MỘT CHÍNH QUYỀN BỎ TÙ SĨ PHU, TRÍ THỨC

 

                  LÀ BỎ TÙ TƯƠNG LAI CỦA M̀NH

 

Ngày hôm qua, một lần nữa, chính quyền Hà nội lại vu khống cho một trí thức Việt Nam, bắt luật sư Lê công Định, vu cho tội « Phá rối an ninh trật tự công cộng, âm mưu lật đổ chính quyền « , làm cho danh sách những người sỹ phu, trí thức bị bắt, bị bỏ tù dài thêm. Trước t́nh trạng này, có người nói : «  Một chính quyền bỏ tù sĩ phu, trí thức là một chính quyền bỏ tù tương lai của quốc gia, dân tộc ḿnh. « 

   Có phải thế không ?

 

Sĩ là người đi học, phu là người đàn ông. Ngày xưa, người được đi học chỉ là người đàn ông. Sĩ phu c̣n có nghĩa là người tai mắt, có địa vị, uy tín trong xă hội. Trí là sự hiểu biết, thức là thức tỉnh, trí thức chỉ người hiểu biết và luôn thức tỉnh, biết đứng về phía dân, bảo vệ quyền lợi của dân, biết chiều hướng đi của dân và của nhân loại, để làm thế nào hướng dẫn dân và quốc gia đi theo đà tiến bộ của nhân loại. Chính v́ vậy mà người dân đă dùng chữ trí ngủ để chỉ những người hiểu biết ; nhưng lại không thức mà ngủ ; hiểu biết, nhưng không đứng về phía nhân dân, chỉ nhằm cố học để có bằng cấp, rồi xu nịnh bạo quyền để yên thân, ph́ gia, hưởng bổng lộc, mặc t́nh dân đói khổ, quê hương lầm than.

   Người trí thức, chứ không phải là trí ngủ, theo sự hiểu biết và ḷng tin tưởng của người dân, đó là người luôn luôn thức tỉnh, nh́n xa, biết đâu là chiều hướng đi tiến bộ của quốc gia, dân tộc, biết lo trước cái lo của dân, biết vui sau cái vui của người khác, can đảm đứng ra bảo vệ dân, chống lại bạo quyền, đúng như truyền thống «  Bi, Trí, Dũng « . Bi là thương người, Trí là hiểu biết, sáng suốt, Dũng là can đảm ; chứ không phải là trí ngủ, chùm chăn, bẻ cong ng̣i bút của ḿnh để qưỵ lụy bạo quyền, nhằm kiếm chút cơm thừa, căn cặn, ban phát bởi chúng.

   Luật sư Lê công Định quả là một trí thức theo đúng nghĩa của nó. Ông đă từng hoạt động xă hội, cách mạng, đă can đảm đứng ra biện hộ cho luật sư Lê thị công Nhân và luật sư Nguyễn văn Đài ; cùng nhiều hành động dấn thân, can đảm khác.

   Đây là những người con thân yêu của quốc gia, dân tộc, là tương lai của giống ṇi. Bắt luật sư Lê công Định, bỏ tù luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, linh mục Nguyễn văn Lư, quản thúc Ḥa thượng Thích quảng Độ và nhiều người trí thức yêu nước khác từ trước tới giờ, chẳng khác nào là bỏ tù tương lai của quốc gia dân tộc.

   Một trong những nguyên nhân chính đưa đến sự tụt hậu, suy thoái của những chế độ cộng sản đó là chủ trương «  Trí phú hào, đào tận gốc, trốc tận rễ. » Một sai lầm to lớn bắt nguồn ngay từ lư thuyết của K. Marx, được áp dụng bởi Lénine và những chế độ cộng sản sau này. (1)

 

   Thật vậy, chính sách đàn áp, ngược đăi, bỏ tù trí thức can đảm, yêu dân, yêu nước, của cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho tới nay vẫn không thay đổi.

   Năm 1930, vừa mới thành lập, nghe lời Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, nghĩ rằng tư bản « đang giăy chết «  qua vụ khủng hoảng kinh tế 1929 - 30, cộng sản Việt Nam đă nổi lên ở Nghệ An, Hà Tĩnh, đă dùng khẩu hiệu «  Trí phú hào, đào tận gốc, trốc tận rễ. «  Sau đó là Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, rồi «  Cải tạo, học tập «  ở miền Nam.  Từ ngày cộng sản xuất hiện đă giết không biết bao nhiêu triệu người dân vô tội và cả trăm ngàn người trí thức thức tỉnh, can đảm, yêu nước ; chỉ c̣n lại những trí thức hèn hạ như Tố Hữu, khóc Staline :

   «  Làng trên, xóm dưới xôn xao.

       Ông ơi, ông đă làm sao mất rồi !

       Ôi ông Staline ơi! Ôi ông Staline ơi !

       Ông chết đất trời biết không.

       Thương cha, thương mẹ, thương chồng !

       Thương ḿnh, thương một, thương ông thương mười .”

Ngày hôm nay, trí thức Việt, những người sáng suốt, can đảm, th́ bị bỏ tù như luật sư Lê thị Công Nhân và bị bắt như luật sư Lê công Định, với những tội bị chụp mũ, vu khống. Số trí thức c̣n lại là những kẻ hèn, tiêu biểu nằm trong 700 tờ báo và gần 70 đài phát thanh, truyền h́nh, chỉ biết “ Nói leo, nói theo, nói dở, nói dài và nói dai “, như người dân đă nh́n thấy và dùng câu trên để ám chỉ. Nói leo đây là nói theo Trung ương đảng và Bộ Chính trị. Nói dở đây là nói không cái ǵ là sự thật, toàn là nói dối và lại đi, lập lại nhiều lần, thành ra nói dai và nói dài.

 

   Ngày nào mà đất nước Việt c̣n sống dưới chế độ độc đoán, độc tài, trí thức thức tỉnh, can đảm, yêu nước bị trù dập, bị bắt bớ, tù đày, th́ ngày đó tương lai Việt nam c̣n tối tăm, dân Việt c̣n lầm than, đau khổ.

 

                              Paris ngày 15/06/2009

 

                                     Chu chi Nam

 

 

(1)            Xin xem thêm Lư thuyết của Marx phản văn hóa và văn minh, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/