ĐẤU TRANH TỰ PHÁT VÀ TẨY CHAY

 

   Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của dân tộc Việt ngày hôm nay c̣n là một cuộc đấu tranh độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc ; v́ dân tộc Việt Nam hiện nay đang sống dưới một chế độ độc tài, tất cả những quyền tự do căn bản của con người bị vi phạm, chà đạp ; v́ Việt Nam hiện nay không có độc lập ; Việt Nam không những bị lệ thuộc Trung Cộng về chính sách ngoại giao, tất cả mọi quyết định chính trị ngoại giao quan trọng đều phải có sự đồng ư của Trung cộng ; mà Việt Nam c̣n bị lệ thuộc về kinh tế và văn hóa : hàng hóa và phim ảnh Trung cộng tràn ngập thị trường Việt Nam.

 

   Có người c̣n nói thêm rằng cuộc đấu tranh này c̣n cần phải là cuộc đấu tranh tự phát và tẩy chay. Tại sao vậy ?

 

I)                  Cuộc đấu tranh tự phát

 

Trong Kinh thánh có câu : «  Hăy tự cứu anh trước ; rồi Trời sẽ cứu anh. » Thật vậy, bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu. Hăy can đảm nói lên những oan ức, bất công, đàn áp mà ḿnh phải chịu ; và đồng thời cố gắng bắt đầu tự chính ḿnh t́m cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo đó. Hăy tự trông cậy vào ḿnh trước tiên. Đó chính là tự phát. Sau đó mới nhờ đến người khác. Trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền hiện nay, hăy tự ḿnh đấu tranh cho ḿnh, cho những quyền căn bản của ḿnh bị chà đạp, như bị cấm đoán cất lên tiếng nói sự thật, bày tỏ những điều oan ức, bị quan quyền đàn áp, bóc lột, bị cướp đất, đuổi nhà, bị các ông tư bản trắng ngoại quốc thông đồng với các ông tư bản đỏ quốc nội, bóc lột, phải làm đầu tắt mặt tối mà lương không đủ sống.

    Đấu tranh tự phát đó chính là cuộc đấu tranh cao cả mà cô luật sư Lê thị Công Nhân đang tiến hành, như cô đă từng tuyên bố trước khi bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù : «  Dù chỉ c̣n có một ḿnh tôi ; tôi vẫn đấu tranh cho nhân quyền của tôi, và cho nhân quyền của dân tộc tôi. «

   Đấu tranh tự phát cho quê hương, dân tộc chính là đấu tranh của biết bao anh hùng liệt nữ của dân Việt từ 2 Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lê Lợi, đúng theo tinh thần : «  Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh. «  hay : «  Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách « . Tiêu biểu nhất là dũng tướng tuổi trẻ, tài cao, yêu nước nhiệt t́nh Trần quốc Toản, «  Một dũng tướng đời Trần, tước Hoài văn Vương. Khi Thái tử nhà Nguyên kéo quân sang đánh nước ta lần thứ nhất ( 1283), vua Nhân Tôn hội các Vương hầu ở B́nh Than để bàn kế giữ nước. Quốc Toản lúc bấy giờ c̣n nhỏ chưa dự được việc nước, lấy làm hổ thẹn, trong tay cầm trái cam bóp nát lúc nào không biết. Về tư dinh Quốc Toản liền họp các gia nô và những người thân thuộc hơn một ngàn người , tự sắm lấy khí giới và may lá cờ mang sáu chữ «  Phá cường địch, báo Hoàng Ân « , rồi mang quân đi đánh giặc. Mỗi khi ra trận đều đi đầu, tỏ ra vô cùng dũng mảnh, , Trần quốc Toản đă dự vào các trận Hàm tử quan và Chương dương độ, đă làm cho quân Nguyên khiếp đảm . « ( Danh nhân tự điển – gs Trịnh văn Thanh ) ; 

   Đấu tranh tự phát là đấu tranh tự chính ḿnh, không căn cứ vào tuổi tác, không quản ngại khó khăn, không chờ đợi người ngoài, chính ḿnh tự nguyện đấu tranh cho quốc gia dân tộc, chống lại những bất công áp bức trước, rồi sau đó sẽ có người theo sau, tự ḿnh lănh đạo, chỉ huy ḿnh trước, rồi sau đó sẽ có lănh đạo và chỉ huy sau.  Người đấu tranh tự phát là người không viện cớ này, viện lư nọ để trốn tránh tinh thần trách nhiệm với quốc gia dân tộc. Không viện lẽ chỉ có ḿnh tôi, hay ít người quá, tôi không đấu tranh ; mà nên noi gương Lê thị công Nhân : «  Dù chỉ c̣n có ḿnh tôi ; tôi vẫn tranh đấu cho nhân quyền của tôi, và cho nhân quyền của dân tộc tôi «. Không viện lẽ c̣n trẻ, hăy noi gương Trần quốc Toản ; v́ ḷng yêu nước và can đảm không chờ đợi ở tuổi tác. 

 

   I I )    Cuộc đấu tranh tẩy chay

 

   Việt Nam hiện nay là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới. Sản lượng hàng năm tính theo đầu người là 790$, để theo kịp Thái lan với sản lượng 3 500$, Việt Nam phải mất 33 năm, theo kịp Nam Hàn và Đài loan với sản lượng trên dưới 20 000$, phải mất 150 năm. Trước năm 1975, miền Nam hơn hẳn Nam Hàn, Đài Loan và Thái Lan. Nền giáo dục Việt Nam hiện nay là thấp nhất trong vùng, số thanh niên từ 18 đến 24 tuổi vào đại học, Việt Nam là 10%; Thái lan là 50%; Nam Hàn là 89%. Đại học Hà nội là đại học khá nhất Việt Nam, đứng hàng thứ 80 trong 80 đại học Đông Nam Á. Tỷ lệ trẻ em phạm pháp Việt Nam cao nhất. Tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng v́ mẹ không đủ ăn để nuôi con, cho con bú, hay làm quá sức, Việt Nam được xếp vào hạng 20 nước cao nhất trên thế giới.

 

   Lỗi tại ai ? (1)

 

  Có nhiều nguyên do, nhưng nguyên do chính, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lẽ đó, đấu tranh tự phát cũng có nghĩa là tự t́m ra chân lư, tự t́m ra sự thật và cũng có nghĩa là tẩy chay tất cả những cái ǵ là sai sự thật, là tuyên truyền, dối trá, bưng bít, bóp méo sự thật, như sự cố t́nh lẫn lộn Đảng Cộng sản là dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam. Không,  Đảng cộng sản khác dân tộc Việt Nam, khác Tổ quốc Việt Nam.

   Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày cướp được chính quyền 19/08/1945 tới nay, đă đặt Việt Nam dưới gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước chúng ta thành băi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, đi từ cuộc chiến này qua cuộc chiến khác; ngày xưa th́ hoàn toàn lệ thuộc Liên Sô; ngày nay th́ hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng, lệ thuộc không những về chính trị ngoại giao, mà cả về kinh tế, văn hóa. Chính v́ vậy đấu tranh tự phát là đấu tranh tự t́m ra sự thật về Đảng Cộng Sản Việt Nam; đồng thời tẩy chay những hành động của đảng này và tẩy chay những hàng hóa của Trung Cộng, tràn ngập thị trường Việt Nam, làm chết nền kinh tế non trẻ Việt Nam, do chính sách bành trướng của Trung Cộng, với sự toa rập của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   Đấu tranh tự phát và tẩy chay cũng có nghĩa là tự t́m hiểu về lư thuyết Mác-Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau, một lư thuyết mà chính những quốc gia đă phát sinh ra nó, nay đă chối bỏ; và cũng có nghĩa là tẩy chay những giờ học lư thuyết này trong học đường; không những học sinh tẩy chay, mà thầy giáo cũng nên tẩy chay.

 

   “ Aide - toi, le Dieu t’aidera !” Hăy tự giúp anh, rồi Trời sẽ giúp anh sau. Mỗi người dân Việt hăy tự can đảm đứng lên giúp ḿnh trước ! Đó là ư nghĩa của cuộc đấu tranh tự phát và tẩy chay. Tự ḿnh t́m hiểu sự thật, sau đó tẩy chay tất cả những ǵ phản sự thật, phản tự do, dân chủ, nhân quyền, phản quốc gia dân tộc. Rồi sau đó sẽ có người thứ hai, sẽ có cả một dân tộc, cả một thế giới đứng đằng sau yểm trợ. Việc chính là bắt đầu bằng chính ḿnh trước !

 

                                  Paris ngày 5/02/2008

                                    

                                     Chu chi Nam

 

   ____________________________________________________

(1)            Xin xem thêm Việt Nam tụt hậu, lỗi tại ai, trên http://perso.orange.fr/chuchinam