ĐỂ CHỐNG LẠI CHÍNH SÁCH BÀNH TRƯỚNG CỦA

 

         TRUNG CỘNG, CHÚNG TA PHẢI LÀM G̀ ?

 

Ngày hôm nay, chính sách bành trướng, đàn áp của Trung Cộng đối với Việt Nam đă quá rơ ràng: lấn đất, chiếm biển, cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trong hải phận Việt Nam, khai thác bô xít ở Tây nguyên, vùng địa lư chiến lược quan trọng, xương sống của ba nước Việt Miên Lào. Thêm vào đó giới lănh đạo cộng sản Việt Nam càng ngày càng tỏ ra là xác Việt nhưng hồn Tàu, thỏa măn bất cứ yêu sách nào của Trung Cộng. Trung Cộng đă tỏ ra khôn ngoan, đó là đô hộ hóa Việt Nam qua tay người bản xứ, không cần hay chưa cần phải dùng đến biện pháp quân sự.

Nước Việt đă trải qua 4 lần Bắc thuộc kéo dài đúng 1 008 năm. Ngày hôm nay trên thực tế là đang bị Bắc thuộc lần thứ 5. Để chống lại, để tự giải thóat, không c̣n ǵ hơn là dân Việt, về chính sách đối nội, là phải can đảm đứng lên, đoàn kết tất cả những người Việt ở trong nước cũng như ở ngoài nước, chấp nhận những người trong đảng cộng sản Việt Nam, nhưng có t́nh thần yêu nước, đứng về phiá nhân dân, chống lại Trung Cộng; về chính sách đối ngoại, phải liên kết với những nước Đông Nam Á, cùng bị một số phận là bị đe dọa bởi chính sách bành trướng Hán tộc; và đồng thời kêu gọi thế giới giúp đỡ.

Một yếu điểm của những người Việt yêu nước ở trong quốc nội cũng như ở hải ngoại, là không có chính quyền trong tay. Tuy nhiên chúng ta có một điểm mạnh đó là chúng ta có chính nghĩa và ngày hôm nay chính sách bành trướng, lạc hậu của Trung Cộng cả thế giới cũng đă nh́n thấy rơ. Thêm vào đó giới lănh đạo cộng sản Việt Nam chỉ là tay sai, con chốt của Trung Cộng, không ai có thể chối căi.

Tay sai của Đệ Tam quốc Tế Cộng sản Nga - Tàu từ ngày Hồ chí Minh cướp được chính quyền theo chỉ thị cũa tổ chức này.Thế rồi Liên Sô sụp đổ, ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng, nhất là từ ngày phái đoàn cộng sản Việt Nam sang khấu đầu Trung Cộng ở Thành Đô vào tháng 3/1990. Trung Cộng đă khinh bỉ phái đoàn cộng sản Việt Nam, không thèm tiếp ở thủ đô Bắc Kinh, không cho đi bằng đường hàng không, mà bắt phải đi đường bộ, như chính lời Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao cộng sản Trần quang Cơ tiết lộ trong nhật kư của ông. Đặng tiểu B́nh lúc đầu hứa xuống gặp, nhưng sau đó không những không xuống, mà c̣n tuyên bố: “ Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo đá bát, tôi không thèm gặp những hạng này.”

Năm 1 999, cộng sản Việt Nam kư hiệp ước biên giới với Trung Cộng, nhượng cho Trung Cộng 720km2 vùng biên giới, trong đó có ải Nam quan và thác Bản giốc, năm 2 000, kư hiệp ước về vùng biển, nhượng cho Trung Cộng cả mười mấy ngàn cây số vuông vùng biển.

Việt Nam ngày hôm nay không phải chỉ lệ thuộc Trung Cộng về chính trị, mà cả về kinh tế và văn hóa: hàng hóa, phim ảnh Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Nam.

Nước Việt ngày hôm nay quả thật đang bị Bắc thuộc lần thứ 5.

Bắc thuộc lần thứ nhất kéo dài 150 năm từ cuối đời nhà Triệu (207-111 trước Tây Lịch) cho tới cuộc khởi nghĩa của 2 Bà Trưng (39-43 sau Tây Lịch)

Bắc thuộc lần thứ 2 kéo dài 501, từ cuộc thất bại của 2 Bà Trưng tới cuộc nổi dậy của Lư Bôn, bắt đầu nhà Tiền Lư (544-602).

Bắc thuộc lần thứ 3 kéo dài 337, từ 602, cuối thời nhà Tiền Lư cho tới khi Ngô Quyền nổi lên đánh tan quân Nam Hán năm 939, dựng lên nền độc lập của nước nhà.

Bắc thuộc lần thứ 4 kéo dài 20 năm, từ cuối đời Nhà Hồ (1 400-1 407), cho tới khi Lê Lợi đánh đuổi quân Minh về Tàu năm 1 427.

Ngày hôm nay VN đang bị đô hộ bởi Tàu lần thứ 5. Cuộc đô hộ này kéo dài bao lâu là tùy ở tinh thần yêu nước, ư chí quật cường của cả người dân trong và ngoài nước, tùy theo những tổ chức kháng chiến trong hàng ngũ quân cán chính ở trong đảng cộng sản, tùy theo những tổ chức quốc gia yêu nước. Ngẫm lại lịch sử, thời kỳ bị đô hộ nào cũng có những khó khăn của nó, thể mà ông cha ta vẫn kiên cường đứng lên đuổi quân xâm lăng về nước. Họ cũng không có một tấc sắt trong tay lúc ban đầu, họ cũng chẳng có chính quyền. Cái mà họ có chính là chính nghĩa và ḷng dân. Ngày hôm nay, những người Việt quốc gia, yêu nước, không cộng sản, cũng đang được ḷng dân, có chính nghĩa, thêm vào đó họ c̣n có thuận lợi, đó là cả thế giới đang lên án chính sách bành trướng của Trung Cộng, về cả chính trị địa lư, lẫn kinh tế văn hóa. Thế giới kết án những hàng giả, những hàng mang chất độc hại, kết án chính sách sao chép trái phép của Trung Cộng.

Những điều kiện thuận lợi đó, những người quốc gia yêu nước, ngoài đảng cộng sản, cũng như trong đảng cộng sản, mà làm không được, không mang lại độc lập cho xứ sở, thoát khỏi cảnh lệ thuộc lần thứ 5, th́ là lỗi ngay tại chính ḿnh.(1)

 

                           Paris ngày 7/06/2 010

 

                                 Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem thêm Tại sao VN cần Hội nghị B́nh than và Diên Hồng, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/