LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỐNG CHÍNH SÁCH

 

                BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG CỘNG

 

Chính sách bành trướng của Trung cộng càng ngày càng hiện rơ : Lấn đất, cướp biển, hàng và văn hóa phẩm tràn ngập thị trường Việt Nam. Để đối đầu với chính sách này, nhiều người nghĩ rằng phải tiếp tay với chính quyền cộng sản hiện nay ; người khác lại nghĩ : Phải dẹp giặc trong, rồi mới có thể đương đầu với thù ngoài.

 

    Chúng ta nghĩ thế nào ?

 

   I )   Phải giúp chính quyền cộng sản hiện nay ?

 

  Đây là một giải pháp nh́n bề ngoài th́ hợp lư và lại dễ dăi ; v́ có cái ǵ hơn là tiếp tay người đang nắm chính quyền hiện tại để chống ngoại xâm ; và chuyện này đă xảy ra không biết bao lần trong lịch sử Việt Nam, tiêu biểu là đời Lư Trần. Tuy nhiên giải pháp này nó cần một tiền đề quan trọng trước : Đó là chính quyền hiện thời phải quyết tâm chống chính sách bành trướng của Trung Cộng. Nhưng lịch sử đă chứng minh và hiện tại đang chứng tỏ chính quyền cộng sản Việt nam hiện nay chỉ là tay sai ngoại bang, do ngoại bang đưa về và sống c̣n được cũng là nhờ ngọai bang.( 1 )

   Thật vậy Hồ chí Minh đă do Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản nuôi dưỡng, sau đó cũng nhờ tổ chức này qua bàn tay Liên Sô và Trung Cộng đưa về để cướp chính quyền. Việc dâng đất nhượng biển không phải chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm nay với Lê Khả Phiêu qua hai Hiệp ước 1999 và 2000 dâng cho Trung Cộng cả ngàn cây số đất liền trong đó có thác Bản Dốc và ải  Nam quan, và cả gần 20 000km2 vùng biển ; mà hành động bán nước đă bắt đầu ngay từ thời Hồ chí Minh c̣n sống. Vào những năm đầu thập niên 50, Trung Cộng sửa đường xe lửa ở vùng biên giới Việt Trung, đă tự động di những cột mốc vào phía nam, lấn sang lănh thổ Việt Nam, báo chí cộng sản lúc đó có phản đối ; nhưng chỉ phản đối cho lấy lệ. Ngày 4/09/1958, Chu ân Lai, Tổng lư Quốc vụ viện, tương đương với chức Thủ tướng của Trung Cộng, đă gửi thư cho Việt Nam, yêu sách vấn đề hải phận 12 hải lư, th́ chỉ 10 ngày sau, tức ngày 14/09, Phạm văn Đồng, Thủ tướng cộng sản lúc bấy giờ đă vội viết thư trả lời thỏa măn yêu sách của Trung cộng, trong đó có câu : « Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng ḥa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa, quyết định về hải phận của Trung quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể. »

   Không những vậy, ngày hôm nay chính quyền cộng sản Việt Nam c̣n nhượng cho Trung Cộng khai thác bô xít ở cao nguyên trung phần Việt nam, xương sống của ba nước Việt, Căm bốt và Lào.

   Ư đồ xâm lăng nước ta của Trung Cộng đă quá rơ. Nh́n lại lịch sử xưa kia , tiêu biểu là cuộc xâm lăng của quân Mông – Nguyên lần thứ nh́ từ năm 1284 tới 1285, quân Mông Nguyên đă đánh nước chúng ta bằng 2 đường, đường bộ từ phía biên giới Việt Trung, đường biển từ miền Trung Việt nam. Ngày hôm nay, chính quyền cộng sản Việt Nam lại để cho Trung cộng khai thác bô xít ở miền trung, chẳng khác nào tiếp tay cho kế hoặch xâm lăng Việt Nam của Trung cộng.

   Bởi lẽ đó, giúp chính quyền cộng sản hiện nay, nghĩ rằng chính quyền này sẽ chống ngoại xâm, nhưng thực ra chỉ là giúp ngoại bang xâm chiếm nước ta mau lẹ hơn.

   Vậy chỉ c̣n con đường duy nhất, đó là dẹp giặc trong, rồi mới đương đầu với thù ngoài.

 

    I I )  Phải dẹp giặc trong, rồi mới đương đầu được với thù ngoài

 

   Dẹp giặc trong đây có nghĩa là làm thế nào để chính quyền cộng sản phản dân, bán nước, độc đóan, độc tài không c̣n nữa, được thay thế bằng một chính quyền v́ dân, v́ nước, được dân bầu lên một cách tự do, dân chủ ; sau đó chính quyền này sẽ huy động sức dân, đương đầu với thù ngoài, như thời nhà Trần đă làm, qua hội nghị B́nh than và Diên hồng. (2)

   Ngày xưa, tại hội nghị Diên hồng, trước sự đe dọa xâm lăng nước ta của quân Nguyên Mông, vua nhà Trần đă hỏi các bô lăo là nên ḥa hay nên chiến, th́ tất cả đều trả lời «  Quyết chiến « . Ngày hôm nay câu hỏi là làm thế nào đẻ dẹp giặc trong, th́ câu trả lời là : «  Phải quyết chí đấu tranh. »

   Quyết chí đấu tranh để tạo ba sức ép, để cho chính quyền cộng sản không c̣n nữa. Ba sức ép đó là : 1) Sức ép từ quốc nội, người dân phải can đảm đứng lên đấu tranh, v́ bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu ; 2) Sức ép từ hải ngoại, cộng đồng người Việt ở hải ngoại không những phải yểm trợ người trong nước, mà c̣n phải vận động sự ủng hộ quốc tế ; 3) Sức ép đến từ sự mâu thuẫn, phân tán, chia rẽ của cộng sản. Cần có một chính sách chiêu hồi sáng suốt, rộng răi và hữu hiệu ; v́ nguyên tắc đầu tiên của đấu tranh là thêm bạn và bớt thù.

   Thực ra, dân Việt hiện nay đă đang thực hiện 3 sức ép này, có thể nói chúng là 3 điều kiện ắt có. Phải làm thế nào để cho chúng trở thành đủ, th́ chính quyền cộng sản không c̣n nữa. Chẳng khác nào như điều kiện ắt có để trở thành nước đó là Hydrogène và Oxygène. Nhưng phải có điều kiện đủ, đó là 2 nguyên tử Hydrogène và một nguyên tử Oxygène.

   Thêm vào đó, người Việt phải đấu tranh có tổ chức và đường hướng. Chúng ta có thể ví những cố gắng đấu tranh của chúng ta như những hạt mưa ; đường lối đấu tranh như kim chỉ nam ; tổ chức đấu tranh như một ḍng suối. Nếu đấu tranh không có đường lối và tổ chức, th́ những hạt mưa sẽ ngấm vào ḷng đất, không mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Ngược lại, nếu đấu tranh có đường lối, th́ những hạt mưa sẽ được hướng dẫn tới ḍng suối là tổ chức, sẽ tạo nên thác lũ, cuốn trôi đi tất cả những ǵ là rác rến, cản đà tiến hóa của dân tộc.

 

   Thật vậy, nghĩ rằng phải giúp chính quyền cộng sản hiện nay để chống lại chính sách bành trướng của Trung cộng là hoàn toàn sai.  Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, từ ngày thành lập cho tới nay chỉ là tay sai của Nga và Tàu. Giúp chúng chỉ là tiếp tay cho Trung Cộng bành trướng thêm, như lịch sử đă chứng minh. Đành rằng con đường : «  Dẹp giặc trong rồi mới có thể đương đầu với thù ngoài «  là con đường khó khăn, đầy chông gai ; nhưng dân Việt không c̣n con đường nào khác là con đường này để chọn ; nếu không muốn bị đồng hóa như dân tộc Tây Tạng.

   Người xưa có câu : « Đường đi khó, không khó v́ ngăn sông cách núi, mà khó v́ ḷng người ngại núi, e sông « . Dân Việt hăy can đảm, khắc phục chính ḷng ḿnh trước tiên, đứng lên đấu tranh, rồi những khó khăn sẽ được khắc phục sau.

 

                              Paris ngày 22/06/2009

                                       Chu chi Nam

 

    (1)  xin xem thêm Bản chất những chế độ cộng sản và

(2)             Hội Nghi Diên Hồng và B́nh than, trên : http://perso.orange.fr/chuchinam/

 

 

 

 

 

 

 

                               Chu chi Nam