ĐÔI LỜI VỀ QUYỂN «  HỒI KƯ 26 NĂM LƯU ĐÀY « 

 

Gần đây Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn giáo Việt Nam có cho xuất bản quyển sách «  Hồi Kư 26 Năm Lưu Đày Dưới Chế Độ Cộng Sản «  của Thượng tọa Thích Thiện Minh, ấn bản lần thứ nhất 2007.

 

Tôi xin có một đôi lời về quyển sách trên.

 

Về h́nh thức, lời văn b́nh dân, b́nh dị, chất phác, chân thành, đi vào ḷng người ; câu văn giản dị, không rườm rà, nhiều mệnh đề ; nhưng cũng đủ nói lên tất cả những oan ức của tác giả nói riêng và của cả dân tộc Việt nói chung, từ hơn nửa thế kỷ nay ; từ ngày mà Hồ chí Minh nổi lên cướp chính quyền, 19/8/1945, rồi đọc «  Bản Tuyên Ngôn Độc Lập » ; nhưng thực tế là đă đặt Việt Nam dưới gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản Nga – Tàu, biến nước Việt thành băi chiến trường cho cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, làm dân Việt trở thành nạn nhân cho những cuộc ngoại chiến, từ cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, cuộc chiến với Cam Bốt 1978, với Trung cộng 1979 ; mà cả nội chiến, v́ họ Hồ đă nhập cảng và áp đặt lư thuyết Mác-Lê, chủ trương duy vật chủ nghĩa, hủy bỏ tôn giáo và những giá trị cổ truyền, chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau.

 

   Đúng như lời quyển Nhật Kư :

 

   «  Nhận ra bản chất của chế độ CSVN là phi nhân tính, phi tôn giáo, phi tổ quốc, phi dân quyền và phi dân chủ. Tôi nẩy ra ư định rằng sẵn sàng tham gia cộng sự một cách tích cực với các tổ chức chính trị và thiết lập mối tương liên với các tôn giáo có cùng quan điểm để đấu tranh để giải ách cộng sản, giải cứu đất nước và giải trừ pháp nạn, đ̣i phục hoạt GHPGVNTN, đ̣i hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam . » ( trang 22 ).

 

   Về nội dung, như đề tựa quyển sách : «  Hồi kư 26 năm lưu đày dưới chế độ cộng sản «  không những đă nói lên tất cả những tính chất dă man, ác ôn côn đồ của chế độ độc tài toàn diện cộng sản ; mà c̣n nói lên cuộc đời đau khổ không những của riêng Thượng tọa Thích Thiện Minh ; mà là tất cả những cuộc đời đau khổ của đại đa số dân Việt ; v́ nói như Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất : « Ở đây là nhà tù nhỏ ; nhưng ở ngoài kia là nhà tù lớn, v́ tất cả nước Việt đă trở thành nhà tù của chế độ cộng sản Việt Nam . »

   Chính Thượng tọa Thiện Minh cũng viết trong Nhật Kư :

   «  Nhà cầm quyền CSVN đă và đang xây dựng hàng loạt khám đường trong toàn quốc, họ bắt bớ giam cầm, nâng quan điểm, chụp mũ oan ức cho nhiều người vô tội. «  ( Trang 247).

 

   Theo Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo :

 

   «  Thượng tọa Thích Thiện Minh, thế danh Huỳnh văn Ba, đă 2 lần bị chính quyền CSVN gán cho 2 bản án chung thân vào năm 1979 và 1986 v́ tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và đ̣i phục hồi quyền sinh hoạt pháp lư cho Giáo Hội PGVNTN ….

   «  Sau 26 năm lưu đày biệt xứ, Thượng Tọa Thích Thiện Minh được xem như một trong những người tù đấu tranh bị tù lâu nhất ở Việt Nam, vào tù năm 26 tuổi (1979) ra tù năm 52 tuổi ( 2005). « 

 

   Thật vậy, đọc quyển Nhật Kư, chúng ta không những biết rơ cuộc đời tù đày, giam cầm, cực khổ ; mà c̣n biết thêm ḷng can đảm, chịu đựng, hy sinh không chỉ riêng Thượng Tọa, mà c̣n là của tất cả những tù nhân lương tâm, lương tri, chính trị, từ chương I I : «  Sự phỉ báng, khủng bố và đàn áp tôn giáo của cộng sản địa phương « , qua Chương I I I : «  Giúp đỡ các tổ chức chính trị bị quy kết là hoạt động chính trị và c̣n bị chụp mũ là người chủ mưu  đứng đầu tổ chức « , tới Chương VI I : «  Nhân chứng sống “ thung lũng tử thần “ “; cùng nhiều chương khác, quả là một quyển sử ngắn, sống động cho cuộc đấu tranh dân chủ, nhân quyền sau năm 1975.

   Tinh thần  Phật giáo : Bi, Trí, Dũng ; nhưng đồng thời cũng là tinh hoa của truyền thống văn hóa Việt.

   Từ bi, hỷ xả để thương người, như Gia Huấn Ca của truyền thống văn hóa Việt : «  Thấy người nghèo đói th́ thương. Thấy người hoạn nạn lại càng thương thêm . » Sáng suốt là trí để làm những kế hoặch, kế sách, chiến lược, chiến thuật đúng, khả thi để thương người. Nhưng cũng phải can đảm, là dũng, để thực hiện kế hoặch đă định.

 

   Đó cũng là truyền thống hào hùng của dân tộc Việt, v́ không những trong ḍng máu của Thượng tọa Thich Thiện Minh, mà có thể nói là ngay trong ḍng máu của mỗi người Việt chúng ta lúc nào cũng mang sẵn ḍng máu của những anh hùng đă từng đánh Tống, bại Chiêm, kháng Nguyên, đuổi Minh.

 

   Nước Việt không thể nằm trong bóng đêm của độc tài cộng sản, lệ thuộc Trung Cộng như hiện nay. Nước Việt phải là Lạc Việt của Hồng Bàng, là Đại Cồ Việt của Vạn Thắng, là Đại Việt anh dũng của Đinh, Lê, Lư, Trần.

 

   Đó cũng là tinh thần, là lời nhắn nhủ của quyển Hồi Kư 26 Năm Lưu Đày Dưới Chế Độ Cộng Sản của Thượng Tọa Thích Thiện Minh.

 

   Đọc quyển Hồi Kư chính là đọc một phần nào những trang sử sống động của công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của dân tộc Việt hiện nay ; và cũng đồng thời rèn luyện ư chí kiên cường, bất khuất đấu tranh cho quê hương, dân tộc, chống lại độc tài phản dân, hại nước cộng sản.

 

                                      Paris ngày 12/04/2008

 

                                              Chu chi Nam