NƯỚC TÀU  VÀ  ĐẶNG TIỂU B̀NH

 

                                             hay

Nước Tàu trong hơn 30 năm cai cách kinh tế, mặt phải và mặt trái của nó? Có phải ông Đặng tiểu B́nh là tác giả cải cách này không? Ông là một nhà cải cách như nhiều người nghĩ hay ngược lại ?

 

Mục đích của bài này như phụ đề đă nói rơ: điểm chính là nói lên ưu và khuyêt điểm của cải cách kinh tế Tàu; thêm vào đó, tôi muốn nói một vài ngộ nhận về Đặng tiểu B́nh.

 

Không ai chối căi rằng trong hơn 30 năm cải cách kinh tế, nước Tàu đă có những bước tiến bộ lớn trong lănh vực này :

 

Tổng sản lượng quốc gia (PIB) là 7 318,5 tỷ $, đứng thứ nh́ sau Hoa ly là 15 094 tỷ, trên Nhật là 5 867,2 tỷ ( Theo www.Alternatives- Economiques.fr / Chiffres 2 013 ).

Tuy nhiên sản luợng tính theo đầu người hàng năm th́ nước Tàu vẫn c̣n là một nước chậm tiến với 8 465,8 $, trong khi đó Hoa kỳ là 48 441,6 $; Canada là 40 440,2 $; nước Nhật là 34 293,7 $; nước Pháp là 34 993,4 $. Tuổi thọ trung b́nh của Tàu là 73,3 tuổi, của Hoa kỳ lé 78,25, của Nhật là 82,9, của Nam Hàn là 80,8, của Pháp là 81,4. Tiêu sài về giáo dục,  hàng năm so với tổng sản lượng quốc gia, th́ Tàu không có dám công bố, trong khi đó th́ Hoa kỳ là 5,4%, Nhật là 3,4%, Nam Hàn là 5%, Pháp là 5,9%.

Tỷ lệ những người truy cập Internet: Nuớc Tàu: 38,4 %, Việt Nam:35,5 %, Nam Hàn : 81,5 %, Nhật : 78,7 %, Hoa Kỳ: 78,2 %, Đức: 83,4 %, Pháp: 76,8 %.

Với cải cách kinh tế, nước Tàu đă vượt qua nạn đói hàng cả thế kỷ  trước đây.

Sự phát triển kinh tế này có được là nhờ một số yếu tố sau: 1) Chính sách cải cách kinh tế; 2) Chính sách ḱm lương người thợ để giá nhân công rẻ, để thu hút vốn đầu tư ngoại quốc; 3) Chính sách ḱm giá đồng nhân dân tệ rẻ hơn đồng đô la trên giá thị trường để dễ xuất cảng; 4) Hi sinh nông thôn cho thành thị, chỉ chú trọng vào phát triển thành thị và những miền ven bờ biển; 5) Hi sinh môi sinh, môi trường cho sự phát triển, đưa đến t́nh trạng ô nhiễm môi trường, như chúng ta thấy hiện nay, thành phố Bắc kinh bị ô nhiễm, với một đám sương mù, chính quyền khuyên dân không nên ra ngoài ; 6) Chính sách hạn chế sinh đẻ.

Không ai chối căi rằng chính những chánh sách này đă làm phát triển nước Tau về mặt kinh tế, nhưng đồng thời nó cũng mang lại những hậu quả tai hại không nhỏ:

 

Vấn đề ḱm hăm lương người thợ đưa đến t́nh trạng người thợ Tàu bị bóc lột đến xương tủy, mặc dầ đảng Cộng sản Tàu lúc nào cũng rên rao là đảng của người thợ.

Chú trọng phát triển thành thị và những vùng ven biển đi đến t́nh trạng bỏ rơi nông thôn.

Vấn đề khuyến khích dân làm giàu bằng bất cứ giá nào, “ Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Quan trọng, đó là mèo ấy bắt chuột “,đă đưa đến t́nh trạng dân làm giàu băng bất cứ giá nào, không c̣n một tư ǵ là đạo đức, nhân nghĩa.

Vấn đề chính sách một con đưa đến vấn nạn về vấn đề dân số, đông thời đưa đến vấn nạn về giáo dục gia đ́nh. Dân càng này càng trở nên già nua. Các cậu hay cô nương con một được nuông chiều, càng này càng trở nên hư đốn, giáo dục gia đ́nh không ổn, khi ra ngoài xă hội th́ những gương xấu, tham nhũng, hối lộ, mọi người tối mắt v́ vật chất, v́ tiền, đưa đến băng hoại xă hội.

“ Như hàng trăm ngàn người khác, cô Trần cũng mất hết niềm tin khi sống ở đất nước ḿnh ( tức nước Tàu – Lời tác giả bài này), môi trường ngày càng kinh khủng, tham nhũng ngày càng lộng hành và người dân thấp cổ bé họng ngày càng bị đẩy xuống tận cùng hố đen xă hội.” ( Theo báo Anh Dương – trên Internet – ngày 27/02/2013).

 

Vấn đề chuyển quyền qua h́nh thức “Đại gia “ chỉ có giá trị khi Đặng tiểu B́nh c̣n sống. Nhưng từ ngày ông chết đi đă không c̣n hiệu lực nữa. Nó sụp đổ với hiện tượng Bạc hi Lai.

 

Nhưng vấn đề chính của nước Tàu không phải chỉ có với thời đại cải cách kinh tế, mà đă có từ lâu, đo là vấn đề cải cách chính trị, từ bỏ mô h́nh tô chức xă hội cộng sản độc tài, một h́nh thức quân chủ phong kiến trá h́nh, sang h́nh thức dân chủ, tự do và kinh tế thị trường.

 

 

Đặng tiểu B́nh chết vào năm 1997, nhưng cho tới giờ này ảnh hưởng của ông, của gia đ́nh, chân tay, bộ hạ của ông vẫn c̣n rất quan trọng đối với sứ Tàu. Không những thế, ảnh hưởng của ông trước đó, ngay vào thời Mao, khi đảng Cộng sản Tàu thành lập, vào năm 1921, nhất là từ lúc Mao lên làm Tổng bí thư năm 1934, ông cũng đă là người quan trọng bên cạnh Mao, thi hành tất cả những cuộc đàn áp, ngoại trừ Cách mạng Hồng vệ binh.

V́ vậy, quan sát lịch sử Tàu cận đại chúng ta không thể quên ảnh hưởng của họ Đặng.

 

Ở đây, tôi dùng cụm chữ «  hơn 30 năm «, v́ tôi muốn nêu rơ là : Cải cách kinh tế của nước Tàu bắt đầu vào lúc nào ?

Bắt đầu vào lúc Mao chết, cuối năm 1976, rồi cuộc đảo chính hất nhóm 4 người do bà Giang Thanh, vợ của Mao cầm đầu ; rồi Đặng tỉểu B́nh trở lại chính quyền ?

Hay bắt đầu xa hơn nữa. Đó là bắt đầu từ đầu những năm 60, sau khi thất bại của «  Kế hoặch 5 năm, Bươc tiến nhảy vọt «, vào năm 1958, chủ trương bởi Mao. Sau vụ thất bại này, Mao gần như bị loại khỏi chính quyền. Nhóm bộ ba Lưu thiếu Kỳ, Đặng tiểu B́nh và Chu ân Lai thực tế nắm quyền nước Tàu. Cuộc Cách mạng Hồng Vệ B́nh, mà nhiều nhà báo và trí thức tây phương mơ ước và thêu dệt, trên thực tế chỉ là một cuộc tranh giành quyền hành của nước Tàu, một truyền thống có từ bao nhiêu ngàn năm. Một nhà tư tưởng có nói : «  Lịch sử nước Tàu chúng ta có thể giản dị hóa qua câu nói : Đó là lịch sử của nhữntg vụ tranh quyền, cướp đất, xâm chiếm thiên hạ. « 

 

Phải chăng Đặng tiểu B́nh là tác giả của chính sách cải cách kinh tế của nước Tàu ? Con người của họ Đặng ?

 

Thực ra th́ những cải cách, không phải do chính Đặng tiểu B́nh quyết định.

Nếu chúng ta nói về những cải cách như quyết định băi bỏ hợp tác xă, khoán đất cho dân để dân cày cấy, rồi chính phủ đứng ra mua nông sản của dân, sau vụ thất bại «  Bước tiến nhảy vọt «  của Mao vào năm 1958. Những quyết định này do nhóm Lưu thiếu Kỳ, Chu ân lai và Trần Vân quyết định.

 

Ngay cả sau khi Mao chết vào tháng 9 năm 1976, th́ vào tháng 12/1978, một Hội nghị toàn bộ Trung Ương đảng cộng sản Tàu đă họp và lấy quyết định cải cách nước Tàu, khởi đầu cho những cải cách kế tiếp sau này. Lúc này họ Đặng chưa được hoàn toàn phục quyền. Lúc này Hoa quốc Phong vẫn là nhân vật thứ nhất của Đảng, của Nhà nước và quân đội. Hoa quốc Phong chỉ hoàn toàn mất quyền vào năm 1981, lúc này họ Đặng mới có thực toàn quyền.

 

Để hiểu nước Tàu, dân tộc và lịch sử Tàu, có rất nhiều điều cần biết, nhưng ở đây theo thiển ư của tôi :

     

Có ba điều căn bản không thể quên :

 

-         Nước Tàu có một truyền thống quân chủ độc tài, ác ôn quá lâu dài.

-         Từ đó tinh thần quốc gia cực đoan rất mạnh, tự cho ḿnh là trung tâm của vũ trụ, những dân tộc khác chỉ là man di, mọi rợ.

-         Cộng thêm tinh thần gia tộc đă ăn sâu vào máu của mỗi người Tàu, nhất là giới lănh đạo, ở thời nào cũng vậy, ngay cả thời cộng sản.

-         Tinh thần thù dai và trả thù bằng bất cứ giá nào

 

Thật vậy, nếu chúng ta cho rằng lịch sử nhân loại đă trải qua  thời văn minh minh : văn minh trẩy hái, con người sống trong hang hốc, hái trái cây và săn bắn ở quanh hang để sống ; một khi cây quả, súc vật trở nên khăn hiếm, th́ con người phải đi xa để t́m kiếm, đó là thời kỳ văn minh du mục. Dù đi xa để t́m kiếm, nhưng cây trái xúc vật cũng trở nên khan hiếm, con người bắt buộc phải nuôi súc vật, trồng trọt để có thức ăn. Con người bước sang nền văn minh định cư nông nhiệp. Với nền văn minh này, con người có thể thỏa măn được những nhu cầu thiết yếu như miếng cơm, manh áo, nhà ở. Một khi những nhu cầu thiết yếu được thích ứng, con người nghĩ sang thỏa măn những nhu cầu xa xỉ, như khi tôi có lúa ḿ để ăn, nhưng tôi thích lúa mạch, th́ tôi trao đổi vơi người có lúa mạch. Khi tôi có vải để mặc, nhưng tôi thích lụa, th́ tôi trao đổi vơi người dệt lụa. Con đường tơ lụa và con đường gia vị xuất hiện là v́ vậy. Đó là nền văn minh thương mại. Ngày hôm nay con người c̣n tiến xa hơn ; đó là văn minh điện tóan, v́ ngày xưa con người phải đi xa để trao đổi ; nhưng ngày hôm nay con người chỉ cần ngồi một chỗ cũng thể trao đổi nhờ máy điện tóan.

 

Mô h́nh tổ chức nhân xă tương ứng với nền văn minh định cư nông nghiệp là chế độ độc tài quân chủ phong kiến. Mô h́nh nhân xă tương ứng với văn minh thương mại và điện toán, là dân chủ tự do và kinh tế thị trường, v́ trao đổi là phải có đối thoại, đa phương.

 

Hai nước có nền văn minh nông nghiệp sớm và to lớn nhất thế giới, với mô h́nh tổ chức nhân xă tương ứng là chế độ quân chủ độc tài, đó là Ai cập và Tàu.

Nước Ai cập đă dồn nỗ lực vào việc xây dựng thế giới bên kia. Bao nhiêu sức lực của dân, tài nguyên, tài sản quốc gia đă đem đi xây kim  tự tháp.

 

Nước Tàu, thực tế hơn, nghĩ nhiều về hiện tại. Nhưng sức lực, công sức của dân nhằm vào việc củng cố chế độ quân chủ, biến chế độ này thành độc tài, tập trung, ác ôn, côn đồ, với những hành động sau đó đi ngược lại dân, phản lại con người, như hiện tượng thiến con người làm thành hoạn quan với cả một đội ngũ có thể tới cả ngàn người để phục vụ ông vua, hay hiện tương bắt cung tần mỹ nữ cũng có thể cả ngàn người hay tục  bó chân người phụ nử.

Có nhiều chế độ quân chủ phong kiến, nhưng không chế độ nào có hiện tượng phản con người, phản dân như thế. Hơn thế nữa chê độ quân phủ phong kiến bắt đầu rất sớm và có thể nói c̣n kéo dài cho tơi ngày hôm nay với chế độ cộng sản.

 

V́ chế độ cộng sản cũng chỉ là mặt trái của chế độ quân chủ phong kiến, như một nhà nghiên cứu về thể chế chính trị cho rằng chế độ phát xít là mặt phái, c̣n chế độ cộng sản là mặt trái. Tuy nhiên chế độ quân chủ c̣n có danh dự, thể diện, phần đông giới lănh đạo quân chủ liêm khiết khác hẵn với giới lănh đạo cộng sản, không những sống theo triết lư duy vật hạ cấp, cho rằng tiền bạc, vật chất là trên hết, làm bất cứ cái ǵ để có tiền, không c̣n một chút đạo đức tối thiểu, mà c̣n độc tài, ác ôn gấp cả trăm lần. Điều này rất chính xác.

Dân tộc Tàu là một dân tộc lớn, có một nền văn minh và lịch sử lâu đời, có những đóng với to lớn cho nhân loại với những phát minh sáng kiến sớm như địa bàn, thuốc súng, máy in, lụa.

Chế độ quân chủ độc tài phong kiến là một bước tiến của nhân loại, nó giúp làm nên kim tự tháp, xây vạn lư trường thành, những lâu đài, nhưng rồi nó kéo dài quá lâu, trở thành bước cản, tiêu hủy những ư chí tiến thủ của con người.

Người ta cứ loay hoay t́m kiếm lư do tụt hậu của văn minh đông phương so với văn minh tây phương, nhưng nhiều khi người ta quên một trong những lư do chính, đó là chế độ dân chủ tôn trọng tự do cá nhân, nhân quyền.

Không cần t́m hiểu đâu xa, chúng ta cứ lấy thí dụ một số nước Ả rập với chế độ quân chủ c̣n lại như Arabie Sahoudite và ngay cả nước Tàu, tinh thần trọng nam khinh nữ, không cho người phụ nữ đi học, ra đời làm việc, quả là một sự pha phí tài cán, nhân lực của quốc gia, dân tộc.

Tây phương về sau này tiến lệ hơn đông phương bắt đầu từ thế kỷ thứ 17, 18 cho tới ngày hôm nay là vậy.

 

Triều đ́nh quân chủ, độc tài phong kiến lâu ngày trở thành nơi của những hành động nịnh bợ, dối trá, lừa đảo, âm mưu sát hại lẫn nhau, nhất là vào thời chế độ xuống dốc, ông vua bất tài, bất lực, chỉ nghĩ đến quyền hành cá nhân, ham tửu sắc.

Người ta chỉ cần coi một số phim lịch sử Tàu, tất nhiên không tiêu biểu hoàn toàn, nhưng nó cũng nói lên một phần nào sự thật. Tại triều đ́nh, quần thần, hay cả những người trong gia đ́nh vua : anh em, chú bác, lúc nào miệng cũng tung hô : «  Thánh thượng vạn tuế «  ; nhưng trong bụng lại t́m cách âm mưu giết vua. Quả là sự giả dối. Không riêng ǵ triều đ́nh, mà hàng ngũ hoàng hậu, cung tần mỹ nữ của vua cũng vậy, luôn âm mưu chơi xấu nhau, làm thế nào để được vua sủng ái, để lên hàng hoàng hậu, quí phi. Tập đoàn hoạn quan cũng không thua ǵ : cả một thế giới dối trá, lừa đảo.

Nh́n vào những chế độ cộng sản, ngay từ thời Lénine, đă trở thành một triều đ́nh phong kiến, luôn t́m cách sát hại lẫn nhau. Vợ Lénine tố cáo Staline giết chồng minh. Con Staline tố cáo Khrouschev, Béria giết bố minh.

Ở Tàu, Mao giết Lưu thiếu kỳ, Lâm Bưu t́m cách đảo chính ám hại Mao.

Triều đ́nh cộng sản, quân chủ, độc tài, phong kiến tại Tàu chúng ta chỉ nh́n qua 2 thời đại của Mao trạch Đông và của Đặng tiểu B́nh th́ ta rơ, v́ tinh thần này sau trở thành tinh thần gia tộc, chỉ tin những người chung quanh và thân thiết gia đ́nh. Mao th́ truyền lệnh qua mấy người y tá luôn ở cạnh ḿnh. Đặng th́ truyền lệnh qua người con gái.

Mấy năm trước đây, một số trí thức tây phương và đặc biệt là trí thức cộng sản, đă hết lời cà tụng «  Phương pháp chuyển quyền qua h́nh thức đại gia « , « phát minh » ra bởi Đặng tiểu B́nh, cho rằng đây là phương pháp chuyển quyền, từ thế hệ này qua thế hệ khác, hay nhất. Nhưng người ta bật ngửa, khi biết vụ Bạc hi Lai, con của Bạc nhất Ba, một trong 8 đại gia thời họ Đặng.

Lịch sử phong kiến, âm mưu sát hại lẫn nhau lại diễn ra với Bạc hi Lai.   

 

Người ta ví Mao trạch Đông như một ông hoàng đế đỏ ( emperuer rouge) không phải là không có lư, cũng như nói nước Tàu hiện nay bị cai trị bởi những đại gia của những ḥang tử đỏ cũng không phải là sai.

Đầu óc độc tài phong kiến, đại gia, đại Hán, tự chủ trung tâm, cho rằng nước Tàu là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, những dân tộc khác chung quanh chỉ là man ri, mọi rợ, ư nghĩ này vẫn c̣n sâu nặng trong đầu óc người Tàu, nhất là giới lănh đạo, dù là quốc gia hay cộng sản.

Ở đây tôi xin dẫn chứng một vài trường hợp cụ thể của giới lănh đạo nước Tàu cận đại như Tôn dật Tiên, Tưởng giới Thạch, Mao trạch Đông và đặc biệt là Đặng tiểu B́nh, chủ đề của bài này.

 

Tôn dật Tiên là tác giả chính của cuộc Cách mạng Tân hợi 1911, trong thời gian hoạt độc cách mạng, ông đă nhiều lần sang trú ẩn ở Việt Nam, cũng như được nhiều người Việt, cũng có tư tưởng cách mạng, giúp đỡ. Chính ông đă đưa tên Phạm hồng Thái vào danh sách những người Tàu có công với cách mạng Tân hợi và được thờ tại Hoàng hoa cương. Tuy nhiên ông cũng không thể bỏ đầu óc đại Hán, vẫn cho nước Tàu là trung tâm. Có một buổi mạn đàm với Khuyển dưỡng Nghị, một chính khách của Nhật, ông đă đánh giá người Việt nam có căn tính nộ lệ và bị họ Khuyển trả lời lại là mặc dầu như vậy nhưng đă nhiều lần dân tộc này đánh bại Tàu.

Tưởng giới Thạch, học tṛ của họ Tôn, sáng suốt hơn họ Tôn ở chỗ đă nh́n thấy rơ hiểm họa cộng sản, cho rằng «  Nhật là bệnh ngoài da, cộng sản là bệnh trong xương tủy « , nhưng vẫn có đầu óc đại Hán, sẵn sàng thương thuyết với Pháp để bán rẻ quyền lợi Việt Nam.

 

Người ta nghĩ Mao trạch Đông và Đặng tiểu B́nh là người cộng sản th́ không có đầu óc đại Hán. Nhưng thực sự 2 người này c̣n có đầu óc Trung Hoa tự kỉ trung tâm mạnh hơn ai hết.
Đừng quên cuộc tranh chấp Nga – Hoa là bắt nguồn chính từ đầu óc này với giới lănh đạo Trung cộng bắt đầu bởi Mao rồi tới Đặng tiểu B́nh. Trung cộng muốn giật quyền lănh đạo thế giới cộng sản với Liên sô, nên đă xảy ra vụ Khrouschev rút tất cả những có vấn Nga khỏi Trung cộng vào năm 1960, rồi t́ếp theo vụ tranh chấp lên tới cao điểm vào những năm 64, 65, 66.

Chính vào thời Mao và thời Đặng , tinh thần đại Hán lên cao nhất, mà nạn nhân chính là Việt Nam :  mở đầu bằng bức thư của Chu ân Lai về vấn đề hải lư, có đính kèm bức bản đồ nói rằng  quần đảo Hoàng sa thuộc về Tàu, rồi Phạm văn Đồng trả lời qua công hàm, mà ngày nay ai cũng biết, rồi đến vụ Tàu cộng tấn công quần đảo Hoàng sa ngày 19/01/1974. Đó là thời Mao c̣n sống.

Đến thời Đặng tiểu B́nh th́ tinh thần đại Hán lại lên cao một mức, mà nạn nhân vẫn là Việt Nam qua vụ họ Đặng «  Dạy cho Việt Nam một bài học «  vào năm 1979, rồi chiến tranh biên giới cứ tiếp diễn, tới chiến tranh ở ngoài biển năm 1982.

Nhưng tinh thần đại Hán của họ Đặng và giới lănh đạo đảng Cộng sản Tàu, và tinh thần qụy lụy phương bắc của giới lănh đạo cộng sản Việt Nam, được thể hiện rơ nhất qua hội nghị Thành Đô vào tháng 3/1990.

 

Đừng nghĩ rằng những người lănh đạo Tàu, sau Mao, sau Đặng, như Giang trạch Dân, Hồ cẩm Đào và Tập cận B́nh là không có tinh thần đại hán.

Chính với Giang trạch Dân mà có hội nghị Thành đô, sau đó có 2 Hiệp định dâng đất và nhượng biển cho Tàu : Hiệp định 1999 dâng cả ngàn cây số vuông vùng biên giới và Hiệp định năm 2 000 dâng cả chục ngàn cây số vùng biển.

Với Hồ cẩm Đào và Tập cận B́nh hiện nay, th́ đă nhiều lần tàu Trung cộng bắn vào tàu ngư dân Việt nam, ngay cả việc Trung cộng dùng tàu hải quân cắt giây «  cable «  của tàu ḍ khi đốt và dầu hỏa của Việt nam.

 

Đặng tiểu B́nh (1904 – 1997)

 

Ông cùng với Tôn dật Tiên, Trần độc Tú, trước đó một vài năm, và cùng với với Mao trặch Đông, Lưu thiếu Kỳ, Chu ân Lai, Trần Vân,  Đặng trần Côn v.v.., ở Việt Nam th́ có Hồ chí Minh, Trần Phú, Nguyễn thị Minh Khai, Lê đức Thọ v.v.. là những thế hệ đầu tiên đi theo chương tŕnh tây học. Vào lúc đó, người Pháp đă đặt xong nền đô hộ, trước đó th́ mở trường thông ngôn, nay mở trường tiểu học phổ thông. Đó là ở Việt Nam, Đông Dương và ở vùng tô giới Pháp. Tất cả những người vừa kể trên đều theo học chương tŕnh tiểu học này và được cái bằng gọi là «  Cao đẳng tiểu học « , tŕnh độ khoảng hơn tiểu học một chút, khoảng năm sáu năm học.

Đặng tiểu B́nh đă cùng với Chu ân Lai trong một đoàn thanh niên trẻ gồm 79 người, năm 1920, lấy tàu thủy qua Pháp ( Marseille), sau khi đậu tiểu học Pháp, lúc đó ông 16 tuổi.

Mao trạch Đông, tiếc rằng không có phương tiện để đi, đă ra bến tàu tiễn đưa những người này.

Ở Pháp, ông cùng Chu ân lai làm thợ cho hăng xe hơi Renault, gia nhập cộng sản năm 1922, dưới sự hướng dẫn của Chu ân Lai.

Năm 1926, ông rời Pháp, qua Nga, học trường Tôn dật Tiên, sau đó đổi thành trường Đông phương, do Lénine mở ra để đào tạo cán bộ cộng sản. Người cộng sản sau này tâng bốc trường này, nói rằng «  Trường đại học Đông phương ở Moscou « , nhưng thực ra tŕnh độ rất là thấp, để được chấp nhận vào học, chỉ cần có chứng chỉ làm thợ thuyền ở một hăng xưởng trong ṿng 2 năm.

Trường này đă đào tạo 28 người cán bộ cộng sản Tàu, mà người thứ 28 là Đặng trần Côn, tay em của Đặng tiểu B́nh, sau này vào thời biến cố Thiên An Môn 1989, ông đă lên đến chức Chủ tịch nhà nước ; và con trai ông là người cầm đầu đoàn quan đàn áp sinh viên, học sinh ở quảng trường này.

 

Những nười như Tôn dật Tiên, mặc dầu có bằng bác sĩ y học, Trần độc Tú, có học thêm về nghề đóng tàu thủy, nhưng cũng chỉ là chuyên môn, c̣n lại những người như Mao trạch Đông, Lưu thiếu Kỳ, Chu ân Lai, Đặng tiểu B́nh, Trần Vân v.v.., ở Tàu ; và ở Việt Nam như Trén Phú, Hồ chí Minh, Nguyễn thị minh Khai, Lê Duẫn, Lê đức Thọv.v.., những người này, với tŕnh độ tiểu học, nói như nhà chuyên viên nghiên cứu về Tàu, Jean luc Domenac, hiện là giáo sư hợp tác, đang dạy ở trường Huấn luyên cán bộ cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Tàu, th́ những người này không đủ tŕnh độ để hiểu rơ cái hay cái dở của văn minh đông phương, cũng như cái hay cái dở của văn minh tây phương, thấy đất nước bị liệt cường xâu xé, bị đô hộ, th́ qui tụ lỗi không những cho triều đ́nh đương thời, mà cho cả văn minh đông phương, vội vất bỏ tất cả những cái ǵ hay của văn minh này, và nhập cảng cái căn bạ của văn hóa tây phương, đó là lư thuyết của Marx, đă bị giới trí thức cùng thời vứt bỏ. Đó cũng chính là một trong những lư lo mà cách mạng cộng sản không xẩy ra ở những nước kỹ nghệ tây, theo ước mơ của Marx, mà lại xẩy ra ở những nước chậm tiến, ngay vào nước Nga vào thời đó.

Một điều đáng tiếc hơn nữa là ngày hôm nay các nước Nga và Đông Âu, cái nôi của chủ nghĩa Marx, đă vứt bỏ nó, thế mà Trung cộng và Việt Nam vẫn c̣n bám vào, viện đủ mọi lư lư ngụy biện xảo trá.

Ngày nào mà hai nước trên c̣n bám vào lư thuyết của Marx, chủ trương đấu tranh giai cấp, chủ trương độc khuynh, độc đảng, ngày đó c̣n chưa thể theo kịp những nước tân tiến kỹ nghệ.

Ở điểm này có người dựa vào sự tổng sản lượng quốc gia, cho rằng nước Tàu trong tương lai, tổng sản lượng quốc gia sẽ bắt kịp Hoa Kỳ, rồi vượt mặt và sẽ làm chủ thế giới. Công nhận rằng tổng sản lương quốc gia quan trọng, nhưng không phải là lư do độc nhất của phát triển, c̣n những yếu tố khác.

Trở về quá khứ ngay của nước Tàu, để nh́n cho rơ : vào năm 1830, tổng sản lượng quốc gia của Tàu là 29,8 %, gần 1/3 so với tổng sản lượng quốc tế ( Theo Paul Kennedy – The Rise and Fall of the great Powers – trang 19O – nhà xuất bản Random House – 1988) ; nhưng chỉ mười năm sau, 1840, nước Tàu bị liệt cường xâu xé.

 

Chúng ta cũng nên nói sơ về t́nh h́nh thế giới và nước Tàu vào những năm đầu thế kỷ 20 để rơ vấn đề :

Người ta có thể nói một cách tổng quát, sơ qua, những biến cố quan trọng của những năm đầu thế kỷ 20 là : Trận Đại chiến thứ Nhất (1914 -1918), cuộc cướp chính quyền của Lénine 1917, Hội nghị Versailles 1919, rồi phong trao những nước thuộc địa đ̣i độc lập.

 

Trận Đại Chiến này gồm 2 phe : Phe Trục gồm có Đức, đế quốc Áo Hung ( Austro – Hongrois) và đế quốc Thổ nhĩ kỳ, phe bên này gồm có đế quốc Pháp, Anh, Nga, sau đó có Hoa kỳ.

Đến gần cuối thế chiến, Đức nhận thấy không thể nào đương đầu cùng một lúc 2 mặt trận lớn : mặt trận đông bắc với Nga lúc đó là vào thời Nga hoàng Nicolas 2 và mặt trận phía nam với Phap, muốn dồn lực vào mặt trận phía nam. Chính v́ vậy mà Bộ Tham mưu Đức đă giúp đỡ và đưa Lénine về cướp chính quyền năm 1917.

Bởi lẽ đó mà Đức Đạt Lai Lạt ma đă nói :

«  Cộng sản là loài cỏ dại mộc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. »

Sau này Mao trạch Đông và Hồ chí Minh cũng lợi dụng sự hoang tàn của Đệ Nhị thế Chiến (1939 – 1945) để cướp chính quyền theo chỉ thị của Đệ Tam quốc tế Cộng sản.

Sau Đệ Nhất thế chiến, có Hội Nghị Versailles 1919, hai nước Anh và Pháp đă buộc Đức phải trả chi phí chiến tranh quá cao, làm cho nước Đức lâm vào t́nh trạng khủng khỏang, một trong những nguyên do chính đưa Hitler lên nắm quyền, gây ra Đệ Nhị thế Chiến.

Sau Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến là Phong Trào đồi độc lập của những nước bị đô hộ. Đệ Tam Quốc tế đă lợi dụng phong trào này cũng như phong trào quốc gia để cướp chính quyền, mặc dầu lư thuyết cộng sản không có một tư ǵ là tinh thần quốc gia, mà ngược lại, chủ trương «  Vô gia đ́nh, vô quốc gia và vô tôn giáo. »

 

Trở về nước Tàu và Đặng tiểu B́nh :

 

Nhiều người cho rằng ông Đặng tiểu B́nh là một nhà cải cách, nhưng riêng tôi, tôi có một cái nh́n hơi khác.

Đó là ông không phải là một nhà cải cách, ông chỉ được đội cái mũ cải cách, v́ tất cả những chưong tớnh cải cách đều được quyết định trước ngô, ông chỉ thừa hưởng những chương tŕnh này, nếu không muốn nói ông là một nhà bảo thủ, mang tất cả đặc tính của một nhà lănh đạo Tàu : Tinh thần quân chủ phong kiến, gia tộc và chủ nghĩa đại Hán.

Chúng ta chỉ cần quan sát biến cố Thiên an Môn, th́ chúng ta rơ ông ta là một lợi dụng thời cơ và cuối cùng là bảo thủ. Ông đứng hàng hai, lừng chừng giữa bảo thủ và cải cách trước đó, sau thấy phe bảo thủ thắng thế, th́ ngả về phe bảo thủ. Cũng như chúng ta quan sát suốt cuộc đời chính trị của ông. Ông đă tiếp tay với Mao trạch Đông, có thể nói là một người thi hành đắc lực, tất cả những cuộc đàn áp dân, đàn áp trí thức, quân đội, trong thới Mao, qua những cuộc «  Chỉnh quân, chỉnh Đảng «, cho tới cuộc Hồng vệ Binh 1964.

Tính chất đại Hán của ông được tiêu biểu rơ nhất qua câu nói «  Cần phải cho Việt Nam một bài học « , rồi xua quân tràn sang biên giới Việt Hoa 1979. Nó c̣n được lập lại qua Hội nghị Thành dàô năm 1990, qua câu nói : «  Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo, đái bát, tôi không thèm gặp những kẻ này. »

Tinh thần gia tộc của ông được thể hiện qua chính sách « Đại gia « .

Sau biến cố Thiên an môn 1989, ông thành lập hệ thống cai trị và chuyển quyền qua h́nh thức 8 đại gia.

 

Tám đại gia đó là :

 Đặng tiểu B́nh ( Deng XiaoPing) ( 1905 – 1997), đa tăe lâu là thư kư Ban Thường vụ Bộ Chính trị dưới thời Mao.

 Dương thiệu Côn ( Yang Shanghun) ( 1907 – 1998), tay em của Đặng tiểu B́nh và cùng ông này ra lệnh cho tiến hành vụ đàn áp quảng trường Thiên an Môn 1989.

 Văn Chấn (Wang Zhen) (1908 – 1993), người lo về vấn đề lương thực của quân đội Mao và cũng là người ủng ho(ôho ọçặng hết lực sau này, được họ Đặng cho một biệt danh là «  Cây đại bác đáng yêu của tôi « .

 Trần Vân ( Chen Yun) (1905 – 1995), người giữ vai tṛ quan trọng trong việc hoặch định kế hoặc kinh tế, tài chính của Mao, từ năm 1949.

 Lư tiên Niệm ( Li Xiannian), người giữ vai tṛ quan trọng trong việc kết thúc Cách mạng Hồng vệ binh.

 Bành Chân ( Peng Zen), người giữ vai tṛ quan trọng trong việc thiêt la-ếp luât ậháp cộng sản.

 Tống nhiệm Cùng ( Song Renqion), đă từng giữ chức Tổ chức Đảng và giám sát việc phục hồi những cán bô biộ thanh trừng hồi Cách mạng Hồng vệ binh.

 Bạc nhất Ba (Bo Hibo), Phó Thủ tướng, chết sau nhất trong 8 người, vào năm 2007, ở tuổi 98.

Theo như Đặng tiểu B́nh th́ 8 đại gia này sẽ nắm quyền và theo cách cha truyền con nối, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ cha tới con, tới cháu, tới chít v.v…

Nhiều người, phần lớn là trí thức thiên tả, cộng sản, cho rằng « Đây là phát minh sáng kiến kỳ diệu của họ Đặng «, giúp cho việc chuyển quyền tốt đẹp trong ḥa b́nh.

Thực ra th́ chẳng có ǵ mới lạ, v́ đây chỉ là cái rơi rớt lại của chế độ độc tài phong kiến, phong hầu, kiến ấp cho con cháu, người nhà và hơn thế nữa cho «  Quân hầu, đầy tớ. »

Hơn thế nữa, chính họ Đặng đă phá hủy hệ thống này chỉ hai ba năm sau đó, vào năm 1992, ông đă liên kết với Giang trạch Dân, hạ bệ Dương thiệu Côn, tay em của họ Đặng từ khi ở Nga về, và chính Dương thiệu Côn đă đề nghị cho Giang trạch Dân lên làm Tổng bí thư đảng, sau biến cố Thiên an Môn.

Người ta c̣n nhớ theo báo chí và một số nguồn tin không chính thức, nhưng đáng tin cậy, th́ sau biến cố Thiên An môn 1989, có cuộc Họp Ban thường vụ Bộ Chính trị, hay đúng ra là các Đại gia. Đặng tiểu B́nh đề nghị Hồ cẩm Đào thay thế Triệu tử Dương, đương quyền Tổng bí thư lúc bấy giờ. Nhưng Đặng trần Côn đă phản bác lại, ông nói, theo như lời thuật của báo chí : « Đồng chí Đặng, ở đời không có chuyện tái tam 3 bận, Đồng chí đă chỉ định 2 người Tổng bí thư là Hồ diệu Bang và Triệu tử Dương, đă thất bại. Chính v́ vậy mà có giải pháp dung ḥa vào lúc đó : Dương thiệu Côn chỉ định Giang trạch Dân và Hồ cẩm Đào làm Phó.

Tuy nhiên chỉ cần một vài năm sau, với t́nh thần «  trả thù «  của họ Đặng và tinh thần «  Ham quyền lực «  của họ Giang, hai người đă liên kết với nhau, theo như báo chuí tiết lộ, để bắt Dương thiệu Côn từ chức Chủ tịch Nhà nước vào năm 1992.

Hệ thống « Đại Gia « , chuyển quyền lực trong ḥa b́nh này đă mất hết hiệu lực sau khi Đặng tiểu B́nh chết vào năm 1997, v́ những người kế tiếp như Giang trạch Dân, rồi Hồ cẩm Đào không đủ uy tín để nói mọi người nghe.

Đại gia chỉ là nơi đấm đá ngầm lẫn nhau, chia phe chia phái, bề ngoài th́ có vẻ yên lặng, nhưng bề trong là «  Chiến tranh ngầm « . Sự việc này đă nổ bùng với vụ Bạc hi lai, con một Đại gia Bạc nhất Ba.

Người ta noiónhiều đến Bạc hi Lai, ngôi sao sáng của đảng Cộng sản Tàu vào những năm cuối thập niên 90 và đầu năm 2 000, cho rằng đây là một người «  yêu nuớc, có tài, đại diện cho giai tầng những ông hoàng đỏ, người mà có thể vàp Ban Thường vụ Bộ Chính trị trong tương lai « . Thế rồi trái bong bóng Bạc hi Lai bị xẹp, người ta mới khám phá ra rằng «  Tổ chức Bạc hi lai «  chỉ là hiện thân của tổ chức cộng sản, và xa hơn nữa là tổ chức quân chủ, phong kiến cuối trào, như cuối thời nhà Thanh hay cuối thời nhà Minh, đầy tham nhũng, âm mưu sát hại lẫn nhau ; va hàèn thế nữa chỉ là một tổ chức «  Mafia « , bề ngoài th́ hô hào chống tham nhũng, cổ vơ tinh thần yêu nước, trở về thời Mao, nhưng bên trong th́ tham nhũng đầy và ngầm bắt tay với ngoại quốc để gửi tiền ra nước ngoài.

Vợ Bạc hi Lai, trước đó được coi như «  Người đàn bà gương mẫu «  giúp chồng làm nên sự nghiệp, nhưng sau đó người ta mới rơ, đó là một người đàn bà không từ bất cứ một thủ đoạn nào để làm giàu, để giử tiền ra ngoại quốc, ngay cả giết người.

Bạc hi Lai chỉ là con cờ của Giang trạch Dân, đưa ra để nhằm quân b́nh với lực của Hồ cẩm Đào, với mục đích sẽ có thể khổng chế được Tập cận B́nh. Nhưng phe Hồ cẩm Đào, đương quyền vào lúc đó, nhằm phản công lại, đưa đến chỗ là 2 phe đấm đá lẫn nhau « , chét cứt vào mặt nhau « , vạch áo cho người xem lưng, làm mất hết tin tưởng của người dân, ngay cả giới lănh đạo. Cho đến nỗi mà chính Tập cận B́nh, trước khi lên chức Chủ tịch đảng, cũng phải than :

« Đảng cộng sản là nơi qui tụ tất cả những thành phần tham nhũng, xáu xa nhất của xă hội tàu hiện nay. »

 

Giới lănh đạo « Đại gia Tàu «, lại hiện nguyên h́nh, mang đầy đủ đặc tính cố hữu của giới lănh đạo Tàu, ham quyền lực, độc tài phong kiến, tính gia tộc, đấm đá lẫn nhau cho tới chết.

Tôi không thể đi sâu vào lịch sữ lănh đạo Tàu, chỉ xin nêu 2 nhân vật tiêu biểu của đảng Cộng sản, Mao trạch Đông và Đặng tiểu B́nh, mà Yakolev, Ủy viên Bộ Chính trị Liên sô thời Gorbatchev, đă có nhận xét :

«  Giới lănh đạo cộng sản là loài sâu bọ. Con mới đẻ năm lên xác con già. Con già đè lên xác con trẻ. Trong đó, có con khỏe nhất, leo lên được chỗ cao nhất. Tuy nhiên để được lên chỗ cao nhất, nó đă dăm lên xác không biết bao con khác. »

Nếu chúng ta xét lịch sử đời sống của Mao và Đặng nói chung và giới lănh đạo cộng sản nói chung như Lénine, Staline, Hồ, chúng ta quả thấy như vậy : chơi xấu, giết biết bao đồng loại của ḿnh, ngay cả những người thân nhất, để được leo lên chức cao nhất.

Mao trạch Đông đă bỏ tù, hành hạ cho tới chết Lưu thiếu Kỳ, Bành đức Hoài, người đă « Ăn cùng mâm, ngủ cùng giười », thời ở Diên An. Đặng tiểu B́nh đă chơi xấu Dương thiệu Côn, tay em của ḿnh trong gần suốt cuộc đời, bắt ông này phải từ chức Chủ tịch Nhà nước năm 1992. Giang trạch Dân cũng vậy, được họ Côn nâng đỡ để lên chức Chủ tịch Đảng, nhưng sau đó lại phản lại liên kết với họ Đặng để chơi xấu họ Côn.

Ngoài đặc tính phong kiến, đại gia, độc tài, độc đoán, nó c̣n phảng phất tính chất thù hắn cá nhân nhân, mà chúng ta không cần chứng minh sâu xa, chỉ cần nh́n qua những tiểu thuyết và phim kiếm hiệp của người Tàu, th́ chúng ta cũng rơ. Đồng ư, phim và tiểu thuyết không thể nói lên tất cả, nhưng nó cũng rất tiêu biểu của một dân tộc.   

  

Ở đây, tôi xin mở một dấu ngoặc, nói đồng thời về Tàu và Việt Nam, v́ 2 nước này vẫn lấy lư thuyết Mác Lê làm nền tảng cho việc xây dựng xă hội, như hiến pháp đương thời của 2 quốc gia qui định, thêm vào đó là việc cộng sản Việt nam và một trí thức đang bàn căi về việc sửa đổi hiến pháp.

Đồng ư rằng hiến pháp là luật lệ căn bản cao nhất của một quốc gia. nhưng đó chỉ là trên b́nh diện pháp luật. C̣n có những luật lệ không thành văn, nhưng cao hơn cả hiến pháp, đó là nên tảng triết học và đạo lư. Chùng nào mà 2 quốc gia trên vẫn giữ tư tưởng Mác Lê, cặn bă của văn hóa tây phương, mà những nước này đă từ bỏ ngay từ lúc đầu, rồi sau này với Liên sô và Đông Âu, chừng nào mà vẫn giữ quan niệm độc đảng, không chịu sửa đổi chính trị, mà chỉ sửa đổi kinh tế, th́ chẳng khác nào như một người què, đi một chân. Chính h́nh ảnh này đă được Đặng tiểu B́nh dùng, trước biến cố Thiên An Môn.

Vào những năm của thập niên 80, khi họ điều căn bản không thể quên được :

 Đặng đưa ra 4 hiện đại hóa, hiện đại hóa kinh tế, hiện đại hóa canh nông, hiện đại hóa giáo dục, khoa học và hiện đại hóa quân đội, lúc đó c̣n có báo dán trên tường ở thành phố Bắc kinh, th́ nhà tranh đấu cho dân chủ Ngụy kinh Sinh đă nói : « Đặng tiêu B́nh quên một hiện đại hóa quan trọng nhất, đó là hiện đại hóa chính trị, dân chủ hóa chế độ. « 

Chính v́ hành động này mà Ngụy kinh Sinh bị chính quyền cộng sản trù dập.

Thật vậy, chừng nào hiện đại hóa kinh tế, mà không có hiện đại hóa triết lư,  chính trị, vẫn theo lư thuyết Mác Lê, vẫn chủ trương độc đảng, th́ vẫn là què quặt, có tiến, nhưng không thể nào tiến như những nước dân chủ khác. Dù có sửa đổi hiến pháp đến đâu chăng nữa, mà vẫn giữ nên tảng lư thuyết của Mác, vẫn theo chế độc độc đảng, th́ vẫn chỉ là h́nh thức bề ngoài.

 

Nước Tàu, từ ngày đảng Cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1949 tới nay, chính quyền này tự nhận là tân tiến, khoa học, dân chủ, v́ dựa trên tư tưởng của Mác và Mao, nhưng thực tế chỉ là mặt trái, mặt phải của chế độ quân chủ, độc tài, phong kiến trá h́nh. Mặt phải đó là chế độ độc tài phát xít, quân phiệt xa kia là Mussolini ở bên Ư, Hitler ở bên Đức, ngày hôm nay là những chế độ Sadam Hussein ở Irak, Kadaphie ở Lybie và Assad ở Syrie. Mặt trái, đó là chế độ cộng sản, đă sụp đổ ở Liên Sô, Đông Âu, chỉ c̣n một vài nước như Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu ba.

Nhưng chế độ quân chủ, độc tài, phong kiến c̣n có phần chấp nhận được, v́ nó c̣n có đạo đức và danh dự. Dù sao nó cũng có một giai tầng sĩ phu, trí thức, quan quyền tôn trọng giá trị tinh thần, liêm khiết, biết lo cho dân, cho nước.

Ngược lại chế độ cộng sản, phần lớn giai tầng sĩ phu, trí thức, quan quyền không có một tư ǵ là liêm sỉ, danh dự, nhất là với quan niệm của họ Đặng «  Mèo trắng, mèo đen không quan trọng. Cái quan trọng là nó biết bắt chuột « , đă đi theo một triết lư duy vật hạ cấp, đặt nặng vật chất, quên hết giá trị nhân bản, tinh thần, theo một chế độ tư bản rừng rú, miễn sao có lợi, miễn sao có tiền, bất chấp liêm sỉ, danh dự, đạo đức tối thiểu của con người.

 

Chế độ cộng sản này, có thể có những tăng trưởng về kinh tế, nhưng nó đă bị mục nát ngngay từ nền tảng, đó là quan niệm đạo đức và triết học.

 

Chế độ này sớm muộn sẽ sụp đổ, không phải v́ người ngoài đến làm sụp đổ nó, mà chính tự nó làm sụp đổ nó, để nhường chỗ cho một chế độ dân chủ.(1)

 

Để kết luận, tôi xin mượn lời của tướng Lưu Á Châu, vừa mới được thăng chức từ vị trí Phó Chính Ủy của Lực lượng Không quân lên vị trí Chính Ủy của Học Viện quốc pḥng Trung cộng :

«  Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi, trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi cũng có thể hành xử tốt. Dân chủ là một hệ thống cần thiết, mà không có nó, sẽ không có sự trổi dậy bền vững. «  ( Theo tuanvietnam.net/2010-08-12- trung-quoc-cai-cach-hay-la-chet.)

 

 

                                   Paris ngày 27/01/2013

 

                                         Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem thêm những bài về Tàu và lư thuyết của Marx, trên http://perso.orange.fr/chuchiam/