NƯỚC VIỆT HIỆN NAY CẦN CÓ MỘT NGÔ QUYỀN

 

                                  «  Ḷng quyết tử tiến lên đường gió bụi

                                           Hai bàn tay thề phục lại sơn hà

                           Thái b́nh dương quyết san bằng nguồn nhục tủi

                                    Đem máu đào thề rửa sạch máu yêu ma. »

                                              ( Thái Dịch Lư đông A)

                              ( Viết để nhớ người Anh hay ngâm bài này) .

 

Cụ Trần trọng Kim, trong quyển Việt Nam sử lược, có viết :

«  Ngô Quyền trong th́ giết được ngịch thần, báo thù cho chủ, ngoài th́ phá được cường địch, bảo toàn được nước, thật là một người trung nghĩa, lưu danh thiên cổ. Mà cũng nhờ có tay Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi mở được cái ách Bắc-thuộc hơn một ngh́n năm, và mở đường cho Đinh, Lê, Lư, Trần, về sau này được tự chủ ở cơi nam vậy. »

 

Qua câu trên, nhiều người cho rằng Việt Nam ta hiện nay cần có một Ngô quyền mới.

Tại sao ?

 

Ngô Quyền : ( 898 -944), ông sinh trưởng trong một gia đ́nh khá giả, có thể nói là quyền thế lúc bấy giờ, người làng Dương Lâm, huyện Phú Thọ, tỉnh Sơn Tây. Ngô Quyền lớn

lên trong hoàn cảnh nước Việt bị đô hộ bởi nhà Đường. Tuy nhiên nhà Đường càng ngày càng suy yếu và sụp đổ vào năm 907, nước Tàu chia ra thành nhiều mảnh, được gọi là thời Ngũ Quí (Đường, Lương, Tống, Chu và Hán ( Nam Hán) ).

Bởi lẽ đó, nên quyền hành cai trị của nhà Đường ở Việt nam ta cũng trở nên suy yếu, đưa đến cuộc nổi dậy của họ Khúc, của họ Dương ( Dương diên Nghệ) vào năm 931.

Ngô Quyền lúc đầu là bộ hạ của họ Dương. Ông này thấy ông là người có tài, nên đă gả con gái cho và phong chức tước, sau đó cử vào trấn vùng Thanh Hóa, nơi doanh chính của họ Dương.

Khi nghe Kiều công Tiễn giết Dương diên Nghệ, Ngô Quyền liền triệu tập binh mă, mang quân ra bắc, trả thù cho bố vợ. Kiều công Tiễn nghe tin, liền cho người sang cầu viện quân Nam Hán.

Vua Nam Hán sai Thái tử là Hoàng Thao đưa quân đi trước, ḿnh tự dẫn quân đi tiếp ứng.

Khi quân Hoàng Thao vào gần sông Bặch Đằng, th́ Ngô Quyền đă giết được Kiều công Tiễn ( 938), một mặt truyền quân hết sức pḥng bị ; mặt khác, th́ sai người lấy cọc gỗ, bọc sắt nhọn, đóng ngầm xuống ḷng sông, chờ đến lúc thủy triều lên, cho quân ra khiêu chiến. Quân Nam Hán đuổi theo, đến lúc thủy triều xuống, Ngô Quyền hồi quân lại, đánh ập.

Bao nhiêu thuyền địch bị mắc vào cọc, thủng nát, người th́ bị giết hết nửa.

Hoàng Thao bị Ngô quyền bắt được, đem về giết.

Hán chủ được tin ấy, ̣a lên khóc, rút quân về Phiên Ngung, không dám quấy nhiễu nước ta nữa.

Sau khi phá tan quân nam Hán ở sông Bặch Đằng, năm 938, năm sau, Ngô Quyền lên ngôi vua, mang lại nền tự chủ cho nước nhà, mở đường cho những triều đại huy hoàng Đinh, Lê, Lư, Trần của dân Việt.( Theo Việt nam sử lược và Việt Wikipia).

 

Suy ngẫm lịch sử, nhất là hành động trả thù nhà, cứu nước của Ngô Quyền, nhiều người nghĩ rằng Việt Nam ta hiện nay cũng cần có một Ngô Quyền.

 

Nước Việt hiện nay cần có một Ngô Quyền, v́ Việt nam hiện đang bị Trung cộng đô hộ. Đây là lần Bắc thuộc thứ năm.

 

Thật vậy, từ ngày Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản nổi lên cướp chính quyền ở Hà nội vào ngày 19/8/ 1945, rồi họ Hồ đọc “ Bản Tuyên Ngôn Độc lập “ vào ngày 2/9/1945, trên thực tế Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản đă đưa nước ta vào gông cùm cộng sản. Xưa th́ lệ thuộc Liên sô, ngày nay th́ nô lệ cho Tàu.

Một con người như họ Hồ, thản nhiên tuyên bố vào Đại hội Đảng Lao động ( tức Đảng Cộng sản lúc bấy giờ vào năm 1950) rằng: “ Tôi không có tư tưởng ǵ cả. Tư tưởng của tôi đă có Staline và Mao trạch Đông nghĩ hộ.”

Thử hỏi một con người mà không có tư tưởng riêng, độc lập, mà lại là một người lănh đạo một quốc gia, th́ chỉ đưa quốc gia vào ṿng lệ thuộc.

Có một số trí thức bênh vực cho họ Hồ, đưa ra luận cứ rằng: “ Bác nói như vậy là v́ bác khiêm tốn.” Thực ra không phải vậy. Con người Hồ chí Minh không khiêm tốn chút nào. Khi đi viếng thăm đền thờ Đức Trần hưng Đạo, mà dân Việt đă tôn lên thành Thánh, họ Hồ có đọc bài thơ sau:

           Cũng cờ, cũng kiếm, cũng anh hùng

           Tôi Bác chung nhau nợ núi sông

           Bác phá quân nguyên thanh kiếm bạc

           Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.

           Bác đưa một xứ qua nô lệ

           Tôi dẫn năm châu tới đại đồng.

           Bác có anh linh cười một tiếng

           Mừng tôi cách mạng đă thành công.

Con người đ̣i “ dẫn năm châu tới đại đồng “, con người này không có ǵ khiêm tốn, nhưng là một con người có đầu óc phong kiến, trên đội, dưới đạp, coi thường dân, như gọi Đức Trần hưng Đạo là bác, trong khi đó th́ tôn thờ Marx, Mao, Staline, gọi là cụ, như trong di chúc của họ Hồ viết, trước khi chết.

Điều này c̣n rơ ràng hơn, như trong quyển Cuộc đời của Hồ chủ tịch hay Vừa đi đường vừa kể chuyện mà tác giả là Trần dân Tiên hay T. Lan, tức chính Hồ chí Minh, th́ ông kể khi ở trên tàu Pháp La Touche Tréville, làm phụ bếp, một hôm trời mưa băo, sóng gió trên biển, để làm vừa ḷng ông đầu bếp chính, họ Hồ đă không quản, quyết ra bong tàu, dù rất nguy hiểm, trời mưa băo, tàu chao đảo, gặp nhiều sóng, để giữ cái giỏ rau sà lát khỏi bay xuống biển.

Không nhữnng họ Hồ cam tâm làm nô lệ cho Nga Tàu, mà cả con cháu, bắt đầu bằng Lê Duẫn. Ông này cũng thản nhiên tuyên bố: “ Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Hoa.”

Tiếp theo là Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh và ngày hôm nay là Nguyễn Phú Trọng, đều là những kẻ cơng rắn về cắn gà nhà, Việt gian, bán nước, như Kiều công Tiễn, Lê chiêu Thống trước kia.

 

Người ta c̣n nhớ Hội nghị Thành Đô ngày 3/9/1990, với Trung Cộng. Phái đoàn Việt Nam gồm có Nguyễn văn Linh, Tổng bí thư, Đỗ Mười, Thủ tướng chính phủ, Phạm văn Đồng, cố vấn. Phái đoàn Trung Cộng gồm có Giang trạch Dân, Tổng bí thư, Lư Bằng, Thủ tướng. Trung cộng đă bỉ mặt Cộng sản Vệt Nam bằng cách không họp ở thủ đô mà họp ở một thủ phủ nhỏ. Thêm vào đó, Trung cộng không cho phép Phái đoàn cộng sản Việt Nam đi máy bay mà phải đi đường bộ. Lúc đầu, Đặng tiểu B́nh hứa sẽ xuống gặp, nhưng sau đó th́ không, mà c̣n tuyên bố: “ Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo đái bát. Tôi không thèm gặp những người đó.”

 

Người ta có thể nói từ ngày Hội nghị Thành đô tới nay, Việt Nam bị Tàu đô hộ lần thứ năm.(1)

 

Nước Việt ngày hôm nay không những bị lệ thuộc về chính trị, ngoại giao, v́ tất cả những quyết định chính trị quan trọng nào cũng phải được sự chấp thuận của Trung cộng, mà c̣n lệ thuộc về kinh tế và văn hóa, hàng hóa Trung cộng tràn ngập thị trường Việt Nam, nhất là những hàng giả, những hàng bị tẩy chay ở các quốc gia khác; phim ảnh, sách báo Trung cộng được bày bán khắp hang cùng ngơ hẻm. Đấy lại chưa nói đến cái tội tày trời của Đảng cộng sản là dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng.

 

Đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác nào Kiều công Tiễn khi xưa, để cướp được chính quyền th́ họ Hồ nhờ đến Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, nay để giữ được chính quyền, th́ con cháu Hồ nhờ đến Trung Cộng, mặc dầu phải dâng đất, nhượng biển, lệ thuộc.

 

 

Chính v́ vậy mà dân Việt ngày hôm nay cần có một Ngô Quyền để trước tiên dẹp nội thù là Đảng Cộng sản, sau đó cởi ách Bắc thuộc, giành lại độc lập cho nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới.

                                                Paris ngày 17/08/2012

                                                     Chu chi Nam

 

(1)           Xin xem thêm bài Việt Nam bị lệ thuộc lần thứ năm; hay Hùng Vương dựng nước, cộng sản bán nước, chúng ta phải làm ǵ, trên http://perso.orange/chuchinam/