SỬA SỌAN KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG,

 

                                       NHỚ LẠI LẬP TRƯỜNG CỦA GHPGVNTN,

 

                              DÂN VIỆT HĂY CAN ĐẢM ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH

 

                                            CHO TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

 

 

   Ngày 25/11/2007 vừa qua, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, có ra một lời kêu gọi, mang tên : «  Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Nhân Chuẩn Bị Kỷ Niệm Quốc Tổ Hùng Vương Lần Thứ 4880 Và Năm Thế Giới Đón Chào Thiên Niên Kỷ Thứ I I I « , được đăng trên tờ Calitoday, ngày 10/12/07. Thực ra Lời Kêu gọi này chỉ nhắc lại lập trường về dân chủ của GHPGVNTN từ năm 2001; nhưng lập trường này cho tới ngày hôm nay vẫn đúng và  rất hợp thời.

   Chúng ta hăy xét lập trường đó như thế nào .

 

   Thật vậy, nhớ tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta tưởng nhớ tới những vĩ nhân sáng nghiệp, những chiến sĩ anh hùng, những liệt sĩ cách mạng đă dựng lên dân Việt và nước Việt từ ải Nam quan tới mũi Cà Mâu. Nhớ vua Hùng, nhớ tới những anh hùng liệt sĩ cũng có nghĩa là nói đến tinh thần quốc gia, dân tộc, đến truyền thống văn hóa của giống ṇi ; và cũng có nghĩa là nói đến cái ǵ phản quốc gia dân tộc, đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc, như chủ nghĩa cộng sản chủ trương «  Tam Vô «  , vô gia đ́nh, vô tổ quốc, vô tôn giáo ; đồng thời nói đến những hành động của cộng sản, không những dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng, mà c̣n đưa đất nước chúng ta xuống hàng thấp kém về đủ mọi phương diện : tụt hậu về kinh tế, giáo dục, y tế, xă hội, luân lư bị băng hoại, đạo đức bị suy đồi ; thêm vào đó là nói đến tinh thần «  Thất phu hữu trách «  của từng công dân Việt trước thảm trạng của quê hương, đất nước hiện nay.

   Chính v́ vậy mà trong Lời Kêu Gọi, Ḥa thượng Thích Quảng Độ đă viết :

 

   «  Từ nguyên tắc chỉ đạo cứu khổ ấy, Đạo Phật Việt Nam phát triển thêm nhiều nhân tố tích cực trong cuộc dấn thân bảo vệ nhân dân và đất nước. Lịch sử Phật giáo lồng trong lịch sử dân tộc trên hai ngh́n năm qua, đă bao lần chứng minh rằng Hộ Dân, Hộ Quốc, Hộ Pháp ḥa quyện nhau làm kim chỉ nam cho nếp sống và hành động của người Phật tử Việt Nam. Một trong những bộ kinh của Phật giáo  do vị Cao Tăng Việt Nam Khương Tăng Hội phiên dịch rất sớm, là Lục độ tập kinh, xuất hiện vào thế kỷ thứ I I Tây Lịch, có những câu viết thể hiện tinh thần này : «  Bồ tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than . «  « 

 

   Đây cũng là lời thức tỉnh cho những ai, nhất là những Phật tử, tu sĩ Phật giáo trốn tránh trách nhiệm cứu dân, độ thế của truyền thống Phật giáo ; và cũng đồng thời trả lời những lời tố cáo của cộng sản là tôn giáo không làm chính trị ; mặc dầu cộng sản đă dựng lên Phật giáo quốc doanh, với những người sư giả dạng, vừa là nhà sư vừa là nghị sĩ cộng sản, họ chỉ là công cụ của bạo quyền. Ḥa thượng Thích Huyền Quang, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, cùng những Vị Lănh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ nói lên tiếng nói của lương tâm, lương tri con người, nỗi khổ đau của dân Việt, nỗi bất hạnh của đất nước, họ không làm chính trị như cộng sản vu khống.

   Ngày hôm nay, trong khi các nước trên thế giới, ngay cả những nước chung quanh Việt Nam đang ra công phát triển, ngày càng cường thịnh, tự do, dân chủ, th́ Việt Nam càng ngày càng bại liệt, nghèo khốn, những quyền tự do căn bản của dân Việt bị chà đạp. Với sản lượng hàng năm tính theo đầu người là 780 $, để theo kịp Thái Lan với sản lượng 3 500$, Việt Nam phải mất 33 năm ; theo kịp Nam Hàn và Đài Loan , sản lượng vào khoảng 20 000$ ; Việt Nam phải mất 150 năm. Trong 80 đại học của 10 nước Đông Nam Á, đại học Hà nội là đại học khá nhất Việt Nam, đứng vào thứ 80. Tỷ lệ thanh niên vào đại học từ 18 đến 24 tuổi, Việt Nam đứng thấp nhất, với 10% ; Trung Cộng 15% ; Thái Lan 50% ; Nam Hàn 89%. Trong khi đó th́ tham nhũng, hối lộ, trẻ em phạm pháp, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu.

 

   Thảm trạng đó cứ kéo dài. Tại sao ?

   Ḥa Thượng Thích Quảng Độ viết :

 

   «  Thảm trạng ấy cứ kéo dài, nuôi dưỡng bởi ba sự trạng :

 

   «  1) Một chính quyền tự thị, bất chấp ư kiến của người khác, đưa tới xu thế độc đảng, chuyên quyền. »

   «  2) Một chính quyền li khai dân, bất chấp những đ̣i hỏi thiết tha cho nhân quyền và dân quyền, đưa tới chế độ độc tài ác liệt. »

   «  3) Một chính quyền lệ thuộc nước ngoài, từ ư thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xă hội và nhân văn Việt, mà hậu quả đẩy dân vào tṛng ách nô lệ tinh thần và vật chất, làm suy thoái đạo đức và suy liệt quốc gia . « 

 

   Đâu là giải pháp cho thảm trạng đất nước Việt Nam hiện nay, Ḥa thượng Quảng Độ viết tiếp :

 

   «  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhận định rằng :

   « Để đối trị xu thế độc đảng và chuyên quyền, cần h́nh thành một Liên minh Dân tộc bao gồm mọi khuynh hướng chính trị và tôn giáo làm nền tảng cho một chính quyền dân chủ đa nguyên. Cụ thể là bỏ điều 4 trên Hiến pháp hầu xác định vị trí tối thượng của văn hóa và tư tưởng Việt khởi phát từ thời đại các Vua Hùng, đồng lúc tạo cơ sở cho sự h́nh thành và sự ra đời của dân tộc này . » 

   « Để đối trị chế độ độc tài toàn trị, cần thực thi toàn vẹn những công ước quốc tế liên hệ đến nhân quyền, các quyền dân sự và chính trị, mà Việt Nam đă kư kết, tham gia. ……. »

   « Để đối trị xu hướng vọng ngoại, từ ư thức hệ đến các cơ cấu tổ chức xă hội, cần phát huy truyền thống  Việt Nam, một nền văn minh biết tiếp thu và dung hóa tinh hoa của các luồng văn hóa nhân loại. « 

 

   «  Từ ba nhận định và ba phương pháp đối trị trên đây, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất, Hoà thượng Thích Quảng Độ viết tiếp : «  mong cầu, vận động và hậu thuẫn cho bất cứ cá nhân, đoàn thể nào thực hiện được sách luợc 8 điểm cứu nguy đất nước . « 

 

   Xin tóm lược Sách lược 8 Điểm như sau :

 

1)      «  Xây dựng một xă hội khoan dung, an lạc, đa nguyên, b́nh đẳng, không chủ chiến gây thù, điều hành bằng thể chế đa đảng. »

2)      «  Xóa bỏ mọi cơ chế phản dân chủ như lư lịch, hộ khẩu, công an khu vực. Bầu lại một quốc hội thực sự đại diện quốc dân, dưới quyền giám sát của Liên Hiệp Quốc, với sự tự do bầu cử của toàn dân, và tham gia ứng cử của mọi cá nhân, đảng phái thuộc mọi khuynh hướng ngoài đảng Cộng sản. Thiết lập nhà nước tam quyền phân lập, một nhà nước pháp quyền theo tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. »

3)       « Đóng cửa vĩnh viễn các Trại tập trung cải tạo. Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tù nhân v́ lương thức, bị giam giữ sau Hiệp định Genève năm 1954, tại miền Nam sau năm 1975. Thỉnh mời các nhân tài, các chuyên viên trong số tù nhân này tham gia kiến quốc. Đồng lúc thỉnh mời giới chuyên gia kỹ thuật, trí thức, học giả, mọi cá nhân, đoàn thể ở hải ngoại, vượt biển ra đi sau năm 1975, đem các kinh nghiệm và học thuật thu thái ở các nước tiên tiến về xây dựng quê hương. Hủy bỏ các đạo luật hay nghị định có tính khủng bố trên lănh vực tôn giáo và quản chế hành chánh. « 

4)       «  Bảo đảm quyền tư hữu ; bảo đảm quyền tự do kinh doanh ; bảo đảm quyền tự do nghiệp đoàn…. Chấm dứt nền «  Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa « đă lỗi thời và bất lực h́nh thành một giải pháp cho nhân sinh sau 74 năm thí nghiệm của Nhà nước Liên Bang Xô viết, một nhà nước thù địch với quảng đại nhân dân nên đă bị xóa bỏ đầu thập niên 90 …. « 

5)       «   Bảo vệ toàn vẹn lănh thổ quốc gia. Tách ĺa chính trị khỏi quân đội và các cơ quan công an, mật vụ … Về giáo dục, cấp tốc đào tạo nhân tài và chuyên gia phục hưng xứ sở…. « 

6)       «  Bài trừ văn hóa ngoại lai đồi trụy hoặc các ư thức hệ phi dân tộc làm xáo trộn t́nh nghĩa và đạo lư Việt Nam. Phát huy nền văn hóa truyền thống Việt trong tinh thần khai phóng, sáng tạo và dung hóa với mọi nền văn minh nhân loại. Đề cao ba giá trị tinh thần Bi, Trí , Dũng cũa tổ tiên .  … »

7)      Tôn trọng lănh thổ các nước láng giềng. Chủ trương ḥa thân với các nước lân bang trên mọi lănh vực kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xă hội. … »

8)       «  Thể hiện tinh thần ḥa hiếu truyền thống và sách lược tâm công trong chính sách ngoại giao với mọi quốc gia trên thế giới, để tạo đối thoại, cộng tác, đôi bên cùng có lợi ; nhưng không đánh mất quốc thể và chủ quyền quốc gia. … »

 

Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhân chuẩn bị kỷ niệm Quốc Tổ Hùng Vương quả là một chương tŕnh, kế hoặch nhằm cứu quốc và kiến quốc, đúng theo truyền thống của văn hóa Việt : «  Thấy người nghèo đói th́ thương ; thấy người hoạn nạn lại càng thương thêm «  ( Nguyễn trăi – Gia huấn ca) ; đúng theo truyền thống của Phật giáo Bi-Trí-Dũng ; hăy có ḷng nhân để thương người (Bi) ; nhưng cũng phải sáng suốt ( Trí ) để t́m ra cách thức, kế hoặch giúp người ; và đồng thời phải can đảm (Dũng) thực hiện kế hoặch đă có. Đó là việc làm mà Ḥa thượng Thích Huyền Quang, Viện trưởng Viện Tăng Thống, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cùng các Vị Lănh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang tiến hành.

   Tôi tin tưởng rằng việc làm của các Vị trên, cùng việc làm của các vị Lănh đạo các tôn giáo khác, và những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam ở quốc nội cũng như ở hại ngoại, sẽ đi đến thành công.

 

   Thật vậy, nước Việt không thể tiếp tục nằm trong bóng đêm cộng sản. Nước Việt phải là Đại Việt của Hồng bàng, Đại Cồ Việt của Vạn thắng, Đại Việt anh dũng của Đinh, Lê, Lư, Trần, Nguyễn.

   Trải gần năm ngh́n năm lịch sử, từ khi Vua Hùng dựng nước cho tới nay, trong đó có 1 000 năm bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc, dân tộc ta đă can đảm, kiên cường đấu tranh để tồn tại.

   Ngày xưa Vua Hùng dựng nước, rồi những anh hùng liệt sĩ Việt cứu quốc và kiến quốc. Ngày nay cộng sản bán nước, dâng đất nhượng biển cho Tàu, phá nước và hại dân. Nhưng gịng lịch sử Việt không ngừng ở đây. Hành động cộng sản sẽ bị chung số phận như những kẻ đă từng phản dân bán, nước, như số phận của Mạc đăng Dung, Lê chiêu Thống.

   Ngày xưa Ngô Quyền, Lư thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đă thay mặt cho uy quyền quốc gia và dân tộc, trừng trị nghiêm ngặt những kẻ nội thù và đồng thời dạy những bài học đích đáng cho kẻ ngoại xâm.

   Ngày xưa Trần hưng Đạo đă chứng minh hùng hồn là nếu quân dân đồng ḷng th́ có thể chiến thắng cả một kẻ thù hung bạo và to lớn như đế quốc Mông Cổ.

   Ngày nay, hỡi quân cán chính ! Hăy can đảm đứng về phía chính nghĩa, về phía dân ! Cùng đứng lên với dân để cứu quốc và tồn chủng, giải thể chế độ cộng sản hại dân, bán nước, mang lại tự do, dân chủ, no ấm cho dân !

 

                                               Paris ngày 12/12/2007

 

                                                       Chu chi Nam