây xin tóm lược qua những điều khoản căn bản của bản Tuyên Ngôn quốc tế nhân quyền :

 

   Điều 1 : « Tất cả mọi người sinh ra đều tự do, b́nh đẳng về nhân cách và quyền lợi. Họ tự nhiên có lư trí, lương tâm ; và phải hành xử  với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tương thân, tương trợ. « 

   Điều 17 : «  Tất cả mọi người dù sống một ḿnh hay trong tập thể đều có quyền tư hữu. Không ai có thể bị cấm đoán quyền tự do tư hữu. « 

   Điều 18 : «  Tất cả mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, ư thức và tín ngưỡng.. « 

   Điều 19 : « Tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. « 

   Điều 20 : «  Tất cả mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội… Không ai bị bắt buộc phải tham dự một hội nào mà họ không muốn. »

   Ngày hôm nay những con người, những quốc gia tiến bô, văn minh, dân chủ đều coi bản Tuyên Ngôn Quốc tế nhân quyền như kim chỉ nam, như bó đuốc soi đường cho nhân loại. Chỉ có những con người, chính quyền man rợ mới chà đạp nhân quyền (1). 

 

    I I )  Đập tan mọi lư luận, hành động man dại phản lại nhân quyền

 

   Có người nói : « Tự do, nhân quyền là sản phẩm của Tây phương ; chúng tôi những người Đông phương không cần ». Đây là một lư luận hoàn toàn sai. Như chúng ta đă nói ở trên, những nhà soạn thảo ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền đă lấy 2 câu châm ngôn Đông và Tây làm kim chỉ nam. Thử hỏi những con người đưa ra lập luận này có thích bị người ta tước quyền tự do, bị đánh đập hành hạ hay không. Tinh thần của 2 câu : «  Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân «  và «  Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu‘il soit te fait « để ở đâu. Con người, dầu là da vàng, da đỏ, da trắng hay da đen, dầu sống ở bất cứ nơi nào, đều muốn có tự do, nhân quyền được bảo đảm. Ngay dù con chim là con vật kia ; nếu chúng ta nhốt nó vào lồng, dù là lồng son, lồng vàng ; dù chúng ta cho nó ăn đủ mọi thứ ngon ; nó vẫn muốn bay ra khỏi lồng, kiếm tự do. Huống chi là con người.

   Con người, bất cứ là ai, ở đâu chăng nữa, khi nghe một điệu nhạc hay th́ đều thích thú ; khi nghe một tiếng động mạnh, th́ đều chói tai ; khi nhận ra sự thật th́ đều cảm thông ; thấy một hành động nhân đạo, th́ đều tán thưởng. Chỉ có những con người bất b́nh thường, man dại, mới ngược lại. Hơn thế nữa, những người đưa ra lập luận trên họ lại không từ chối xử dụng những phát minh sáng kiến của nhân loại như thuốc men, y tế, địa bàn, chữ viết, điện, xe ô tô, không viện lẽ là do người khác, nước khác phát minh. Địa bàn, chữ viết, máy nổ, điện, máy điện toán, thuốc trụ sinh và nhiều thuốc khác v.v.. là những phát minh sáng kiến của nhân loại. Đó là những tiến bộ về khoa học. Cũng như tôn trọng nhân quyền là tiến bộ về lănh vực tinh thần, tư tưởng, không phân biệt mầu da, chủng tộc, địa phương.

 

   Nhân Ngày Quốc tế Nhân Quyền 10/12, nhớ lời của luật sư Lê thị Công Nhân « Dù chỉ c̣n ḿnh tôi, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh nho nhân quyền của tôi và cho dân tộc tôi« , dân Việt hăy can đảm đứng lên đấu tranh cho nhân quyền của ḿnh để bắt kịp tiến bộ, văn minh nhân loại ; nhất là giới trí thức, hăy hành động như ông Elie Wiesel, con người không ngừng nghỉ đấu tranh nho nhân quyền, được giải Nobel Ḥa b́nh năm 1986 : «  Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng, nếu ở đâu và khi nào con người c̣n bị đau khổ, hành hạ, đọa đày. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, biên giới quốc gia không c̣n quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ v́ lư do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của tranh đấu . Nếu chỉ c̣n một tù nhân lương tâm bị giam giữ, quyền tự do của chính chúng ta cũng bị đe dọa. Các nạn nhân này chỉ đ̣i hỏi có một điều là họ biết rằng họ không bị cô đơn, không bị quên lăng ; rằng họ không c̣n quyền được nói ; và chúng ta nói thay họ. Nếu tự do của họ tùy thuộc vào chúng ta, th́ ngược lại,  tự do của chúng ta cũng tùy thuộc vào số phận của họ. « 

 

                                     Paris ngày 2/12/2007

 

                                           Chu chi Nam

 

________________________________________________________

 

(1)            Xin xem thêm : «  Cộng sản, loài cỏ dại, loại độc trùng «  trên http://perso.orange.fr/chuchinam/