CON ĐƯỜNG NÀO, GIAI TẦNG NÀO ĐƯA ĐẾN

 

                       GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

 

   Việt Nam hiện nay là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới, mặc dầu giới lănh đạo và trí thức cộng sản hănh diện là đă được thế giới khen trong việc xóa đói giảm nghèo. Họ không biết rằng trước năm 1975, Miền Nam hơn hẳn Thái Lan, Nam Hàn, Đài loan. Ngày hôm nay, để bắt kịp Thái lan, chúng ta phải mất 33 năm, theo kịp Đại Hàn, cường quốc kinh tế thứ 7 trên thế giới, chúng ta phải mất 150 năm. Việt Nam không phải chỉ tụt hậu về kinh tế, mà tụt hậu về mọi mặt : y tế, giáo dục, luân lư, đạo dức, xă hội. Nền giáo dục, y tế Việt Nam là một trong những nước thấp nhất trong vùng. Trẻ em phạm pháp, bằng giả, thi lậu lan tràn ; tham nhũng, hối lộ trầm trọng và vẫn gia tăng.

 

   Lỗi tại ai ?

-         Lỗi chính là Đảng Cộng sản và chế độ cộng sản, bắt đầu với Hồ chí Minh, bằng cách nhập cảng lư thuyết Mác Lê, và tiếp tục bởi con cháu cho tới ngày hôm nay, như trong điều 4 Hiến pháp ghi rơ «  Lư thuyết Mác-Lê và tư tưởng Hồ chí Minh là ánh sáng soi đường cho chế độ ».

-         Tư tưởng Hồ chí Minh th́ không có, như nhiều lần ông tuyên bố. Những ai vẫn cho rằng có tư tưởng Hồ chí Minh chỉ là v́ tŕnh độ quá thấp kém, làm tṛ cười cho thiên hạ. (1). V́ vậy ánh sáng của Hồ chí Minh là ánh sáng mù, như nhà văn Dương thu Hương viết quyển Thiên Đường Mù là ám chỉ thiên đường cộng sản. Những người nào c̣n tin có tư tưởng Hồ chí Minh là những kẻ mù.

-         Lư thuyết Mác, th́ người cùng thời với Mác, nhà triết học Pháp, ông Pierre Joseph Proudhon, đă cùng đấu tranh với Mác trong Nhệ I Quốc tế Cộng sản, từng bút chiến với Mác, khi ông viết quyển La Philosophie de la Misère ( Triết lư về sự nghèo khổ ), th́ Mác viết trả lời trực tiếp bằng tiếng Pháp quyển Misère de la Philosophie ( Nghèo khổ của triết học ). Theo Proudhon, lư thuyết của Mác chỉ là con sán lăi ( le ténïa ) của một xă hội, nếu xă hội nào áp dụng nó. Nó sẽ hút hết chết «  béo », năng lực của xă hội đó và làm cho xă hội đó không tăng trưởng được. Đúng như lời Đức Datlai Lama đă nói : «  Chế độ cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh xôi nẩy nởi ở trong những rác rưởi của cuộc đời. «(2) Ngày hôm nay, t́nh trạng tham nhũng cửa quyền tràn lan, không thể nào dẹp bỏ được ở Việt Nam và ở những nước cộng sản c̣n lại hay trước kia, đă chứng minh điều này, không cần phải qua sách vở, người dân ai cũng biết.

-         Lư thuyết của Lénine không ǵ hơn là chủ trương và dạy tay em tổ chức một đảng độc tài, chờ thời cơ để cướp chính quyền ; và một khi cướp được chính quyền rồi, th́ tổ chức một chính quyền độc tài, có đảng độc tài đứng đằng sau, để kéo dài việc nắm quyền. Chính v́ vậy mà chế độ cộng sản không có một tí ǵ là khả năng thích ứng, tiến hóa, đi ngược lại chiều hướng tiến bộ của văn minh nhân loại.

-         Một chính quyền độc tài, áp dụng một lư thuyết sán lăi, không tưởng, phản kinh tế, phản phát triển, làm cho xă hội trở nên bệnh hoạn. Đó là lư do chính cắt nghĩa t́nh trạng băng hoại về đủ mọi phương diện cho tất cả những xă hội cộng sản. (2)

Nước Nga và những nước Đông Âu, mặc dù là cái nôi sinh ra lư thuyết Mác-Lê, đă chối bỏ lư thuyết này.

 

Rút tỉa kinh nghiệm từ những cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền, giải thể chế độ cộng sản ở Nga và Đông Âu, một câu hỏi được đặt ra cho dân tộc Việt Nam, đó là : Con đường nào và giai tầng nào sẽ đưa đến sự giải thể chế độ cộng sản Việt Nam ?

 

A)   Con đường nào

 

   Thật ra đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, giải thể chế độ độc tài cộng sản th́ có nhiều con đường ; v́ bản chất của tự do dân chủ đă là đa khuynh, đa đảng. Đó là con đường đấu tranh toàn dân, toàn diện và toàn cầu, công cuộc đấu tranh góp gió thành băo ; mỗi người một chân, một tay ; tùy khả năng, hoàn cảnh thích hợp của mỗi người. Vấn đề chính là hăy can đảm đứng lên đấu tranh.

 

1)     «  Hăy can đảm, đừng sợ sệt và hăy hi vọng . »

 

Thật vậy, khi vừa mới lên ngôi, Đức giáo hoàng Jean Paul I I, đă trở về thăm Ba Lan, quê hương của Ngài, Ngài đă tuyên bố với dân Ba Lan : «  Hăy can đảm, đừng sợ sệt và hăy hy vọng. «  Ngài c̣n nói thêm : «  Nếu Ba Lan bị xâm lược bởi Hồng quân Liên Sô, th́ Tôi sẵn sàng từ bỏ chức Giáo hoàng để về tranh đấu với dân Ba Lan. «  Lời nói và việc làm đầy can đảm này của Giáo hoàng Jean Paul II đă là một trong những nguyên do chính đưa đến sự giải thể chế độ độc tài cộng sản Ba Lan.

 

2)     «  Một lời nói sự thật nặng hơn quả địa cầu . « 

 

Đây là một câu trâm ngôn của Nga mà giới trí thức Nga, từ hải ngoại tới quốc nội, bắt đầu từ Gorbatchev, đương kim Tổng Bí Thư đảng, ư thức rơ rằng sự dối trá không thể kéo dài măi với chế độ, cũng chính v́ vậy mà sau này ông đă tuyên bố : «  Tôi đă bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lư tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. », từ Gorbatchev qua nhà văn Soljennytsine, giải Nobel văn chương, tới nhà bác học Sakharov, 3 lần giải Lénine, tất cả đă lấy câu trên làm kim chỉ nam cho công cuộc đấu tranh v́ tự do, dân chủ, nhân quyền Nga. Thật vậy, bất cứ một chế độ độc tài nào, từ cổ chí kim, đều nấp dưới 2 chiến lũy pḥng thủ : hệ thống tuyên truyền bôi bác sự thật và hệ thống công an, mật vụ khủng bố, với cái súng, cái c̣ng. Nói lên sự thật, đó chính là phá vỡ pḥng tuyến tuyến của địch.

 

B)   Giai tầng nào : «  Giai tầng b́nh dân làm cách mạng. Nhưng để cho cách mạng thành công, th́ nhờ giai tầng sĩ phu, trí thức . »

 

Chính v́ vậy mà giai tầng sĩ phu, trí thức giữ một vai tṛ quan trọng, v́ họ có khả năng hơn ai hết để nh́n ra sự thật. Cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền chưa xẩy ra ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân ; nhưng trong đó có 2 nguyên nhân chính. Đó là giới lănh đạo cộng sản quá ác ôn, côn đồ, gian manh, giảo quyệt, đă lợi dụng được ḷng yêu nước của dân và của trí thức trong thời gian qua, làm cho nhiều người bị lừa, ngày hôm nay c̣n chần chờ, không có can đảm từ bỏ cộng sản ; đồng thời Cộng sản đàn áp thẳng tay những nhà trí thức có ḷng yêu nước dám nói lên sự thật như vụ Nhân văn Giai phẩm, vụ án xử cha Lư, xử nữ luật sư Lê thị Công Nhân và luật sư Nguyễn văn Đài mới đây.

   Việt Nam từ ngày cộng sản cướp quyền đến nay là hơn 60 năm ở miền Bắc và hơn 30 năm ở miền Nam, cũng có những trí thức can đảm nói lên sự thật như Trần Dần, Lê chí Quang, Phạm hồng Sơn v.v.. ; nhưng phần lớn trí thức c̣n lại là những trí thức hoặc chùm chăn, hoặc trí thức hèn hạ, bẻ công ng̣i bút của ḿnh để quị gối khom lưng, bên vực cường quyền. Đây là di sản của thời phong kiến, phần lớn trí thức bị nhiễm đầu óc phong kiến, trên đội, dưới đạp, trên th́ đội cường quyền, dưới th́ đạp dân. Tinh thần này được tăng cừờng dưới thời cộng sản, thêm vào tính trọng bằng cấp, ích kỉ, ham danh hơn ham thực, t́m đủ mọi ngụy ngôn, ngụ từ, ngụy biện để bào chữa cho hành động hèn nhát của ḿnh.

 

 Một nhà tư tưởng đă nói : « Làm cách mạng là giai tầng b́nh dân ; nhưng để cho cách mạng thành công là nhờ giai tầng sĩ phu, trí thức. «  Dân tộc Việt đă muốn nổi lên làm cách mạng dân chủ, nhân quyền từ lâu. Từ năm 1956 với vụ nổi dậy ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quỳnh lưu, nơi mà cộng sản cho là cái nôi của cộng sản Việt Nam, nơi quê hương của Hồ chí Minh ; tới vụ nổi dậy của nhân dân tỉnh Thái b́nh vào cuối thập niên 90 ; vụ nổi dậy của đồng bào miền Cao Nguyên Trung phần vào đầu những năm 2000 ; cùng những vụ biểu t́nh chống cướp đất đuổi nhà, biểu t́nh của sinh viên chống chính sách bành trướng của Trung Cộng hiện nay ;  tuy nhiên dân Việt không được hướng dẫn đúng mức, bởi giai tầng sĩ phu, trí thức ; nên cuộc cách mạng nhân quyền chưa xẩy ra ở Việt Nam.

   Nh́n vào những cuộc cách mạng trên thế giới, từ cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ 1776, cuộc Cách Mạng Pháp 1789, tới những cuộc cách mạng gần đây tại Nga Sô, Đông Âu, Nam Dương, Phi luật Tân :

   Cuộc Cách mạng Hoa kỳ bắt đầu từ vụ dân nổi lên ở thành phố Boston, tiểu bang Masshasussettes, chống xiu cao, thuế nặng, chống sự đối xử phân biệt giửa người Anh và dân bản xứ ; sau đó được hướng dẫn bởi giai tầng trí thức ở mọi tiểu bang, bắt đầu bằng những nhà sĩ phu trí thức tên tuổi như Washington, Jefferson, Franklin ; nên đă thành công.

   Cuộc cách mạng Pháp bắt đầu bằng vụ nông dân nổi dậy v́ bị mất mùa ; nhưng vẫn phải đóng thuế cho triều đ́nh ; nổi dậy của thợ thuyền, v́ những hăng xưởng hoặc bị đóng cửa, hoặc bị trả lương quá thấp, dân không đủ sống, sau đó được hướng dẫn bởi giới sĩ phu, trí thức như Hội Tam Điểm ( Franc Maçon ), nhóm Bách Khoa ; nên đă thành công.

   Những cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền gần đây, từ tả qua hữu, từ Nga Sô qua Đông Âu, tới Phi luật Tân, Nam Dương, thành công là nhờ giai tầng sĩ phu trí thức can đảm đứng lên d́u dắt, tổ chức dân. Như ở Ba lan, tổ chức Solidarnosc là một sự hợp tác giửa gia tầng b́nh dân, tiêu biểu là Lec Walesa, một người thợ điện làm chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết Solidarnosc ; với người cố vấn là ông Gérémek, nhà sử học, giáo sư đại học và nhiều trí thức khác hợp tác với Công Đoàn. Giới trí thức Nga, ngoài Soljennytsinne, Sakharov, gần như tất cả những trí thức, giáo sư tẩy chay những giờ học về lư thuyết Mác-Lê, v́ thực tế họ cho rằng đă lỗi thời, chỉ mang lại tai họa cho quê hương, đất nước của họ. Ở đây chúng ta mới thấy rơ sự khác biệt giữa trí thức Nga Sô thời cuối thập niên 80 và giới trí thức, giáo sư Việt Nam hiện nay. Giới trí thức, giáo sư Việt Nam hiện nay, ở đây tôi không vơ đũa cả nắm, v́ cũng có những người can đảm như Lê chí Quang, Phạm hồng Sơn, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài và nhiều người khác ; nhưng phần lớn, trong bụng họ biết rơ rằng lư thuyết Mác Lê đă lỗi thời, không muốn dạy, và học sinh cũng không muốn học ; nhưng cứ phải dạy, v́ lệnh của «  cấp trên ». Tiêu biểu hơn nữa là mới mấy tuần qua, sinh viên biểu t́nh để tỏ ḷng yêu nước, chống lại chính sách bành trướng của Trung Cộng ; thế mà có những vị viện trưởng, giáo sư ngăn chạn, khuyên sinh viên không nên đi biểu t́nh. Hèn là ở chỗ đó.

 

   «  Làm cách mạng là giai tầng b́nh dân ; nhưng để cách mạng thành công là nhờ giai tầng sĩ phu, trí thức. » Dân Việt đă muốn làm cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ, nhân quyền kiến quốc từ lâu, từ 1956 cho tới ngày hôm nay. (2) Giai tầng sĩ phu trí thức hăy noi gương những Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Soljennytsine, Gérémek, Vaclas Havel, can đảm đứng lên d́u dắt dân, để cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền sớm ngày thành công ở Việt Nam. Đừng chùm chăn nữa, đừng nhẫn tâm bẻ cong ng̣i bút của ḿnh, quị gối, khom lưng, quị lụy cường quyền, đừng giảng dạy lư thuyết Mác Lê, một lư thuyết không tưởng, lỗi thời, một con sán lăi của xă hội Việt Nam, mà người không cần phải là trí thức, người dân thường, ai cũng nh́n thấy qua sự kiện hối lộ, tham nhũng, cửa quyền, ở mọi nơi,từ trên xuống dưới, mỗi ngày một gia tăng.

   Đă quá trễ rồi, để theo kịp Thái lan, Việt Nam phải mất 33 năm ; theo kịp Nam Hàn, Đài Loan, phải mất 150 năm.

 

 

                           Paris ngày 1/1/2008

                                Chu chi Nam

 

________________________________________________________

 

(1)            Xin Quí Vị coi bài : «  Một vài ư kiến về bài «  Thời đại mới, tư tưởng mới «  của ông Hoàng Tùng, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2)            Xin xem thêm bài  Phê b́nh lư thuyết của Marx, Cộng sản là loài cỏ dại và Cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc.