CHỪNG NÀO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN ĐẾN VIỆT NAM

 

   Dân chủ là một thể chế chính trị mà trong đó nhân quyền được bảo đảm, tôn trọng, trái lại với độc tài là một chế độ mà trong đó nhân quyền không được tôn trọng. Nhân quyền là những quyền tự do căn bản của con người, có tính chất bẩm sinh, bất khả nhượng, đi từ quyền tự do đi lại, tự do sinh sống, tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do chính trị, tự do kinh tế v.v… . Sau những cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền đă xẩy ra ở Đông Âu và Liên sô, một câu hỏi đến với mọi người là khi nào dân chủ nhân quyền sẽ đến với dân Việt Nam.

   Có người bi quan cho rằng c̣n lâu lắm hay có thể là không bao giờ đến.

   Người khác th́ lạc quan cho rằng thời gian không lâu.

   Chúng ta sẽ xem xét vấn đề trên.

 

I)                  Quan niệm bi quan

Quan niệm này cho rằng cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền sẽ không đế với Việt Nam như ở Liên Sô và Đông Âu v́ hoàn cảnh lịch sử và con người khác nhau. Thêm vào đó những Đảng Cộng sản Đông Âu được dựng lên dưới gót giày quân đội Liên Sô, thực tế là một quân đội chiếm đóng sau Đệ Nhị Thế Chiến ; c̣n Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành h́nh qua cuộc chống Pháp, đă lợi dụng được ḷng yêu nước của dân Việt, đă lừa bịp được dân Việt và thành phần sĩ phu, trí thức, đến nay biết rằng ḿnh bị lừa ; nhưng không có can đảm để từ bỏ ; mặc dầu đă có những người cộng sản phản tỉnh ; nhưng rất ít. Thêm vào đó Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng quá ác ôn, côn đồ, gian manh, quỷ quyệt, biết che đậy những tội ác của ḿnh trước mắt dân và thế giới. Bằng chứng đó là Đảng cộng sản Việt Nam ác ôn côn đồ không thua ǵ Đảng cộng sản của Pol Pot, có khi c̣n hơn ; v́ đảng của Pol Pot là do Đảng Cộng Sản Việt Nam nhào nặn lên ; người phụ trách việc nhào nặn không ai hơn chính là Lê đức Thọ ; Tuy nhiên thế giới chỉ nh́n thấy tội ác của Pol Pot mà không thấy tội ác của cộng sản Việt Nam. V́ ác ôn, côn đồ, gian manh quỷ quyệt, nên cộng sản Việt Nam theo chiến lược «  Giết rắn th́ phải đập đầu « , t́m đủ mọi cách trù dập những nhà lănh đạo công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, hay cô lập, hoặc cắt đứt liên hệ với môi trường bên ngoài ; như việc bắt giam Cha Nguyễn văn Lư, quản thúc Ḥa thượng Thích Quảng Độ, tịch thu tiền bạc, do đồng bào trong và ngoài nước giúp để Ngài dùng ủy lạo dân oan bị cướp đất đuổi nhà.

 

   I I )   Quan niệm lạc quan

 

   Quan niệm này cho rằng dù hoàn cảnh lịch sử và con người khác nhau; nhưng cứ nh́n sự thoái trào của Cộng sản Liên Sô, mà ngày xưa Cộng sản Việt Nam không tiếc lời ca tụng, như :” Liên Sô thành tŕ cách mạng”, “ Hiện tại của Liên Sô là tương lai của Việt Nam, Ngày hôm nay của Liên Sô là ngày mai của Việt Nam “,để so sánh với sự thoái trào của Cộng sản Việt Nam hiện nay, th́ chúng ta thấy bản chất nó giống nhau; mặc dầu hoàn cảnh lịch sử và con người khác nhau. Ông Brejnev, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên sô, người cầm quyền lâu chỉ sau Staline, lúc đầu cho rằng cộng sản sẽ toàn thắng trên thế giới, thế mà trước khi chết vào năm 1982, phải than lên: “ Xă hội chủ nghĩa ǵ mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp săng của công; 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả; công chức đến sở làm việc th́ là chỉ để có mặt, sau đó đi coi hát hay làm chuyện riêng tư.” Nh́n vào t́nh trạng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng giống nhau. Cự Thủ tướng cộng sản Phan văn Khải, trước khi rời chức vị, có đọc một bài diễn văn ở quốc hội, theo đó, một thùng chở hàng (container) di chuyển từ tỉnh B́nh Dương tới hải cảng Sài g̣n mắc và lâu hơn từ hải cảng Sài G̣n tới Tân gia ba; hiệu năng làm việc( productivité de travail) của một người công chức Việt Nam chỉ bằng 1/7 hay 1/6 của một người công chức Nam hàn, Đài loan hay Tân gia ba. Về bằng giả, theo Ủy ban Khoa học và Đào tạo của Quốc Hội Cộng hóa 11, th́ từ năm 1976 tới nay, các đại học Việt Nam cấp 8 400 bằng tiến sĩ, trong đó có 2 700 bằng giả do hối lộ; tham nhũng càng chống càng gia tăng; bằng giả càng bài trừ càng được phát hành; v́ chính các ông lớn tham nhũng và xử dụng bằng giả.

   Về việc ác ôn, côn đồ, gian manh quỷ quyệt của Cộng sản Việt Nam, th́ sớm muộn dân sẽ biết đến (1). Việt Nam có câu: “ Sự thật như cái kim, cái dùi, dấu măi trong túi rồi có ngày nó sẽ ḷi ra, hay nó sẽ đâm vào kẻ muốn dấu nó. V́ sợ nó ḷi ra hay đâm vào chính ḿnh, nên nhiều kẻ giết người, dấu diếm sự thật đă tự thú, như trường hợp ông Trần huy Liệu, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin, tuyên truyền, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Nghiên Cứu lịch sử và khoa học xă hội cộng sản; trước khi chết đă thú nhận là anh hùng Lê văn Tám, tẩm săng vào người tự đốt, rồi chạy vào phá hủy cây săng của địch, là không có thực, chính do ông ta phịa ra.

   Cộng sản Việt Nam có ác ôn côn đồ, gian manh quỷ quyệt đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng những hành động này sớm muộn sẽ bị phơi bày ra, sẽ bị dân chống đối, sẽ bị thế hệ sau phỉ nhổ. Dân Việt có câu: “ Dân như nước, quân như thuyền. Nếu thuyền đi xuôi ḍng nước, th́ nước sẽ chở thuyền, nếu đi ngược, th́ nước sẽ lật thuyền; như nếu quân đi hợp ḷng dân, th́ dân ủng hộ quân, nếu đi ngược, th́ dân sẽ lật quân.” Một chính quyền tham nhũng, hối lộ, bằng cấp giả, đạo đức suy đồi, dân không có một đồng để sống, trong khi đó th́ đảng đoàn cán bộ tiêu tiền vứt qua cửa sổ, đánh những canh bạc cả triệu đô la; chính quyền này là chính quyền đi ngược ḷng dân, như thuyền đi ngược ḍng nước, sẽ có ngày dân nổi lên lật đổ chính quyền; như chính Lénine, thầy của cộng sản Việt Nam, vẫn c̣n được cộng sản Việt Nam tôn thờ: “ Nơi nào có đàn áp, bóc lột, nơi đó có dân đứng lên đấu tranh.”

   Thêm vào đó, nếu chúng ta quan sát bản chất hai chế độ quân chủ phong kiến và chế độ cộng sản th́ chúng ta thấy rơ rằng chế độ cộng sản chỉ là tàn dư của chế độ quân chủ phong kiến. Với chế độ này, th́ vua là con Trời, với chế độ cộng sản, th́ tôn thờ lănh tụ cũng vậy. Với quân chủ phong kiến th́ cha truyền con nối, độc tài cá nhân hay gia đ́nh; với cộng sản th́ là cũng là độc tài cá nhân hay đảng đoàn; cũng cha truyền con nối, như Cộng sản Bắc Hàn, cộng sản Cu Ba, “ anh truyền, em nối “; Cộng sản Việt Nam thi cũng cha truyền con nối, nếu chúng ta xem xét lư lịch của những lănh đạo trung Cộng và Việt Nam; th́ chúng ta thấy phầm lớn là từ những cha ông đă là lănh tụ cộng sản trước đây.

 

   Chế độ quân chủ phong kiến như một đống tro tàn, trước khi tắt ngấm, th́ bùng lên ở bên phải tức độc tài phát xít, quân phiệt; sẽ bùng lên ở bên trái, đó là chế độ cộng sản.

 

   Chế độ cộng sản Việt Nam cũng không đi ngược lại quy luật lịch sử này, để nhường bước cho một chế độ tự do, dân chủ. Nói như vậy không có nghĩa là những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam khoanh tay ngồi chờ, mà phải đấu tranh tích cực hơn, v́ đă trễ lắm rồi, và v́ bất cứ một cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng tự cứu.

 

                               Paris ngày 28/03/2008

 

                                  Chu chi Nam

 

 

(1) Xin xem thêm Khi Sự Sợ hăi Đổi Chiều, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/