TƯƠNG LAI CHÍNH TRỊ CỦA TẬP CẬN B̀NH

 

Nh́n bề ngoài và có một phần đúng sự thật, đó là Tập cận B́nh được coi như người, không những quyền lực nhất Trung cộng, mà một phần ở thế giới, v́ ông là người cầm đầu một cường quốc đứng thứ nh́ về kinh tế, nếu tính theo Tổng sản lượng, với 10 000 tỷ $, chỉ sau Hoa kỳ với 17 000 tỷ $. Ông là người nắm nhiều chức vụ Chủ tịch : Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Quân Ủy hội, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Thanh tra, Thanh trừng, Kỷ luật của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Chống Tham nhũng, Chủ tịch Ủy Ban Cải cách cải tổ Kinh tế, Tài chánh v.v…

Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát kỹ t́nh h́nh Trung cộng, th́ không hoàn toàn như vậy. Một người có thể nói là bạn từ thưở nhỏ của họ Tập, ông La Vũ, hiện sống ở Hoa kỳ, có viết một bức thư gần đây cho ông này, theo đó :

«  Trong Ban thường vụ Bộ Chính trị 7 người, trong đó có 1 người theo Anh, 1 người trung lập, c̣n 4 người kia, th́ chờ Anh ngă ngựa. »

Từ đó, có người cho rằng Tập cận B́nh không phải là « người quyền lực nhất Trung cộng và ngay cả trên thế giới « , đến nỗi khi viếng thăm chính thức Hoa kỳ năm 2015, Obama phải cúi đầu, rồi viếng thăm cùng năm, nước Anh, Thủ tướng Anh Cameron, phải trải thảm đỏ đón tiếp, đón tiếp theo nghi lễ hoàng gia, có cả nữ Hoàng ; mà ngược lại, tương lai chính trị của họ Tập rất bếp bênh.

Thực vậy, hiện nay Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm có : 1) Tập cận B́nh ; 2) Lư khắc Cường ( Thủ tướng); 3) Trương đức Giang (Chủ tịch Quốc hội) ; 4) Du chính Thanh ( Chủ tịch Ban Hội nghị Chính Hiệp, tương đương với Mặt trận Tổ quốc của Cộng sản VN) ; 5) Lưu văn Sơn ( Chủ tịch Trường huấn luyên Trung ương Đảng, Lănh đạo Tư tưởng, Tuyên truyền Trung Ương) ; 6) Vương kỳ sơn ( Bí thư Ban Kiểm tra, kỷ luật, Thanh trừng Trung Ương, cầm đầu Chiến dịch Chống Tham nhũng) ; 7) Trương cao Lệ (Phó Ban Bí thư Cán sự Đảng và Quốc vụ viện, tương đương với Chính Phủ của CSVN).

Trong 7 người này, chỉ có một người, theo ông La Vũ, là ủng hộ họ Tập, đó là Vương kỳ Sơn, theo thiển ư của chúng tôi ; người đứng trung lập là Thủ tướng Lư khắc Cường. Ông này lúc đầu ủng hộ họ Tập, nhưng về sau đứng trung lập, và hiện nay, theo một số nguồn tin, th́ ông trở nên chống họ Tập, v́ ông này can thiệp quá nhiều về lănh vực kinh tế, lănh vực của họ Lư. Sự can thiệp không mang lại kết quả khả quan, mà chỉ làm rối bời. Cũng như hô Tập đ̣i sa thải 1,8 triệu công nhân, trong lănh vực sản xuất sắt thép, than đá, ở tỉnh Liêu ninh, địa bàn chính trị của họ Lư, v́ trước đây ông đă từng làm tỉnh trưởng Liêu ninh.

Gần đây, Tài liệu Panama ( Panama Papers) tiết lộ, th́ trong Ban thường Vụ, có 3 người dính dáng đến vụ này, mà theo nhiều nhà quan sát, đó là Tập cận B́nh, Lưu văn Sơn, Trương cao Lệ.

Như vậy chúng ta thấy trong Ban Thường Vụ Bộ Chính trị, chỉ c̣n ḿnh Vương kỳ Sơn ủng họ, c̣n 5 người kia chống, không c̣n ai trung lập.

Họ chống, v́ rất nhiều lư do, nhưng lư do chính là xét thành quả những việc làm của họ Tập trong 4 năm qua, mà năm tới là năm thứ năm, có Đại hội Đảng để thay thế 5 người trong Ban thường vụ, và bầu người kế vị họ Tập. 

Chúng ta hăy cùng nhau xem xét những điều Tập cận B́nh hứa với dân Tàu, và những điều ông đă thực hiện trong khoảng gần 4 năm qua, để có thể khiêm tốn chẩn đoán sơ về tương lai chính trị của ông.

Một cách tổng quát, khi Tập cận B́nh lên ngôi, vừa Chủ tịch Đảng, rồi Chủ tịch Nhà nước vào cuối năm  2012, qua những bài tuyên bố, có lúc chính thức, công cộng, có lúc kín đáo, nhưng nhiều khi bị tiết lộ ra ngoài, người ta có thể tóm tắt những mục đích của họ Tập là :

1 )   Chống tham nhũng, hối lộ hay chiến dịch thanh trừng «  Đả hổ, đập ruồi « : Đây là việc làm mà họ Tập dồn nỗ lực vào nhiều nhất. Nhưng cho tới nay , người ta cho rằng họ Tập không công minh, chính đại, chỉ chống người tham nhũng không theo ông, c̣n những người theo ông th́ yên thân, v́ ở nước Tàu hiện nay, ai mà không tham nhũng hối lộ. Ngay cả bản thân và gia đ́nh họ Tập.

Việc làm chống tham nhũng và hối lộ là mang đến sự công bằng xă hội, nhưng ngay căn bản của việc làm này đă là bất công. Vậy c̣n ai tin ?

Dân đă không tin, mà dân c̣n sợ hăi. Một bầu không khí khủng bố (terreur) hiện đang bao trùm nước Tàu hiện nay. Người ta liên tưởng tới thời kỳ Cách mạng Hồng vệ Binh ( Révolution Culturelle) ( 1966 – 1976) của Mao, mà dân Tàu ai cũng khiếp sợ.

Diễn tiến cuộc thanh trừng từ ngày họ Tập lên ngôi :

Nhiều người cho rằng cuộc thanh trừng của họ Tập bắt đầu bằng sự kiện Bạc hi Lai rớt đài và bị đưa ra ṭa vào ngày 19/03/2012.

Người ta c̣n nhớ Vương lập Quân, nhân vật thứ 2 của Trùng Khánh, đặc trách về công an, mật vụ, tay em đắc lực của vợ chồng họ Bạc, làm bất cứ việc ǵ do 2 người này sai bảo. Bỗng một hôm ông ta chạy vào Ṭa Tổng Lănh sự Hoa kỳ ở Trùng Khánh, xin tỵ nạn chính trị, nói rằng vợ chồng họ Bạc muốn giết ông.

Tất nhiên Ṭa Tổng Lănh sự chấp nhận bảo vệ ông. Nhưng một thời gian sau th́ họ Vương được Ṭa Tổng Lănh sự trao trả lại cho người từ Trung ương Bắc kinh, dẫn độ ông về nơi đây.

Sự việc Bạc hi Lai nổ ra.

Sự việc này không phải chỉ là tham nhũng và chuyển tiền ra nước ngoài, mà c̣n liên quan đến chính trị, liên quan đến một âm mưu đảo chính Tập cận B́nh.

Sở dĩ có vụ này là theo những tin tức đáng tin cậy, Giang trạch Dân, trong 2 người, Tập cận B́nh và Lư khắc Cường, đă chọn họ Tập là người kế vị Hồ cẩm Đào, v́ họ Tập tỏ ra là người kín đáo, nghe lời ông hơn. Nhưng t́nh thế hoàn toàn trái ngược lại khi họ Tập lên nắm thực quyền, làm Chủ tịch Đảng vào cuối năm 2012. V́ vậy họ Giang muốn đảo chính. Những người liên quan trực tiếp tới âm mưu đảo chính là Bạc hi Lai, Tỉnh trưởng Trùng Khánh, nhân vật đang lên, Chu vĩnh Khang, Bộ trưởng Công an, Luật Pháp và Dầu khí, và Từ tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương.

Sau khi cuộc đảo chính không thành, Chu vĩnh Khang đă nhiều lần t́m cách ám sát họ Tập, nhưng không thành.

Như trên đă nói, chiến dịch chống tham nhũng hối lộ, bề ngoài th́ như vậy, nhưng thực sự bề trong là một cuộc tranh quyền nội bộ, gần như một sống một c̣n giữa phe Giang trạch Dân và Tập cận B́nh.

Việc này không thể che mắt được người ngoài và chính dân Tàu.

Nên chiến dịch chống tham nhũng, dưới mắt dân Tàu không thành công, chỉ là chống nửa vời. Mặc dầu từ ngày cầm quyền đến nay họ Tập đă kỷ luật 182 000 viên chức, trong đó có 36 Thứ Trưởng và 3 con hổ lớn, Bạc hi Lai, Từ tài Hậu và Chu vĩnh Khang.  

2 )   Cải tổ Quân đội

Việc cải tổ quân đội cũng vậy.

Có thể nói quân đội Trung cộng là quân đội tham nhũng nhất thế giới, từ ngày Đặng tiểu B́nh cho phép quân đội làm kinh tế, rồi phải nhờ đến quân đội để dẹp biến cố Thiên an Môn 1989. T́nh trạng tham nhũng, hối lộ trong quân đội c̣n nặng nề hơn dưới thời Giang trạch Dân và Hồ cẩm Đào.

Dù sao Đậng tiểu B́nh cũng là người xuất thân từ quân đội, lúc đầu là làm Ủy viên chính trị Quân đoàn 8, có những tay em trong quân đội như Dương thượng Côn, Văn Chấn hết ḿnh theo. Ngược lại Giang trạch Dân là người xuất thận từ một kỹ sư, chuyên viên, nói quân đội khó nghe, nên t́m cách mua chuộc quân đội bằng tham nhũng, hối lộ.

Tập cận B́nh muốn vừa chống tham nhũng, vừa cải tổ quân đội. Nhưng trong lănh vực này, người ta cũng có thể nói kết quả rất mong manh. Người giúp đỡ họ Tập chống tham nhũng trong quân đội không ai hơn là Tướng Lưu Nguyên, con của Chủ tịch nước Lưu thiếu Kỳ, người bị Mao trù dập cho đến chết.

Họ Tập muốn đưa Lưu Nguyên lên một chức quan trọng trong quân đội, thế mà vẫn không làm được. Điều này chứng tỏ họ Tập vẫn chưa hoàn toàn khổng chế quân đội. Đấy là chưa nói đến việc có nhiều vùng quân khu tỏ ra bất măn.

Nên họ Tập sợ một âm mưu đảo chính thứ nh́, điều này không phải là không có lư.

3  )   Cải tổ kinh tế xă hội

Chúng ta phải thành tâm công nhận rằng từ ngày Trung cộng mở cửa, với cuộc viếng thăm Hoa kỳ của Đặng tiểu B́nh năm 1978, rồi cho Việt Nam một bài học năm 1979, đó là về quốc ngoại, về quốc nội th́ họ Đặng lập lên Tám Đại gia, gồm có gia đ́nh : 1)Đặng tiểu B́nh, 2) Dương thượng Côn, 3) Văn Chấn, 4) Trần Vân, 5) Lư tiên Niệm, 6) Bành Chân, 7) Lư niệm Cùng, 8) Bồ hi Lai.

Tám đại gia này nắm toàn quyền chính trị, kinh tế tài chánh của sứ Tàu.

Điều đáng nể là họ dám lấy quyết định trao toàn tài sản quốc gia, từ ngân hàng, tài chính, hăng xưởng cho con cháu tám đại gia này. Chuyện mà Cộng sản Liên sô cũng như Cộng sản Việt Nam và những nước cộng sản khác không dám làm.

Nhưng trước khi họ làm việc này, họ cũng đă nghiên cứu rất kỹ : Nghiên cứu về những kinh nghiệm đau thương mà nước Tàu và chính họ phải gánh chịu, đó là, đó là Bước Nhảy Vọt của Mao ( 1958 – 1961), qua việc những hợp tác xă và việc kỹ nghệ hóa bắt buộc, với cái nh́n thiển cận của Mao về kinh tế, cho rằng một nước kỹ nghệ là một nước có sức sản xuất sắt thép cao, bắt dân làm những ḷ đúc thép, mang nồi niêu , xong chảo ra đúc, không làm canh nông, kinh tế, đưa đến việc chết đói khoảng 40 triệu người. Họ nhận thấy kinh tế kiểu Mao không xong. Họ cũng nghiên cứu những nước chung quanh từ Liên sô, qua Nhật bản, đến Nam Hàn, Singgapour. Họ thấy kinh tế Liên sô quá thiên về kỹ nghệ năng, quên đi kinh tế dân dụng và xuất cảng. Ngược lại họ lưu tâm đến kinh tế Nhật, Hàn quốc và Singapour, là kinh tế thiên về nhân dụng và để xuất cảng.

Nay họ trao tất cả những hăng xưởng, tài chính, ngân hàng vào tay con cháu ḿnh, với mục đích tạo dựng những hăng xưởng để sản xuất xuất cảng.

Theo tài liệu mới nhất của Bloomberg News, th́ ngày hôm nay Tám Đại gia đă trở thành 103 Đại gia, v́ đă đến đời cháu, đời chắt. Phần lớn th́ đi làm lănh vực tư nhân, ở nước Tàu, hay ở ngoại quốc, chỉ c̣n 26 Đại gia điều hành, nắm giữ các chức vụ hàng đầu trong các công ty nhà nước, thống trị nền kinh tế Tàu. Chỉ riêng 3 người con : Con trai tướng Văn Chấn, Văn Quân, con rể Đặng tiểu B́nh Hà Bính ( He Ping), và Trần Nguyên ( Chen Yuan), con trai Lănh chúa kinh tế của Mao, Trần Vân, cả 3 người con này đứng đầu hoặc vẫn điều hành các công ty thuộc sở hữu nhà nước, với tài sản cộng chung khoảng 1,6 ngàn tỷ $, năm 2011, bằng 1/5 tổng sản lượng kinh tế của Tàu cùng năm.Tất cả những doanh nghiệp nhà nước, đă có trước đo, hay phần lớn được thành lập sau này, đă trở thành những trại lính, Ban giám đốc hay Quản trị được chỉ định bởi con cháu các đại gia, nhân công ở dưới là những người lính, từ trên xuống dưới chỉ biết nghe lệnh «  Sản xuất để xuất cảng « .

Hiện nay Trung cộng có vào khoảng 150 000 hăng xưởng quốc doanh, huy động một số tiền là 15 ngàn tỷ $, bằng 1,5 tổng sản lương quốc gia.

Phải công nhận rằng chính những hăng xưởng quốc doanh này đă vực dậy kinh tế Tàu, đưa từ chỗ ngèo đói, chết đói năm 1960, thời Mao, thành một nền kinh tế đứng thứ nh́ trên thế giới, nếu tính theo tổng sản lượng.

Sự tăng trưởng kinh tế với 2 con số trong bao chục năm, tất có nhiều lư do, nhưng trong đó phải kể công của con cháu các đại gia và những hăng xưởng quốc doanh mà họ lập ra.

Tuy nhiên những hăng xưởng này đă quá tải và lỗi thời.

Theo ông Trương duy Nghênh giáo sư kinh tế tại trường Đại học đào tạo cán bộ Trung Ương đảng, ở Bắc Kinh, trong một bản thuyết tŕnh ở Diễn đàn kinh tế thế giới, Davos, Thụy sỹ, vào năm 2011, th́ :

«  Nền kinh tế Trung cộng đang chao đảo. Mô h́nh kinh doanh cũ hàng thập kỷ, theo định hướng xuất cảng hàng rẻ và bắt chước, được chi phối bởi những doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đă được diễn ra một cách tự nhiên. Nhiều lănh đạo doanh nghiệp nhận thấy rằng họ phải sáng tạo hơn để có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Một kế hoặch cải cách do Ủy ban Trung Ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện ban hành, cũng đề xuất các thay đổi với tất cả các hoạt động của DNNN. »

Đó là ư kiến của ông Trương duy Nghênh, giáo sư kinh tế của Trường đạo tạo cán bộ cao cấp của Trung ương đảng ở Bắc kinh.

Theo ông Nghênh, th́ sự tách rời nhà nước khỏi những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thật là khó khả thực hiện, v́ những lư do sau :

-         Sự can thiệp quá nặng nề của chính quyền vào kinh tế, nhất là DNNN.

-         Thiếu đông lực, v́ các giám đốc và ban trị sự của DNNN là những người được chỉ định, chỉ ngồi chớ lệnh và luôn có tâm trạng «  Cha chung không ai khóc ».

-         Quản lư thiển cận, không có sáng kiến, chỉ làm việc cho qua ngày, không nhiệt t́nh.

-         Chi tiêu ngân sách tùy tiện, phần tiếp tân, hối lộ, tham nhũng, lấy ḷng cấp trên chiếm một phần không nhỏ, thay v́ dùng số tiền này để đầu tư vào nghiên cứu, để nâng cao tŕnh độ của hăng xưởng ḿnh.

-         Lạm phát nhân viên và lạm phát lương : Tiêu chuẩn định giá trị một hăng xưởng bị đặt sai lầm, v́ dựa trên tiêu chuẩn số thợ thuyền đông và lương cao, chứ không phải do tài cán của nhân viên và thợ thuyền, tiêu chuẩn hảng xưởng đó có những phát minh sáng kiến mới, đưa ra những mât hàng xuất sác, được yêu thích trên thị trường.

Trở về cải cách kinh tế của Tập cận B́nh, nhiều người cho rằng ông quá bận rộn về việc chống tham nhũng và tranh giành quyền lực, hơn là nghĩ đến cải cách kinh tế. Nếu có, th́ những quyết định của ông có tính cách thư lại, giấy tờ, nhiều hơn là bám sát thực tế kinh tế Tàu. Chẳng hạn quyết định ra chỉ thị bắt các hăng xưởng cũng như những chính quyền địa phương phải tập trung những hăng xưởng quốc doanh để dễ cải tổ. Tuy nhiên cái này chỉ có giá trị trên chỉ thị, giấy tờ, chứ trên thực tế để tập trung hai, ba, hay nhiều hăng thành một, rồi để cải cách ; việc làm không dễ. Cần phải nghiên cứu từng hăng xưởng một, rồi mới có thể phối hợp để tập trung.

Ngay cá nhân Tập cận B́nh, tập trung quá nhiều quyền hành trong tay, mười mấy chức chủ tịch, cái ǵ cũng muốn can thiệp, cái ǵ cũng phải đợi lệnh của ông ; nguyên điều này đă chứng tỏ trái với nguyên tắc dân chủ, mà c̣n trái với kinh tế tự do, mà hiện nay nước Trung cộng đang cần : cải tổ để biến kinh tế doanh nghiệp quốc doanh thành kinh tế tư doanh.

Không những vậy, Tập cận B́nh c̣n cố t́nh không nh́n vào thực trạng kinh tế Tàu, bi khủng hoảng. Thực ra sự che dấu này không phải chỉ ở họ Tập, mà bắt đầu từ thời Hồ cẩm Đào, cùng với giới lănh đạo Trung cộng.

Nếu chúng ta quan sát kỹ nền kinh tế Tàu từ 30 năm nay, những người có một sự suy xét trung thực phải công nhận rằng kinh tế Trung cộng cùng khủng hoảng với kinh tế thế giới vào năm 2008.

Một chứng minh dễ dàng, đó là sự tăng trưởng, phát triển kinh tế Trung cộng : 1/3 dựa vào xuất cảng, 1/3 dựa vào xây cất địa ốc, 1/3 dựa vào đầu tư nước ngoài và một vài lănh vực khác.

Nay kinh tế thế giới khủng hoảng, xuất cảng ra thế giới bị khựng lại, như những con số gần đây cho biết : xuất cảng sang Mỹ giảm 8%, vào tháng 8/2015, sang Nhật giảm 13%, sang Âu châu giảm 12 %. Gần đây nhất vào tháng 2/2016, xuất cảng của Trung cộng giảm 25,4%, nhập cảng giảm 13,8% , cùng vào thời kỳ năm trước (Theo VOA ngày 26/3/2016). Từ đó kinh tế, kinh tế Trung cộng bị khủng hoảng là tự nhiên.

Một bằng chứng nữa, đó là ngay khi kinh tế thế giới bị khủng hoảng, th́ kinh tế Trung cộng bị khủng hoảng liền : ngay vào năm 2009, chính quyền Trung cộng phải bơm vào kinh tế một số lượng 645 tỷ $, tương đương với 4 000 tỷ tiền Nhân dân tệ, để vực dậy kinh tế.

Tuy nhiên kinh tế Trung cộng có thể ví như một trái banh, được làm bởi 15 000 hăng xưởng quốc doanh. Nay những hăng xưởng này đă quá tải, lỗi thời, v́ nó được xây dựng ra để sản xuất hàng hóa  xuất cảng, nay xuất cảng bị khựng lại, tất nhiên những hăng xưởng này bị x́ hơi, không phải x́ hơi một lỗ mà là 150 000 lỗ nhỏ. Bởi lẽ đó để bịt lại, để cải cách rất là khó.

Một bằng chứng nữa là chỉ cần 3 năm sau, trái banh lại x́ vào năm 2012, chính phủ Trung cộng lại phải bơm vào một số tiền như kỳ trước là 645 tỷ $. Tuy nhiên vẫn không xong, kinh tế Trung cộng lại bị khủng hoảng một lần nữa 3 năm sau tức vào năm 2015. Chúng ta thấy có vụ đồng Nhân dân tệ bị xụt giá, thị trường chứng khoán bị tụt dốc, làm cho thị trường Thượng hải, Thẩm quyến, Hồng kông mất đến 3 600 tỷ $, vào tháng 8/2015, tương đương với tổng sản lượng quốc gia của Đức, cường quốc thứ 4 trên thế giới.  

4  )   Gây lại niềm tin trong dân chúng :

Theo sự tiếp nối hữu lư, th́ sau khi thanh trừng tham nhũng, cải cách kinh tế, cải tổ quân đội, là tới thời kỳ gây lại niềm tin trong dân chúng, đưa nước Tàu vào giấc mơ của ḿnh “ Giấc mơ Trung cộng “, của thời con Đường Tơ Lụa trên đất liền và trên biển

Từ những mục đích trên, chúng ta hăy xem xét những ǵ họ Tập đă làm được; niềm tin của Đảng, của Chính phủ và của dân Tàu, đối với ông, để tiên đoán tương lai chính trị của ông.

Bốn năm cầm quyền vừa qua, họ Tập thực sự chỉ nhằm vào việc tranh giành quyền lực, giữa ḿnh và phe Giang tạch Dân.

Cuộc tranh giành này có tính cách sống chết, một sống, một c̣n. Bằng chứng là đă có một vụ âm mưu đảo chính và cả chục lần họ Tập bị ám sát hụt.

Cuộc tranh giành này đă ngă ngũ chưa ?

Chưa ngả ngũ. C̣n tiếp diễn và rất khó tiên đoán được tương lai cùng hậu quả. V́ ám sát có thể xẩy ra trong ṿng một giây đồng hồ, và sống chết quả là trong đường dây kẻ tóc.

Từ đây đến ngày Đại Hội Đảng vào tháng 9/2017, điều mà họ Tập sợ nhất đó là một cuộc đảo chánh, như đă diễn ra vào cuối năm 2011, với Bạc hi Lai, Từ tài Hậu, Chu vĩnh Khang, với sự hỗ trợ của Giang trạch Dân.

Nếu lần này cuộc đảo chính thành công, th́ cuộc đời chính trị của họ Tập là chấm dứt.

Trường hợp không có đảo chính, hay đảo chính bị thất bại, Đại hội Đảng vẫn diễn ra, nhưng khó khan vẫn chưa dứt. Những trường hợp sau đây vẫn có thể xấy ra:

1)      Để thay thế 5 người trong Ban thường vụ Bộ chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất, họ Tập cần phải có 3 người theo ḿnh, mới có đa số, v́ là 3+1 = 4 trên 7. Trường hợp có 4 hay cả 5, th́ quá lư tưởng.

2)      Trường hợp chỉ có 1 người hay 2 người hoặc chẳng có người nào theo ḿnh, th́ họ Tập bị rơi vào thiểu số. Trong trường hợp này, th́ có 2 trường hợp xẩy ra: hoặc người ta vẫn để họ Tập ngồi v́, nhưng mất hết quyền hành, hoặc người ta thay thế bằng người khác, mà người này rất có thể là Lư khắc Cường, theo như dự đoán của một số người.

Đó là chẩn đoán về tương lai chính trị của Tập cận B́nh. Tuy nhiên từ giờ đến Đại hội Đảng dự trù họp vào tháng 9/2017, c̣n hơn một năm, họ Tập c̣n có đủ thời gian để xoay ngược thế cớ. Người ta có nhắc tới trường hợp của Đặng tiểu B́nh vào năm 1978, 1979, trong cuộc tranh giành quyền lực với Hoa quốc Phong, người được Mao chỉ định chính thức là người kế vị ḿnh. Họ Đặng đă thắng.

Nhưng Tập cận B́nh có phải là Đặng tiểu B́nh không ? Đây là một câu hỏi lớn.(1)

 

                                                   Paris ngày 10/04/2016

                                             Chu chi Nam và Vũ văn Lâm

(1)   Xin xem them những bài về nước Tàu, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/