CUỘC ĐẤU TRANH CAO THƯỢNG VÀ LƯ TƯỞNG

 

Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay đồng thời là một cuộc đấu tranh cho quốc gia, dân tộc, v́  tự do, dân chủ, nhân quyền là một cuộc đấu tranh rất cao thượng và lư tưởng. Tuy nhiên những người cộng sản không ngừng t́m cách hạ thấp cuộc đấu tranh này và bôi nhọ chúng ta.

 

   Chúng ta cần phải xem xét rơ vấn đề.

 

   I   ) Tại sao cuộc đấu tranh của chúng ta lại cao thượng và lư tưởng

 

     1 ) Công cuộc đấu tranh của chúng ta là một cuộc đấu tranh cho t́nh thương, cho sự thật

 

   Nhà chính trị, kiêm triết gia, khoa học gia người Anh, ông Francis Bacon, người được coi như là một trong người người xây dựng lên nền khoa học hiện đại với phương pháp qui nạp ( l’induction ), đă viết :

   «  Những chế độ, những lâu đài, thành quách có thể bị thời gian làm phai mờ và sụp đổ.

   «  Nhưng những lời nói sự thật, những công tŕnh khoa học nghiên cứu sự thật, những tiếng nói của con tim, những bài văn, bài thơ, câu vè nói lên t́nh người ; những thứ này, thời gian không bao giời làm phai mờ được.

   « Tại sao vậy ? - V́ đó chính là nền tảng của văn hóa và văn minh vậy. »

   Thật vậy, chúng ta không cần bôi bác cộng sản, chúng ta chỉ cần nói lên sự thật, v́ sự thật cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng quá tàn ác xấu xa với cả trăm triệu người là nạn nhân cộng sản trên thế giới ; với giới lănh đạo cộng sản, mặc dầu núp dưới chiêu bài nhân nghĩa, bác ái, quốc gia, dân tộc, nhưng ngày hôm nay hiện nguyên h́nh là những kẻ ăn cướp, giết người, vô cùng ích kỷ. Chúng ta chỉ cần nói lên t́nh thương đồng bào của chúng ta phải bán thân nuôi miệng bên Căm Bốt, nỗi đau của chúng ta trước cảnh những chị em phụ nữ phải lấy chồng ngoại quốc, rồi bị hành hạ, nỗi xót xa của chúng ta truớc cảnh hơn 30% trẻ em bị thiếu dinh dương v́ bố mẹ không đủ tiền nuôi con ; trong khi đó th́ đảng đoàn cán bộ, con ông cháu cha tiêu tiền vứt qua cửa sổ, đánh những canh bạc cả triệu $, như vụ PMU18.

 

     2) Công cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh v́ quê hương, đất nước, cho gia đ́nh

 

   Cộng sản chủ trương vô gia đ́nh, vô tổ quốc ; ngày hôm nay chúng ta đấu tranh chống cộng sản, chính là chúng ta đấu tranh để bảo vệ gia đ́nh, nền tảng của xă hội ; bảo vệ quốc gia và sự toàn vẹn lănh thổ, v́ cộng sản buôn dân bán nước, dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng ; bảo vệ tôn giáo, v́ tôn giáo là trường dạy cho con người ăn hiền ở lành, các vị tu sĩ, đến bất cứ từ tôn giáo nào cũng đă hy sinh cả cuộc đời để cứu khổ, những tu viện, nhà thờ, đền chùa là những trường dạy đạo đức cho muôn người.

 

   3 )  Những người chống cộng là những người hy sinh, cao thượng

 

   Những người đấu tranh chống cộng sản, nếu kể xa, th́ phải  kể cụ Phan bội Châu, với câu nói : «  Tôi chẳng duy  vật, chẳng duy tâm, tôi chỉ duy dân. », phải kể Lư đông A, người sáng lập ra đảng Duy Dân, với Lời thề bất hủ :

    «  Thề giác biện chứng lớn  ! Thề tu tính mệnh ta ! Thề bênh loài người yếu ! Thề cứu ṇi giống Việt ! Thề cùng vũ trụ ḥa ! » ; nếu gần, th́ chúng ta phải kể anh hùng Trần văn Bá, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn văn Lư, luật sư Lê thị Công Nhân ; và biết bao nhiêu người khác.

   Đây là những người vô cùng lư tưởng, vô cùng đáng kính phục. Trong khi đó th́ cộng sản t́m đủ mọi cách để bôi xấu, hạ thấp. Đấy là chưa nói đến biết bao nhiêu người khác ở trong cũng như ở ngoài nước. Họ đấu tranh v́ lương tâm, lương tri, họ muốn nói lên sự thật, nói lên t́nh quê hương dân tộc của họ, không vụ lợi, không màng chức tước.

   Trong khi đó th́ cộng sản Việt Nam với bộ máy tuyên truyền khổng lồ với 700 tờ báo, 200 đài phát thanh không ngừng hạ thấp bôi nhọ những người quốc gia chống cộng sản, chụp cho cái mũ là việt gian, bán nước, quá khích, hận thù v..v…

   Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật.

 

   Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay quả thật là một cuộc đấu tranh cho sự thật, v́ t́nh thương, cho quê hương, đất nước. Nó rất cao đẹp và lư tưởng. Chúng ta cứ kiên tŕ, sáng suốt, b́nh tâm, can đảm tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh đó. Sớm muộn chúng ta sẽ đi đến thành công.

 

                          Paris đầu năm Kỷ Sửu 2009

 

                                      Chu chi Nam