CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG NÊN

 

               DỰA TRÊN NỀN TẢNG CĂN BẢN NÀO

 

   Có người nói : «  Công cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay nên dựa trên 3 nền tảng căn bản chính. Đó là : 1) Tinh thần tôn trọng sự thật và t́nh thương ; 2) Tinh thần tôn trọng tự do dân chủ ; 3) Tinh thần quốc gia và dân tộc .«

   Có phải thế không ? Chúng ta hăy cùng nhau xem xét vấn đề.

 

I)                  Dựa trên tinh thần tôn trọng sự thật và t́nh thương

 

Thật vậy, trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, nhằm lật đổ chế độ cộng sản độc tài vừa qua ở Liên sô, những nhà trí thức Nga, mà tiêu biểu là nhà văn nhận giải Nobel văn học Soljennytsine, nhà bác học Sakharov, 2 lần giải Lénine, đă lấy câu châm ngôn Nga làm kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh : «  Một lời nói sự thật nặng hơn quả địa cầu ; «  Chính Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên sô, đă từng tuyên bố : «  Tôi đă bỏ ra hơn cả nửa đời người đấu tranh cho lư tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn tuyên bố rằng : «  Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. «  « 

V́ vậy ngày hôm nay chống cộng sản, chúng ta cần nói lên sự thật.

Chính K. Marx cũng nói : «  Chỉ có loài cầm thú mới ngoảnh mặt lại trước sự đau khổ của đồng loại để bới lông xỉa cánh. » Giới lănh đạo cộng sản ngày hôm nay không nghĩ ǵ đến cảnh nghèo khổ của dân, trong khi dân không có một đồng $ để sinh sống, th́ chúng tiêu cả ngàn $ trong những hộp đêm, đánh những canh bạc cả triệu $ như vụ PMU18. V́ vậy chống cộng sản ngày hôm nay cũng chính là nói lên t́nh thương yêu đồng loại với dân tộc, với những trẻ em phải bán thân nuôi miệng ở bên Căm bốt, những chị em phụ nữ phải đi lấy chồng ngoại quốc, đi làm nô lệ, không được bảo đảm an ninh tối thiểu.

 

   I I )  Chống cộng chính là nêu cao tinh thần tự do, dân chủ

 

   Như trên tôi đă nói, cộng sản là một chế độ độc đoán, độc tài, đang đi ngược lại chiều hướng tiến bộ của văn minh nhân loại là đi tới mô h́nh tổ chức nhân xă tự do, dân chủ và kinh tế thị trường, tôn trọng những quyền căn bản căn bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do kinh tế.

   Tôn trọng nhân quyền, đó là ước vọng cao cả nhất của nhân loại. Theo Lời Mở đầu của bản Tuyên Ngôn quốc tế Nhân quyền :

   «  Xét rằng sự sao nhăng, khinh miệt, chà đạp những quyền tự do căn bản của con người là những hành động man rợ, đi ngược lại lương tâm, lương tri của nhân loại ; và một thế giới mà trong đó, mà mọi người được tự do ngôn luận, tư tưởng, tín ngưỡng, không bị đe dọa bởi nghèo khổ, thế giới đó phải được coi là ước vọng cao cả của nhân loại. « 

   Chính v́ vậy, đấu tranh chống cộng sản, chính là đấu tranh chống độc tài, v́ cộng sản là một chế độ độc tài nhất trong lịch sử nhân loại, v́ nó độc tài toàn diện, từ a tới z, độc tài tư tưởng, độc tài chính trị, độc tài kinh tế, như chúng ta đă biết, cộng sản kiểm soát người dân từ miếng cơm manh áo, từ lời nói, tư tưởng tới việc làm.

 

   I I I )  Chống cộng chính là nêu cao tinh thần quốc gia dân tộc 

 

   Hồ chí Minh, mặc dầu người cộng sản tưng bốc, tô son chét phấn, nhưng thực tế là một tội đồ của dân tộc, v́ nhiều lư do; nhưng ở đây tôi chỉ nêu ra 2 lư do chính:

1)   Họ Hồ đă tự nguyện làm tôi đ̣i cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, để cướp được chính quyền, bước đầu là nắm quyền đảng, đưa phe thân Trung Cộng lên, nên họ Hồ đă hứa nhiều điều có hại cho quốc gia, dân tộc, mà hành động tiêu biểu là sau này phải thể hiện một trong những lời hứa, đó là ra lệnh cho Phạm văn Đồng viết thư trả lời Chu ân Lai, thỏa măn yêu sách hải phận 12 hải lư, sau bức thư của họ Chu có 10 ngày, vào ngày 14/09/1958. Chính v́ vậy mà ngày hôm nay chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Tường Sa và Hoàng Sa bị rắc rối. Ở điểm này có lẽ họ Hồ đă học từ Lénine là nhượng đất để được Bộ Tham Mưu Đức vào cuối năm 1917 giúp đở, đưa từ Thụy sĩ về Nga, cướp chính quyền. (1) Chính v́ vậy mà có lẽ ông Hoàng minh Chính, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mác-Lê đă nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam không học được những ǵ hay ho, ngoài những điều dở từ 2 đảng đàn anh. “

2)   V́ đi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, nên đă nhập cảng vào Việt Nam lư thuyết Mác-Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, chủ trương 3 cái không “ Vô gia đ́nh, vô tôn giáo, vô tổ quốc “, gây ra cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau.

Không những bị nạn nội chiến, mà Việt Nam c̣n bị nạn ngoại chiến, họ Hồ nhập cảng lư thuyết Mác Lê, đặt Việt Nam dưới gọng cùm cộng sản, biến nước chúng ta thành nạn nhân của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản. Dân Việt chịu bao cảnh lầm than từ cuộc chiến 1946-1954, cuộc chiến 1954-1975, cuộc chiến bên Cam Bốt 1978, cuộc chiến ở biên giới Việt Hoa 1979. Việt Nam không những là nạn nhân của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, mà Việt Nam c̣n là nạn nhân của cuộc tranh chấp quyền lực giữa 2 đế quốc cộng sản Nga Tàu, do chính sách ngoại giao mù quáng của họ Hồ, rồi được tiếp tục bởi đàn em cho tới ngày hôm nay.

   V́ vậy chống cộng sản c̣n có nghĩa là chống quan niệm vô gia đ́nh, vô tôn giáo, vô tổ quốc, phải nói lên sự quan trọng của gia đ́nh, của tôn giáo và của quốc gia.

 

   Cuộc đấu tranh chống cộng sản ngày hôm nay là một công cuộc khó khăn. Nó đ̣i hỏi sự sáng suốt kiên tŕ, dựa trên những nền tảng căn bản đúng. Đó là tôn trọng sự thật, quảng bá t́nh thương đồng loại, bảo vệ gia đ́nh, tôn giáo và quốc gia.

   V́ gian manh, giảo quyệt, dối trá, lừa đảo, mà lại leo lên hàng thượng tầng quốc gia, giới lănh đạo cộng sản đă đưa Việt Nam đến chỗ quốc phá, gia vong, luân lư đảo lộn, kỷ cương suy đồi. Để chống cộng, cứu nước, chúng ta không thể đi theo gót chân cộng sản, đó là tiếp tục dối trá, lừa đảo, ác ôn. Có người đưa ra những luận điệu để chống cộng chúng ta cũng phải dối trá, v́ ở đời ai mà không nói dối, như việc để làm vui vẻ gia đ́nh, đi làm về trễ, nhiều khi chúng ta cũng nói dối vợ con; những người này đă lầm ở chỗ nói dối ở trên là không có hại cho ai, trong khi cộng sản nói dối là hại cho quốc gia, dân tộc, và đă đưa dối trá lên hàng quốc sách, chủ nghĩa tôn thờ dối trá. Đây cũng là một trong những nguyên do chính làm cho trong tất cả những nước cộng sản, đạo đức bị băng hoại, kỷ cương bị suy đồi.

   Không phải t́nh cờ mà những trí thức Nga sô đă lấy câu châm ngôn : “ Một lời nói sự thật nặng hơn quả địa cầu. “ Và cũng không phải là thiếu suy nghĩ khi những vị Lănh đạo tôn giáo như Đức Giáo hoàng, đức Đạt Lai Lạt Ma đi khắp thế giới để cổ vơ cho t́nh thương, cho đạo đức. Một nhà tư tưởng đă nói nhân loại sẽ đi đến diệt vong, nếu không có tôn trọng sự thật, không có t́nh thương và đạo đức.

   Chúng ta đừng v́ thiếu suy nghĩ, nóng vội mà bỏ đi những nền tảng căn bản cho cuộc đấu tranh chống cộng của chúng ta.

 

                               Paris ngày 14/03/2009

 

                                      Chu chi Nam

 

 

(1)            Xin xem them những bài về nhân quyền trong: http://perso.orange.fr/chuchinam/