CHỦ THUYẾT MÁC-LÊ C̉N CÓ GIÁ TRỊ

 

                               HIỆN ĐẠI HAY KHÔNG

 

   Sau khi áp dụng hoàn toàn thất bại trong gần 2/3 thế kỷ, tại những nước được coi là cái nôi của nó như Đông Đức, quê của K. Marx, như ở Nga Sô, quê của Lénine, chủ thuyết Mác Lê theo nguyên tắc là không c̣n giá trị ǵ nữa. Tuy nhiên vẫn c̣n có những người mù quáng bám vào chủ thuyết này, cho rằng nó vẫn c̣n có giá trị hiện đại, chúng ta  cũng cần phải kiên nhẫn cắt nghĩa rơ hơn rằng lư thuyết của Marx đă bị các nước Tây Âu chối bỏ từ đầu, lư thuyết của Lénine chủ trương độc tài, độc đảng đă bị ngay những người bạn của ḿnh chỉ trích khi Lénine lập lên nhà nước cộng sản đầu tiên, để cho những người c̣n mù quáng trên từ từ mở mắt ra.

 

   Lư thuyết của Marx bị giai tầng sĩ phu, trí thức Tây Âu chối bỏ, tiêu biểu là quê hương của Marx, vùng Trèves, bị bạn của Marx chỉ trích, tiêu biểu là ông J. Pierre Joseph Proudhon

 

   Chủ thuyết hay chủ nghĩa là những tư tưởng về xă hội, lịch sử, chính trị, tôn giáo, dựa trên một nền tảng lư thuyết có tính cách hợp lư, nhưng không nhất thiết là đúng.

   Chữ Pháp chủ nghĩa có nghĩa là «  doctrine « , là toàn thể những ư niệm, ư tưởng, tư tưởng, mà người ta cho rằng, giả thuyết rằng là đúng, nhưng đối với người khác chưa chắc đă đúng, để hướng dẫn hành động và cắt nghĩa những sự kiện lịch sử, xă hội, kinh tế, chính trị, triết học.

   Định nghĩa như vậy, th́ lư thuyết Mác Lê được coi như một chủ thuyết, một chủ nghĩa. Tuy nhiên nó không nhất thiết là đúng ; v́ lư thuyết của Marx đă bị những người cùng thời chỉ trích nặng nề, chẳng hạn như Proudhon, Lassalle, Bernstein và ngay cả những người cùng quê quán của ông chối bỏ.

   Thật vậy, Marx sinh trưởng trong một gia đ́nh trí thức Do Thái, ở vùng Trèves, Đức, gần biên giới với Pháp. Ông cố, ông kỉnh của Marx đă bao đời làm mục sư Do Thái giáo. Ngay ở vùng này, người ta thấy có tượng của Marx, với hàng chữ ở dưới : «  Marx sinh trưởng ở đây, nhưng ở đây không chấp nhận tư tưởng của Marx « . Thật vậy dân Đức nói chung không tôn thờ Marx, như những nước Nga Sô, trước đây và Trung Cộng, Việt Nam hiện nay, mà họ tôn thờ những người như Kant, Goethe. Chúng ta thấy ở Đức có 13 và khắp nơi trên thế giới có gần 100 trường dạy sinh ngữ đức mang tên cuả Goethe ( Goethe Institut )  , Viện Goeth, chứ không có Viện Marx.

   Pierre Joseph Proudhon ( 1809-1865), nhà xă hội Pháp, có  thể nói là cùng thời với Karl Marx ( 1818-1883), đă được Marx khen là người có những chỉ trích về kinh tế và chủ nghĩa tư bản rất là sắc bén, đă cùng bút chiến với Marx, khi ông viết quyển La Philosophie de la Misère ou Système des Contradictions économiques ( Triết lư về sự Nghèo khổ hay Hệ thống của sự Mâu thuẫn kinh tế), xuất bản năm 1846 ; và Marx đă trả lời thẳng lại bằng cách viết bằng tiếng Pháp quyển Misère de la Philosophie ( Sự Nghèo nàn của Triết học ). Điều này chứng tỏ hai người rất hiểu tư tưởng của nhau. Nhưng sau đó cuối đời Proudhon có nói về lư thuyết của Marx : «  Nếu lư thuyết này được thực hiện, th́ nó sẽ trở thành con sán lăi ( le ténia) của xă hộỉ « . Ai cũng biết bệnh sán lăi là bệnh có những con giun ở trong bao tử và ruột, chúng hút hết chất bổ của người bị bệnh, làm cho bệnh nhân to bụng, da vàng, không tăng trưởng được. Không cần đi vào sâu xa, chi tiết, người ta chỉ cần quan sát ở những nước cộng sản, áp dụng lư thuyết của Marx và Lénine, chúng ta thấy có 2 chính quyền ăn lương, từ thuế của dân, một chính thức, một là đảng cộng sản. Điều này chứng tỏ lời tiên đoán của Proudhon là đúng.

   Không nói đâu xa, ngay chính một người con gái của Marx, ngày xưa đi theo tư tưởng của cha, nhưng sau thấy không tưởng, sai lầm, nên đă bỏ và trở về đạo Do Thái giáo, đạo gốc của gia đ́nh.

   Paul Lafargue, con rể của Marx, người đă giúp ông rất nhiều trong việc quảng bá tư tưởng của ông tại Pháp, sau đó cũng bỏ đi theo chủ nghĩa vô trị ( l’anarchisme), làm cho Marx phải than : «  Tôi hy vọng rằng Lafargue là người cuối cùng trên thế giới này đi theo chủ nghĩa vô trị « . Đây cũng là lư do làm cho Marx chuyển trụ sở của của Đệ Nhất Quốc Tế Cộng sản, lúc đầu ở Luân Đôn, về Thụy Sĩ, sau đó chuyển sang Hoa kỳ, rồi bị giải tán, v́ tổ chức này bị ảnh hưởng mạnh bởi những người theo chủ nghĩa Vô trị của Proudhon, Pháp, và của Bakounine ( 1814-1876), Nga.

   Ngay cả đồ đệ của Marx, và chính Engels (1820-1895),  «  vào cuối đời, năm 1895, nhận thấy t́nh trạng trưởng thành của những phong trào thợ thuyền và xă hội, đă đưa ra giả thuyết, theo đó một chế độ cộng ḥa và một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự tự do, chính là con đường tốt nhất để giúp những người lao động, trong công cuộc đấu tranh của ḿnh đi đến chỗ thoát khỏi sự áp bức của tư bản. «  ( Manifeste du Parti Communiste - dẫn nhập bởi Lire le Manifeste của Claude Mazairic – trang 9 – nhà xuất bản www.Librio.net ).

   Tuy nhiên lư thuyết không tưởng, thiếu thực tế này, 34 năm sau khi Marx chết và chỉ có 22 năm sau khi Engels chết, lại được Lénine lượm về, dùng quyền lực chính trị áp dụng, cộng thêm tư tưởng độc đảng, độc tài của Lénine.

    Quan niệm độc đảng, độc tài của Lénine bị bạn của ḿnh là bà Rosa Luxembourg và những người như Kautski, Bernstein chỉ trích

 

   Khi Lénine được Bộ Tham Mưu Đức đưa từ Thụy Sĩ về Nga, giúp đỡ, cướp chính quyền, th́ những người  trong Đệ Nhị Quốc Tế Cộng sản như Bernstein, Kautski, bạn của Lénine, đă cho rằng cuộc cách mạng do Lénine làm là cuộc «  Cách mạng đẻ non, sớm muộn sẽ hoài thai « , v́ nước Nga chưa đủ điều kiện để làm cách mạng cộng sản.

   Bà Rosa Luxemboug, cũng là bạn của Lénine, mặc dầu ngồi trong tù, nhưng theo dơi rất kỹ những hành động bên ngoài, trước khi chết, có viết thư cho Lénine trong nhật kư của bà :

   «  Cái đảng và nhà nước độc tài mà anh xây dựng lên, anh bảo là nó phục vụ cho thợ thuyền và nhân dân. Nhưng trên thực tế nó chẳng phục vị một ai cả, v́ nó đă đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xă hội đó là tôn trọng tự do và dân chủ. »

 

     Hậu quả của 2/3 thế kỷ áp dụng chủ thuyết Mác-Lê : hơn 100 triệu người chết, tất cả những nước cộng sản đều tụt hậu về đủ mọi mặt, là những nước vô cùng bất công, hoàn toàn đi ngược lại chủ đích ban đầu. Bởi lẽ đó chủ thuyết Mác-Lê không c̣n một chút ǵ là giá trị hiện tại.

   Lư thuyết Mác Lê ngày hôm nay không có một tư ǵ là giá trị thực tiễn, thời đại. Ngay cả những đảng cộng sản ở những nước tân tiến như Ư, Pháp, Nhật cũng đă bỏ ba nguyên tắc chính của lư thuyết này là bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp và độc tài vô sản. Đảng cộng sản Nhật vừa mới họp Đại hội vừa qua đi đến chỗ chấp nhận cả Nhật hoàng.

 

   Tội nghiệp cho đất nước và dân tộc Việt Nam đă từ lâu có một giai tầng lănh đạo và sĩ phu quá ngu dốt, bảo thủ và ích kỷ. Thời xưa cuối thời quân chủ triều Nguyễn, vua quan và sĩ phu thay v́ nghe lời những người như Nguyễn trường Tộ, bắt chước Nhật canh tân xứ sở, th́ nước Việt Nam chúng ta đâu đến nỗi tụt hậu. Giới lănh đạo và sĩ phu cộng sản ngày hôm nay, trong khi cả thế giới đă nh́n thấy chủ thuyết Mác Lê không c̣n một tí ǵ là giá trị hiện đại, họ đă chối bỏ từ lâu, từ 20 năm nay, ít nhất là từ ngày bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ, thế mà hiến pháp hiện hành Việt Nam vẫn ghi : «  Lư thuyết Mác Lê là ánh sáng soi đường cho chế độ « ; Giới lănh đạo và giới sĩ phu cộng sản vẫn không ngừng tung hô vạn tuế Mác Lê, vẫn tiếp tục một chủ thuyết đă lỗi thời, tiếp tục đàn áp dân. Hiện tượng này xảy ra v́ một trong 2 trường hợp sau :

1)     V́ giới lănh đạo và sĩ phu cộng sản có nh́n ra bên ngoài, có biết sự thật, chiề hướng tiến bộ của thế giới, nhưng v́ chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng tư của chính ḿnh, của bè phái, đảng đoàn, bất chấp quyền lợi chung của quốc gia dân tộc, nên vẫn bám vào lư thuyết lỗi thời Mác Lê ?

2)     Hay v́ quá ngu dốt, mù quáng, không thấy ǵ bên ngoài, không biết ǵ đến đà tiến bộ vủa nhân loại là đi đến một mô h́nh tổ chức nhân xă dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền, và cho rằng những ai tranh đấu cho tự do dân chủ là «  T́m cách lật đổ nhà nước, là phản quốc «  bắt họ vào tù.

Ngày nào mà c̣n giới lănh đạo và sĩ phu cộng sản ngu muội, ích kỉ như vậy, th́ ngày đó nước Việt c̣n thua xa những nước chung quanh về mọi vấn đề.(1)

 

                                      Paris ngày 11/09/2009

 

                                            Chu chi Nam

 

(1)   Xin xem thêm những bài phê b́nh về Marx trên : http://perso.orange.fr/chuchinam/