PHẢI CHĂNG CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN

 

              VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ CHÍNH THỐNG ?

 

            Có người nghĩ rằng chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là chính thống. Vậy chính thống là ǵ ? Cộng sản Việt Nam hiện nay có phải là chính thống hay không ?

 

             I ) Chính thống là ǵ ?

 

Chính thống hay chính tông là ḍng chính hay phái chính của một tôn giáo hoặc một học thuyết ; thông thường, c̣n có nghĩa là thứ thiệt, đúng như vậy.

Trong chính trị, vào thời quân chủ phong kiến, quyền hành được trao theo kiểu cha truyền, con nối, chính thống, chính tông có nghĩa là con chính của nhà vua, quyền hành được trao cho ḍng chính nhà vua và bắt đầu bằng con trưởng.

Từ quan niệm này, có người cho rằng chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là chính thống ; v́ nó được trao từ tay Bảo Đại, từ năm 1945. Tuy nhiên đây là quan niệm lỗi thời. Và ngay cả Bảo Đại, trao quyền cho Chính phủ Hồ chí Minh, nhận làm Cố vấn ; nhưng sau đó Hồ chí Minh không giữ lời hứa, tôn trọng tinh thần quốc gia dân tộc, t́m cách tiêu diệt những thành phần quốc gia, làm cho Bảo Đại phải trốn sang bên Tàu, rồi thành lập chính phủ quốc gia.

Để sự việc được rơ ràng, chúng ta cũng nên có một cái nh́n sơ qua về t́nh h́nh lịch sử lúc bấy giờ :

Ngày mồng 6 và 9 tháng 8 năm 1945, hai trái bom nguyên tử được bỏ xuống Nhật, ở Hiroshima và Naghasaki. Nhật đầu hàng Đồng Minh. Quân đội Nhật ở Việt Nam như rắn mất đầu, Hồ chí Minh được huấn luyện bởi Đệ Tam Quốc Tế ở Liên sô, được gửi về Việt Nam để chờ thời cơ cướp chính quyền, như Lénine đă cướp chính quyền ở Nga sau Đệ Nhất Thế chiến, đúng như lời Đức Lạt Lai Lạt Ma : «  Cộng sản là loại cỏ dại, mọc ở nơi hoang tàn của chiến tranh ; là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. »

Lợi dụng t́nh thế đó, nhất là lợi dụng cuộc biểu t́nh của công chức Hà Nội đ̣i tăng lương, Hồ chí Minh đă ra lệnh cho Đảng Cộng sản cho người trà trộn vào đoàn biểu t́nh, lúc đầu cướp một vài công sở, sau đó đến chỗ cướp chính quyền. Mặc dầu có nhiều người biết rơ Hồ chí Minh là cộng sản ; nhưng lại nghĩ chắc ông ta sẽ đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cộng sản, nên đă không ngần ngại tham gia chính phủ « đoàn kết quốc gia « . Ngay cả Bảo Đại cũng tuyên bố : «  Trẫm thà làm công dân một nước độc lập, c̣n hơn làm vua một nước bị trị . » ; sau đó c̣n nhận làm cố vấn cho Hồ chí Minh. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn trái ngược, mặc dầu Hồ chí Minh tuyên bố giải tán đảng cộng sản ; nhưng thực tế vẫn phục vụ quyền lợi cộng sản ; lời nói đoàn kết quốc gia chỉ là lư thuyết ; nhưng thực tế t́m cách tiêu diệt những lực lượng quốc gia. Chính quyền đoàn kết quốc cộng không tồn tại được lâu. Cố vấn Vĩnh Thụy, tức cựu hoàng Bảo Đại phải trốn sang Hồng Kông. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn tường Tam phải sang Nam kinh ; Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần phải sang Quảng Tây, và nhiều người quốc gia khác hoặc bị cộng sản giết, hoặc phải sống ẩn dật, trốn tránh. Ở điểm này, người ta thấy không phải là người quốc gia không muốn đoàn kết, không muốn ḥa giải, ḥa hợp ; mà chính là người cộng sản. Hơn thế nữa họ c̣n nói dối trước đó, sau th́ t́m cách triệt hạ người quốc gia.

Nếu chúng ta định nghĩa chính thống, chính tông là thiệt, là tôn trọng lời hứa, lời nói đi đôi với việc làm ; th́ ở điểm này, cộng sản không có một tư ǵ là chính thống, chính tông.

 

 

   I I  ) Quan niệm hiện đại của chính thống ?

 

           Ngày hôm nay thời đại mới, thời đại của dân chủ, người ta định nghĩa một chính quyền chính thống dựa trên ba tiêu chuẩn: 1) Đó có phải là một chính quyền hợp pháp hay không, có nghĩa là chính quyền đó có do dân thực sự bầu lên hay không; 2) Đó là một chính quyền hợp hiến hay không, có nghĩa là nó có hành sử theo đúng tinh thần hiến pháp hay không; 3) Tiêu chuẩn thứ ba, đó là chính quyền đó có hành động hợp với quyền lợi của quốc gia dân tộc hay không.

 

   I I I  )  Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay có chính thống hay không ?

   Từ đó chúng ta xét chính quyền cộng sản hiện nay có phải là một chính quyền chính thống hay không ?

             Câu trả lời là không :

  1)Chính quyền cộng sản hiện nay không phải là một chính quyền do dân bầu thực sự.

Những cuộc bầu cử « Đảng cử dân bầu «  chỉ là những cuộc bầu cử giả dối. Người ta có thể nói, không có một chính quyền cộng sản nào, từ năm 1917, khi Lénine cướp được chính quyền tới nay, là do dân bầu ra. Ngay từ ngày đầu, ngày 17/1/1918, Quốc Hội Lập Hiến do dân Nga dân chủ bầu ra, thành phần đối lập của Lénine chiếm đa số, thành phần của Lénine bị rơi vào thiểu số, quốc hội lập hiến này chỉ họp có một ngày rồi bị Lénine giải tán. Và từ đó cho tới nay, không có một cuộc bầu cử nào tại những nước cộng sản là tự do, dân chủ thực sự, chỉ là tṛ hề, giả dối ; và vẫn tiếp tục cho tới ngay hôm nay với những nước cộng sản c̣n lại ; trong đó có Việt Nam. (1)

  2) Chính quyền cộng sản hiện nay có phải là một chính quyền hợp hiến hay không ?

Câu trả lời cũng là không, v́ ngay đối với Hiến pháp hiện hành 1992, do chính họ làm ra, mà họ vẫn vi phạm ; như trong đó có ghi rơ chính quyền tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân ; trong đó có quyền tự do ngôn luận và báo chí. Theo Bản Tường tŕnh hàng năm về quyền tự do báo chí trên thế giới của Tổ Chức Phóng Viên không biên giới ( Reporters sans Frontières), th́ Việt Nam được xếp vào 5 nước hạng chót. Theo tổ chức Quan Sát Nhân quyền Quốc tế ( Human Right Watch), th́ Việt Nam cũng đứng trong 5 nước đội xổ. Quả thật là mắc cở.

   3) Chính quyền cộng sản hiện nay có hành động v́ quyền lợi của quốc gia dân tộc hay không ?

   Câu trả lời là không.

Đó là một chính quyền phản quốc đă dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng. Nó bắt đầu bằng Công hàm của Phạm văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai ngày 14/9/1958, công nhận yêu sách 12 hải lư của Trung Cộng, làm cho nước này gây khó dễ trong vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nó tiếp tục với 2 Hiệp ước về biên giới năm 1999 và về lănh hải năm 2000, dâng cho Trung Cộng 792 km2 về đất liền, trong đó có ải Nam Quan và thác Bản Giốc ; và cả hàng chục ngàn km2 về đường biển. Chính v́ vậy mà hải quân Trung Cộng đă bắn vào ngư phủ Việt Nam, trong khi đó th́ lănh đạo cộng sản Việt Nam và Trung Cộng cụng li ở Hà nội, chúc mừng «  T́nh Hữu Nghị Muôn Đời Thắm Tươi « , được ghi bằng những chữ vàng.

-         Đó là một chính quyền hại dân :

Thật vậy, có thể nói từ ngày Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản nổi lên cướp chính quyền ngày 19/8/1945 ; rồi họ Hồ đọc «  Bản Tuyên Ngôn Độc Lập », ngày 2/9, ở quảng trường Ba đ́nh ; trên thục tế, Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản đă đặt đất nước và dân tộc Việt Nam vào gông cùm của Đệ Tam quốc Tế Cộng sản, biến nước chúng ta thành băi chiến trường trong cuộc tranh hùng tư bản- cộng sản ; dân tộc chúng ta là nạn nhân phải chịu biết bao là cuộc chiến đau thương.

Không những thế, họ Hồ c̣n nhập cảng lư thuyết Mác Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau.

Đau thương cho dân tộc Việt, đó là lư thuyết này đă bị chối bỏ tại ngay những nước được xem là cái nôi của nó như Nga sô và Đông Đức. Thế mà giới lănh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn giữ nó, như Lời Mở đầu của Hiến Pháp hiện hành cộng sản Việt Nam : «  Lư thuyết Mác Lê là nền tảng của chế độ «  là « Ánh sáng soi đường cho chế độ. »

   Chính quyền cộng sản hiện nay tiếp tục là một chính quyền phản dân, hại nước, không nghĩ ǵ đến quyền lợi của quốc gia, dân tộc.

Chính quyền này không phải là một chính quyền chính thống, cả theo nghĩa cổ điển và hiện đại của 2 chữ này. Đó là một chính quyền phản nước, hại dân, đi ngược lại trào lưu của văn minh nhân loại là tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Ngày nào c̣n chính quyền này, th́ Việt Nam vẫn bị coi là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới, vẫn là một trong những nước đội sổ về tự do ngôn luận, tự do báo chí và tôn trọng nhân quyền.   

 

                                               Paris ngày 10/11/2008

 

                                                  Chu chi Nam

 

 

(1) Xin xem thêm Cách mạng tháng 10, ngày đại họa của dân tộc Nga và cũng là đại họa cho nhân lọai, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/