CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG ĐỒNG THỜI

 

   LÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHO CHÂN, THIỆN, MỸ

 

Có người nói rằng cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay đồng thời là một cuộc đấu tranh cho chân, thiện, mỹ. Vậy chân, thiện, mỹ là ǵ ? Và tại sao lại như vậy ?

 

   I )  Chân, thiện, mỹ là ǵ ?

 

   Chân là sự thật, người dân thường nói : «  anh chị ấy là người chân thật «  là trong nghĩa đó. Nó trái với cái ǵ gian manh, quỉ quyệt ; nó trái với cái ǵ là ăn gian, nói dối. Thiện là cái tốt, cái nhân từ. Đó là ḷng từ bi, bác ái mà đạo Phật và Thiên Chúa giáo thường khuyên con người nên theo. Mỹ là cái đẹp, là cao thượng nó trái lại với cái ǵ xấu xa, hèn hạ. Nó chính là cái ǵ lư tưởng, là cái ǵ văn hóa, văn minh, tôn trọng con người, tôn trọng nhân quyền, đi đúng với đà tiến bộ của văn minh nhân loại, trái với cái ǵ man dại, phản lại tự do, dân chủ, nhân quyền.

 

   I I  ) Tại sao cuộc đấu tranh chống cộng sản lại đồng nghĩa với cuộc đấu tranh cho chận, thiện, mỹ

 

1)      Cho chân và thiện

 

Ông Gorbatchev, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên sô, trong cuộc Hội thảo về vấn đề phát triển kinh tế và xă hội, được tổ chức tại nước Tây Ban Nha, dưới sự chủ tọa của vua Jean Carlos sứ này, đă tuyên bố : «  Tôi đă bỏ hơn nửa đời người đấu tranh cho lư tưởng  cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. »

Bà Angéla Merkell, đương kim Thủ tướng Đức, người đă từng trưởng thành tại nước cộng sản Đông Đức, nhân ngày Kỷ niệm 20 năm Bức tường Bá linh sụp đổ, vừa mới tuyên bố :

«  Chế độ cộng sản là chế độ chỉ biết sản sinh ra nói dối, gian manh và lừa đảo. »

 

Ngày hôm nay chúng ta tranh đấu chống cộng sản có nghĩa là chúng ta tranh đấu chống lại sự nói dối, tuyên truyền, ác ôn, côn đồ, gian manh và lừa đảo,  đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta đấu tranh cho sự thật, cho điều thiện.

 

2)      Đấu tranh cho cái đẹp

 

Bà Dương thu Hương, người đă từng tự nguyện đi theo cộng sản, nay đă bỏ, là nhà văn, khi được hỏi về giới lănh đạo cộng sản, bà không ngần ngại nói :

 

   «  Dân Việt Nam dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lănh đạo cộng sản vừa tối tăm, ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ. »

    Chúng ta đấu tranh chống cộng sản có nghĩa là chúng ta đấu tranh chống lại sự tối tăm, ngu dốt, hèn hạ, chính cũng là chúng ta đấu tranh cho cái ǵ sáng sửa, trong sạch, đẹp đẽ, đấu tranh cho cái mỹ.

    Cái mỹ ở đây c̣n có nghĩa là cái ǵ lư tưởng, cao thượng như t́nh thương gia đ́nh, vợ chồng thương yêu lẫn nhau, con thương bố mẹ, bố mẹ thương con ; t́nh thương trong tôn giáo, thương người như chính bản thân ḿnh; t́nh yêu quốc gia, dân tộc ; và cũng có nghĩa là chống lại cộng sản chủ trương vô gia đ́nh, vô tôn giáo, vô tổ quốc.

 

   Cái chân, thiện, mỹ ở đây c̣n có nghĩa là cái ǵ đi đúng với lương tâm, lương tri của con người. Chúng ta chống cộng sản c̣n có nghĩa là chúng ta tranh đấu cho lương tâm, lương tri. Chính ông Phạm quế Dương, cựu Đại tá, trí thức cộng sản, cựu Tổng biên tập tờ báo Nghiên cứu Lịch sử Quân đội Nhân dân, đă nói : «  Cộng sản vừa bất tài, bất lực và bất lương. »  Bất tài, bất lực, th́ ai cũng rơ. Bất lương đây chính là đi trái lại lương tâm, lương tri sẵn có của con người.

 

   Công cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay quả thật là một cuộc đấu tranh cho sự thật, cho điều thiện, cho cái đẹp, cho lương tâm và lương tri của con người. Đó là cuộc đấu tranh đi hợp ḷng người, hợp ḷng dân, đi đúng chiều hướng tiến bộ của văn minh nhân loại. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta khoanh tay ngồi chờ ; mà trái lại, phải đấu tranh mạnh mẽ hơn, để cho sự thật, cái hay, cái đẹp, điều thiện, điều nhân từ, ḷng từ bi, bác ái sớm chiến thắng ở Việt Nam, dẹp bỏ những cái ǵ là gian manh, quỉ quyệt, ác ôn, côn đồ của cộng sản. (1)

 

                               Paris ngày 18/06/2009

 

                                    Chu chi Nam

___________________________________________________

 (1)Xin xem thêm Cuộc đấu tranh của chúng ta trên http://perso.fr/chuchinam/