LE TU DO TÔN GIÁO

 

   Kính thua Qui Vi Lănh đạo Tôn giáo, Kính thưa Qui Vi,

 

Thứ nhất tôi xin gửi đến Quí Vị lời chào mừng quyết chí đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho ḥa b́nh, tự do, dân chủ và nhân quyền, lời chào mừng quyết chí đấu tranh làm thế nào để những giá trị cao đẹp, nhân bản đó sớm ngày được tôn trọng ở Việt Nam.

   Thưa Quí Vị,

Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây làm lễ Tự do Tôn giáo, lễ cầu nguyện cho các tôn giáo : GHPGVNTN, GH Tin Lanh, GH Ḥa Hảo, GH Cao đài và GH Thiên chúa, tại Việt Nam đang bị bách hại và đặc biệt gần đây có sự đàn áp đổ máu của các tu sĩ và giáo dân ở Tam Ṭa, địa phận Vinh.

   Thứ hai, trong tinh thần hợp thông với Giáo xứ Tam Ṭa, Tôi, Chu chi Nam, một Phật tử, trong một gia đ́nh theo truyền thống Phật giáo, xin tuyên bố, có tính cách cá nhân :

 

1)   Cực lực lên án hành động dă man của nhà cầm quyền cộng sản tỉnh Quảng b́nh đă đối xử tàn ác, phản nhân quyền đối với các vị Linh mục và Giáo dân địa phận Vinh.

2)   Đ̣i hỏi nhà cầm quyền tỉnh Quảng B́nh phải trả tự do tức khắc cho các vị Linh mục và Giáo dân đang bị giam giữ.

 

Dân Việt hiện nay đang đau khổ, nước Việt đang tang thương.

Không riêng ǵ giáo dân Tam ṭa cầu nguyện, mà mỗi người Việt chúng ta không phân biệt tôn giáo,  trong và ngoài nước, từ Phật giáo, Cao đài, Ḥa hảo, Tin Lanh, Thiên chúa, đầu cầu nguyện cho dân tộc không c̣n lầm than ; tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng ; cầu nguyện cho quê hương không c̣n bị cắt xén, dâng cho ngoại bang.

 

Việt Nam chúng ta có câu : « Quốc gia hưng vong. Thất phu hữu trách ». «  Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh ! « 

 

Nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Hoà thượng Thích Quảng Độ, GHPGVNTN, có ra một Lời Kêu gọi, trong đó có câu :

   «  Từ nguyên tắc chỉ đạo cứu khổ ấy, Đạo Phật phát triển nhiều nhân tố tích cực trong việc dấn thân bảo vệ nhân dân và đất nước. Một trong những Bộ Kinh lâu đời do một cao tăng Việt Nam dịch, vào thế kỷ thứ 2, có câu :

   «  Bồ tát thấy dân lầm than, kêu ca, do vậy, Ngài đă gạt lệ xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than. « 

 

   Cứu dân, cứu nước, đó là bổn phận của tất cả mọi tôn giáo, mọi vị tu sĩ, của tất cả mọi người Việt không phân biệt tôn giáo, trong và ngoài nước.

 

   Hôm nay chúng ta họp nơi đây không phải chỉ cần nguyện cho Giáo dân Tam ṭa, mà cho tất cả mọi giáo dân, cho dân Việt, cho nước Việt sớm có ḥa b́nh, tự do, dân chủ, nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo, sớm được phục hồi tại Việt Nam.

 

   Tin tưởng ở công cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa, cao đẹp đó, mặc dầu c̣n nhiều khó khăn và chông gai, Tôi xin nhắc lời của cố Hồng y Nguyễn văn Thuận, trong quyển sách Những Người Lữ Hành Trên Đường Hi Vọng, để kết thúc lời phát biểu của tôi :

 

   « Đường con đi có hoa thơm cảnh đẹp, nhưng cũng có rắn rết, hùm beo ; có bạn hiền, nhưng cũng có trộm cướp ; có lúc mua sa, nắng cháy, nhưng cũng có lúc đẹp trời. Chuyện quan trọng là con giữ vững niềm tin, và con cứ đi. Nhất định có ngày tới đích ».

 

   Thật vậy, mỗi người Việt chúng ta hăy giữ vững niềm tin. Chắc chắn cuộc đấu tranh cho quê hương, dân tộc, cho tự do, dân chủ, nhân quyền của chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

                  Xin cám on Ban Tổ chức và Quí Vị.

 

                           Paris ngày 15/08/2009 (1)

 

                                  Chu chi Nam

 

(1) Bai phat bieu tren Pal Talk ngay 15/08/2009