PHẢI CHĂNG HOA KỲ GIÚP ĐỠ CỘNG SẢN VIỆT NAM,

 

              THAY V̀ GIÚP ĐỠ DÂN TỘC VIỆT NAM ĐI ĐẾN TỰ DO, DÂN CHỦ ?

 

   Gần đây, những tin tức chính trị như việc Hoa Kỳ giúp đỡ cộng sản Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Quốc tế, sẽ giúp Việt Nam thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc, ông Bush tiếp Nguyễn minh Triết cùng những nhà lănh đạo của các quốc gia khối APEC, sẽ gặp Nguyễn tấn Dũng ở New York ; những tin này làm cho một số người nghĩ rằng Hoa Kỳ đă giúp cộng sản Việt Nam thay v́ giúp dân tộc Việt Nam đi đến tự do, dân chủ.

   Có phải thế không ?

 

   I ) Hoa kỳ giúp đỡ cộng sản Việt Nam là nằm trong bang giao 2 quốc gia và kế hoặch ngắn hạn

 

   Dù là một chế độ độc đoán, độc tài, đi ngược lại ḷng dân ; nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn đại diện cho nước Việt Nam trên trường quốc tế ; và trong bang giao quốc tế, trong sự trao đổi kinh tế và thương mại, Hoa Kỳ vẫn phải coi chính quyền cộng sản Việt Nam là đại diện cho quốc gia Việt Nam. Thêm vào đó chính sách ngoại giao ngắn hạn của Hoa Kỳ là dụ không những cộng sản Việt Nam và ngay cả Trung cộng đi vào kế hoặc dài hạn, như dụ con cá cắn câu sâu đậm, rồi mới giật cần câu sau ; v́ Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam vẫn có khả thế là đóng cửa, không chơi với thế giới bên ngoài, như Bắc Hàn và Cu Ba ; và mặc dù Hoa Kỳ hiện nay là đại cường quốc trên thế giới, cũng không thể làm ǵ được trong trường hợp này. Để thay đổi một chế độ độc tài ra dân chủ, th́ chỉ có 2 khả thế, hoặc bột biến, hoặc tiệm tiến. Bột biến đó là gửi quân đến thay đổi như trường hợp Irak và A phú hăn ; hay do dân nổi lên hoặc có một cuộc đảo chính do chính người của chế độ làm. Tiệm tiến đó là dùng biện pháp kinh tế, thương mại, nhất là đối với những nước cộng sản, để biến kinh tế từ quốc doanh sang tư doanh, tách kinh tế khỏi nhà nước và khỏi đảng ; v́ cộng sản hiện nay, nhất là Trung Cộng và Việt Nam, đă dùng kinh tế quốc doanh để nuôi béo 4 con chó giữ nhà cho chế độ, đó là công an, quân đội, với cái súng và cái c̣ng ; cơ quan thông tin tuyên truyền hoàn toàn bị khống chế, không có một tí ǵ là tự do ngôn luận, tự do báo chí, chỉ biết bôi bác sự thật, lừa dối dân ; và cơ quan pháp lư vu khống, hoàn toàn nghe lời đảng, không có một chút ǵ độc lập như ở những nước dân chủ. Bốn cơ quan này c̣n là 4 nanh vuốt của chế độ, được nuôi béo qua sự việc ông tướng này làm chủ hăng quốc doanh này, ông quan ṭa nọ làn chủ hăng quốc doanh kia, tha hồ tham nhũng ; đưa Việt Nam và Trung Cộng đến hàng 2 trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Tham nhũng đến nỗi các giới lănh đạo phải kêu : «  Tham nhũng là quốc nạn. «  (1)

   Tách quyền kinh tế khỏi quyền chính trị, biến kinh tế quốc doanh thành kinh tế tư doanh ; đó chính là bẻ găy nanh vuốt của một con mănh hổ, trước khi giết nó. Điều này, Đặng tiểu B́nh ư thức rất rơ, khi ông mở cửa kinh tế và đồng thời tuyên bố : «  Nếu chúng ta đóng cửa th́ chúng ta sẽ chết ngạt. Nhưng nếu chúng ta mở cửa không khéo, bị ruồi muỗi vào nhiều, đốt chúng ta ; chúng ta cũng sẽ chết . » Đây là thách thức đối với Trung Cộng và đối với cộng sản Việt Nam. Nhưng theo thiển ư của tôi, th́ Trung Cộng và Việt Nam, một khi mở cửa kinh tế rồi, th́ không thể lùi lại và không thể cưỡng lại trào lưu tiến hóa của văn minh  nhân loại, đó là dân chủ hóa, tôn trọng nhân quyền và kinh tế thị trường.

    Đó cũng chính là kế hoặch dài hạn vẫn là làm thế nào để mô h́nh tổ chức xă hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường, mà trong đó có mô h́nh dân chủ của Hoa kỳ, được toàn thắng ở mọi nơi trên thế giới, có nghĩa là nhằm thay thế những chế độ độc tài, trong đó có độc tài cộng sản Việt Nam, bằng  những chế độ dân chủ.

   Khi kư Hiệp ước b́nh thường hóa bang giao kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ vào năm 1995, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton có tuyên bố : «  Những Hiệp ước b́nh thường hóa bang giao kinh tế và thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Âu đă giúp dân tộc các nước này t́m thấy được mô h́nh tổ chức xă hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường ; tôi hy vọng rằng Hiệp ước b́nh thường hóa kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng giúp dân tộc Việt Nam t́m thấy được mô h́nh tổ chức xă hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường, như các dân tộc Đông Âu «.

   Đó chính là kế hoặch ngoại giao lâu dài của Hoa Kỳ và cũng là dây tḥng lọng để treo cổ những chế độ độc tài. 

 

   I I  ) Dây tḥng lọng để treo cổ ai

 

   Thật vậy, khi cướp được chính quyền vào năm 1917, hăng say trong chiến thắng, Lénine thường thuyết tŕnh đề tài : “ Cộng sản, tư bản, ai thắng ai “, và c̣n đi xa hơn bằng cách tuyên bố : “ Tụi tư bản, nó vừa ngu và vừa tham. Tham và ngu đến nỗi, nó biết người ta mua dây tḥng lọng để treo cổ nó, thế mà nó vẫn sản xuất và bán cho người ta “.

   Từ đó đến nay đă gần 100 năm, và là 160 năm nếu chúng ta lấy mốc điểm thời gian, khi K. Marx viết Tuyên Ngôn thư Đảng Cộng sản; suy ngẫm những biến cố lịch sử đă xẩy ra; chúng ta thấy nó hoàn toàn trái lại lời tiên tri của Marx và Lénine. Marx tiên tri là tư bản dăy chết, cách mạng tất yếu sẽ xẩy ra tại những nước tư bản. Lénine tiên đoán cộng sản sẽ treo cổ tư bản. Tư bản không dăy chết, không bị cộng sản treo cổ; mà ngược lại. (2) Câu nói của K. Marx trở thành: “ Cộng sản đang dăy chết. Cách mạng tất yếu sẽ xẩy ra tại những nước cộng sản . “ Và câu nói của Lénine cũng trở thành : “ Tụi cộng sản nó vừa ngu và vừa tham. Tham và ngu đến nỗi, nó biết người ta bán coca cola, quần jeans, mac donald, hàng hóa cho nó, để dụ nó vào bẫy sập, để giật sập chết nó; nhưng nó vẫn mua. “

 

   Thật vậy, nếu chúng ta nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ đánh sập các nước Liên Sô và Đông Âu, th́ chúng ta thấy họ đến với các nước này đầu tiên bằng những bang giao kinh tế, thương mại, đến với coca cola, quần jean; sau đó từ từ biến kinh tế quốc doanh thành kinh tế tư doanh, làm cho xă hội dân sự mỗi ngày một trở nên mạnh; đảng và nhà nước cộng sản mỗi ngày một yếu đi; đến lúc không thể cưỡng lại được; th́ chế độ sụp đổ.

   Tất nhiên sự sụp đổ của Liên Sô và Đông Âu c̣n nhiều lư do khác, không chỉ v́ chính sách ngoại giao của Hoa kỳ. ( 3)

   Ngày hôm nay, chính quyền Hoa Kỳ cho Việt Nam vào Tổ chức Thương Mại quốc tế, giúp Việt Nam thành Ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp quốc, ông G. W. Bush tiếp Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, chỉ là những chiến thuật ngắn hạn, nằm trong một chiến lược dài hạn, đó là thay thế mô h́nh tổ chức xă hội độc đoán, độc tài cộng sản, bằng mô h́nh tổ chức xă hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường.

 

   Nói như vậy không có nghĩa là những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam khoanh tay ngồi chờ sung rụng. Chế độ cộng sản Việt Nam chỉ sụp đổ dưới ba sức ép : 1) Dân tộc Việt, nhất là giới trí thức, sĩ phu, sinh viên, học sinh phải can đảm đứng lên đấu tranh càng ngày càng đông hơn. Đấu tranh cho quyền sống và quyền làm người; như Ḥa thượng Thích Quảng Độ, khi đến ủy lạo, giúp đỡ tinh thần và vật chất những người dân oan bị cướp đất, đuổi nhà, đă tuyên bố : “ Giáo Hội chúng tôi cũng bị cướp đoạt tất cả mọi cơ sở từ giáo dục, từ thiện đến chùa viện… Giáo hội chúng tôi đă từng khiếu kiện suốt 30 năm qua.. . Để cho hiện trạng đang xẩy ra hôm nay không c̣n nữa, th́ buộc họ phải trả lại quyền sống và quyền làm người cho ta. Muốn như thế th́ phải chấm dứt nạn độc quyền cai trị. Phải đ̣i hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ chỉ có một đảng th́ không thể giải quyết được ǵ cho 80 triệu dân. Như thế đă là bất công rồi… Cái trước mắt là đ̣i hỏi công lư, là tài sản trả lại cho đồng bào. Nhưng sau đó là đ̣i lại nhân quyền và dân chủ, tự do. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận để người dân được tự do bày tỏ ư kiến của ḿnh, quan điểm của ḿnh đối với những tổ chức cai trị.” 2) Sức ép thứ hai đến từ quốc tế, đến từ hành động của cộng đồng người Việt hải ngoại; 3) Sức ép thứ ba đến từ sự rạn nứt, chia rẻ trong Đảng cộng sản. 

   Người ta có thể nói đây là 3 điều kiện ắt có, làm sao để cho nó trở thành đủ, th́ cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền sẽ xẩy ra ở Việt Nam.

   Đây là một cuộc đấu tranh kiên tŕ, sang suốt và b́nh tĩnh. Đừng bị dao động trước một vài hành động, chiến thuật ngắn hạn của cộng sản Việt Nam, cũng như của một vài chính quyền trên thế giới. Sức ép chính vẫn là sức ép đến từ dân, nhất là giới trí thức, sinh viên, học sinh; v́ “ Hăy tự giúp anh, rồi Trời sẽ giúp anh sau  !“

 

                                               Paris ngày 29/09/2007

 

                                                      Chu chi Nam

 

 

(1)               Xin xem thêm: Tham nhũng là quốc sách hay quốc nạn trong: http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2)               Xin xem trên cùng web: Cách mạng tất yếu không xẩy ra tại những nước tư bản, mà cách mạng tất yếu đă xẩy ra và c̣n sẽ xẩy ra tại những nước cộng sản.

(3)               Xin xem: Tại sao Liên Sô và Đông Âu sụp đổ.