QUYẾT ĐẤU TRANH ĐỂ CỨU QUỐC VÀ TỒN CHỦNG

 

          Ngày mồng 5 tháng 6, ngày kỷ niệm một năm dân Việt xuống đường chống Trung cộng bành trướng, mỗi người Việt chúng ta, từ quốc nội tới hải ngoại, hăy tự nhủ :

                                       Quyết đấu tranh để cứu quốc và tồn chủng !

 

Kể từ ngày vua Hùng dựng nước tới nay, đă gần 5 000 năm, trong đó có 1 000 năm Bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc, dân tộc Việt đă kiên cường vừa chống ngoại xâm vừa dựng quốc và kiến quốc.

 

Giang sơn gấm vóc từ ải Nam quan tới mũi Cà mâu, mà chúng ta có được ngày hôm nay, là chính nhờ tiền nhân chúng ta đă đổ biết bao xương máu, qua bao triều đại mới có được.

 

Nhưng giận thay bọn cộng sản, bắt đầu từ Hồ chí Minh, lại bán nước, dâng đất nhượng biển cho Trung cộng.

 

Vào những năm 50, khi sửa đường xe lửa ở biên giới Việt Hoa, Trung cộng đă tự động rời những cột mốc về phía nam, lấn đất Việt Nam ; chính báo Nhân Dân của cộng sản thời đó có lên tiếng phản đối ; nhưng chỉ là lấy lệ.

Rồi tiếp tục với công hàm của Phạm văn Đồng đề ngày 14/9/1958, trả lời công hàm của Chu ân Lai có đính kèm bản đồ nói là 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa là của Trung Cộng. Chính v́ vậy mà Trung cộng đ̣i chủ quyền về 2 quần đảo này ; mặc dầu theo công pháp quốc tế, theo lịch sử và địa lư, th́ 2 quần đảo này là hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam.

 

Việc dâng đất nhượng biển c̣n tiếp tục với Lê khả Phiêu, qua 2 Hiệp ước kư với Trung cộng vào năm 1999, dâng gần 1 000km2 vùng biên giới, trong đó có thác Bản giốc và ải Nam quan ; và Hiệp ước năm 2 000, dâng cho Trung cộng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển.

Ngày hôm nay, th́ Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng cho Trung cộng thuê rừng sát vùng biên giới và cho Trung cộng khai thác bô xít ở cao nguyên Trung phần, xương sống về địa lư chiến lược Việt Nam, dọn đường cho Trung cộng đánh chiếm Việt Nam trong tương lai.

Bởi lẽ đó, những ai chủ trương chống sự bành trướng của phương bắc, dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản, là hoàn toàn sai lầm.

Không những không bảo toàn được sự toàn vẹn lănh thổ, mà c̣n mất đất, mất biển thêm.

 

Xưa kia Kiều công Tiễn, lợi dụng lúc đất nước mới thành lập, phải trái chưa tỏ, kỷ cương chưa vững, ḷng người chưa định, t́m cách giết vua bán nước.

Lê chiêu Thống xem ngôi báu của ḿnh hơn quyền lợi quốc gia, dân tộc, nhân lúc Bắc hà nhiễu loạn, đă dẫn quân ngoại bang về giày xéo quê hương.

 

Ngày nay Đảng Cộng sản chẳng khác chi Kiều công Tiễn, Lê chiêu Thống, đặt quyền lợi đảng đoàn lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, đă qụy lụy Bắc phương, dâng đất nhượng biển cho chúng, để giữ quyền.

 

Ngày xưa vua Hùng dựng nước. Ngày nay Cộng sản bán nước.

 

Nhưng ḍng lịch sử Việt không ngừng ở đây.

 

Hành động của những kẻ buôn dân, bán nước, sẽ bị dân Việt kết án và tiêu diệt.

 

Ngày xưa Ngô quyền, Lư thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đă thay mặt cho uy quyền quốc gia dân tộc, không những trừng trị nghiêm ngặt kẻ nội thù, mà c̣n dạy những bài học đích đáng cho kẻ ngoại xâm.

 

Trần hưng Đạo và vua quan nhà Trần đă chứng minh hùng hồn là nếu quân dân đồng ḷng th́ có thể chiến thắng cả một kẻ thù hung bạo như đế quốc Mông cổ, không những có thể giữ vững nền độc lập, mà cả sự toàn vẹn lănh thổ.

 

Hôm nay, ngày mồng 5 tháng 6, kỷ niệm một năm, ngày dân Việt xuống đường chống lại sự bành trướng của Trung cộng, mỗi người Việt trong chúng ta, từ quốc nội tới hải ngoại, lúc nào cũng mang sẵn ḍng máu của những anh hùng đă từng đánh Tống, b́nh Chiêm, kháng Nguyên, bại Minh, đă từng dạy cho quân Thanh những bài học đích đáng, hăy quyết đấu tranh để tự cứu, cứu dân, cứu nước .

 

Theo bóng cờ B́nh Ngô, hỡi con cháu Lê thuận Thiên, hăy can đảm vùng lên, cứu quốc và tồn chủng !

Nhới lời Thề Sát Thát, hỡi giống gịng Trần hưng Đạo, hăy bất khuất trổi dậy, tự chủ và tự cường !

Hồn Kinh dương, Vạn thắng, Chi lăng, Đống đa hằng thức tỉnh,

Máu người Việt từng đánh Tống, b́nh Chiêm, kháng Nguyên, đuổi Minh, bại Thanh c̣n thôi thúc,

Ai là người c̣n xót thương máu xương Băi xậy, Yên thế, Thái nguyên, Yên bái,

 

Hăy vùng lên để rửa hận, rửa nhục ! Hăy tiến lên để giành quyền tự chủ !

 

Đừng để giống ṇi c̣n mắc họa xiềng gông cộng sản !

Đừng để núi sông măi mang ṿng tủi hổ !

 

                                                        Paris ngày 03/06/2012

                                                            Chu chi Nam