CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, ĐỐNG TRO TÀN

 

                              CỦA CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ PHONG KIẾN

 

      Có người nói chế độ độc tài cộng sản và chế độ độc tài phát xít chỉ là đống tro tàn của chế độ độc tài quân chủ phong kiến. Chế độ này trứơc khi tắt ngấm th́ leo lắt cháy lên một tư ở bên trái là chế độ cộng sản ; ở bên phải là chế độ phát xít.

      Có phải thế không ?

      Chúng ta cùng nhau xem xét vấn đề. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài này, chúng ta chỉ xét nhiều đến chế độ cộng sản.

 

   I ) Bản chất của ba chế độ độc tài : độc tài quân chủ phong kiến, độc tài cộng sản và độc tài phát xít.

 

Chế độ quân chủ phong kiến là một chế độ độc tài, quyền hành ở hết trong tay vua ; vua tự nhận là con trời, do trời sai xuống để trị dân ; v́ vậy từ thần dân cho tới ruộng vườn đất đai, từ con người cho tới cây cỏ đều thuộc về nhà vua. Vua có quyền phong quan, trao ấp cho bất cứ một ai ; bởi lẽ đó nên người ta gọi chế độ chính trị này là quân chủ phong kiến. Từ thời nhà Chu bên Tàu, chế độ quân chủ trở thành chế độ cha truyền con nối. Theo nguyên tắc, việc cha truyền con nối là theo ḍng chính và theo hàng dọc, cha truyền cho con.

   Đây là mô h́nh tổ chức xă hội lỗi thời của thời kỳ văn minh định cư nông nghiệp, khác hẳn với mô h́nh tổ chức xă hội tân tiến của thời kỳ văn minh thương mại và tri thức thức điện tóan ngày hôm nay ; nếu chúng ta cho rằng nhân loại đă trải qua 5 thời kỳ văn minh : văn minh trẩy hái, văn minh du mục, văn định cư nông nghiệp, văn minh thương mại và văn minh tri thức điện tóan ngày hôm nay.

   Chế độ độc tài phát xít Hitler và chế độ độc tài cộng sản hiện nay cũng chỉ là hiện thân hay là đống tro tàn rơi rớt lại của chế độ quân chủ. Quan niệm tôn thờ lănh tụ chỉ là cái nối dài của quan niệm coi vua là con trời ; nhất là với chế độ cộng sản ngày hôm nay cũng cha truyền con nối, như ở Bắc Hàn Kim dung In kế tiếp cha là Kim nhật Thành ; ở Cu ba, em Raoul Castro nối dơi anh là Fidel Castro ; ở Việt Nam và Trung cộng, chúng ta cứ nh́n vào thành phần của Bộ Chính trị và Trung ương đảng, chúng ta sẽ thấy phần lớn là con ông cháu cha. Quan niệm «  Con vua th́ lại làm vua ; con thầy chùa lại quét lá đa «  , quan niệm này quá lỗi thời so với quan niệm dân chủ, cho rằng con người, dù bất cứ ai, nếu có tài th́ được trọng dụng ; dù là con vua chăng nữa nhiều khi cũng ngu dốt, bất tài ; và ngay là con dân, nhiều khi lại thông minh, có tài. Chính v́ vậy mà chính thể quân chủ hạn chế nhân tài, và chế độ dân chủ trọng dụng nhân tài và nhân tài bối xuất, ai có tài cũng được trọng dụng, không bị chèn ép, đàn áp. 

 

   I I ) Hoàn cảnh lịch sử sự h́nh thành chế độ cộng sản đầu tiên, con đẻ của chế độ quân chủ phong kiến :

 

   Thật vậy, Lénine về nước, cướp được chính quyền là nhờ chế độ độc tài quân chủ Đức. Chế độ này đă tạo dựng lên chế độ cộng sản đầu tiên, chứ không phải là do cách mạng vô sản sản, thợ thuyền dựng lên như tuyên truyền cộng sản thường rêu rao.

   Chúng ta c̣n nhớ Thế Chiến Thứ Nhất gồm 2 phe : phe Pháp có Anh, Nga và Hoa Kỳ đứng đằng sau ; phe Đức gồm có Đế quốc Áo Hung, Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đứng đằng sau. Gần cuối thế chiến, Đế quốc quân chủ Đức nhận thấy không thể nào cùng một lúc đương đầu với 2 mặt trận : mặt trận đông bắc với Nga, mặt trận tây nam với Pháp, muốn dồn sức vào mặt trận chính tây nam. Lợi dụng cơ hội, Lénine đang sống lưu vong ở Thụy sỹ, đă đưa ra khẩu hiệu : «  Ḥa b́nh bằng bất cứ giá nào. Chia đất cho dân và nhượng đất để có quyền ». Chính v́ vậy mà Bộ Tham mưu của Đế quốc quân chủ Đức, đứng đầu là vua Guillaume 

I I , đă đưa Lénine từ Thụy sỹ về Nga, giúp đỡ cướp chính quyền. Ngày 17/04/1917, Lénine về tới Pétrograde. Ngày 18/04, ông ra thông cáo từ chối sự hợp tác với chính quyền Kérenski, thuộc Đảng Thợ thuyền Dân chủ Xă hội Nga. Chúng ta nên nhớ là vào lúc đó Nga hoàng Nicolas I I đă thóai vị. Một trong những lầm lẫn lớn của Kérenski là ân xá những người cộng sản và vẫn chủ trương tiếp tục chiến tranh. Ngày 16/07, Lénine định đảo chính ; nhưng thất bại ; ông phải bỏ trốn sang Phần Lan. Ngày 6/10, Trotski trở về Pétrograde, dùng tiền giúp đỡ của Lénine từ Bộ Tham Mưu Đức, Trotski đă tổ chức những Ủy ban quân sự cách mạng. Ngày 5/11, tức ngày 23/10 theo lịch Nga, Lénine từ Phần Lan trở về nước, cùng quyết định với Trotski quyết định đảo chính cướp chính quyền. Trước đó, Trotski đă phao tin là chính quyền Kérenski muốn gửi quân thành Pétrograde ra ngoài mặt trận, làm cho quân thành này bất măn. Đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 11, tức đêm 24 rạng 25 tháng 10 theo lịch Nga, Ủy ban Quân sự Cách mạng của Trotski cướp một số công sở, rồi cướp chính quyền, không có sự tham dự, nếu không nói là trước sự thờ ơ của dân và thợ thuyền. Sáu giờ chiều ngày 7/11 (25/10 theo lịch Nga), một số quân đội theo Trotski oanh tăc lâu đài Mùa Đông ( Palais d’Hiver). Vào 8giờ 40 tối, chính quyền Kérenski bỏ trốn. Cuộc đảo chính của Trotski thành công. Hội đồng Ủy viên Nhân dân được thành lập. Chủ tịch : Lénine ; Ủy viên Ngọai giao : Trotski ; Ủy viên vấn đề Thiểu số : Staline. Trotski tuyên bố sau dàó : «  Sau một đêm ngủ, dân Nga bừng mắt dậy th́ thấy bộ mặt của Nga đă thay đổi. Cuộc đảo chính làm 7 người chết và 50 người bị thương. »

   Việc đưa Lénine về, giúp Lénine đảo chính là kế hoặch của Bộ Tham mưu Quân chủ Đế quốc Đức. Đây là một kế hoặch thâm cao, dùng một mũi tên nhưng nhắm 3 con chim cùng mọt lúc : 1) Thứ nhất bớt được mặt trận phía đông bắc, v́ sau khi Lénine cướp được chính quyền th́ tuyên bố ngưng chiến với Đức ; 2) Thứ hai Đức được chia đất ; phái đoàn Nga, dẫn đầu bởi Trotski đă nhượng cho Đức :3 lănh thổ Nga, gồm những phần Bal an, Ukhraine, vùng Bach Nga, các nước vùng Baltes, phần Lan, Géorgie, Arménie ; 3) Con chim thứ ba mà mũi tên nhắm tới, đó là để cứu ngay chế độ quân chủ Đế quốc Đức. Tại sao ?

 

   Nhân lọai trải qua 5 nên văn minh minh : văn minh trẩy hái, con ngườ hái trái cây và săn bắn quanh hang hốc của ḿnh để sống; văn minh du mục : từ từ cây trái, súc vật cũng khan hiếm, con người bắt buộc phải đi xa để kiếm ăn ; 3) Tuy đi xa, nhưng thức ăn sẵn có do thiên nhiên cung cấp cũng không c̣n, con người phải trồng trọt và chăn nuôi để sống, con người bước sang nền văn minh định cư nông nghiệp. Người ta thấy những nên văn minh lớn trên thế giới đều phát xuất từ đồng bằng những con sông lớn, v́ nơi đó đất ph́ nhiêu, có nước để tưới cây và cho súc vật uống. Với nền văn minh này, con người đă có thể thỏa măn những nhu cầu thiết yếu của ḿnh như ăn mặc, nhà ở. 4) Và một khi những nhu cầu cầu thiết yếu đă thỏa măn, con người đế những nhu cầu xa xỉ, con người bắt đầu trao đổi, như khi tôi có thể dệt vải để mặc, nhưng tôi thích lụa, th́ tôi trao đổi với người dệt lụa. Con người bứơc sang nên văn minh thứ tư, đó là văn minh thương mại. 5) Trong nền văn minh này, con người đă phát minh ra máy hơi nước, máy nổ, điện, téléphone, máy điện tóan, con người không cần phải đi xa để trao đổi, con người bứơc sang nền văn minh thứ năm ngày hôm nay là nên văn minh tri thức, điện tóan.

   Mô h́nh tổ chức xă hội thích hợp cho nền văn minh định cư nông nghiệp đó là chế độ độc tài quân chủ phong kiến. Nhưng mô h́nh tổ chức xă hội thích hợp cho văn minh thương mại và văn minh tri thức điện tóan, đó là dân chủ, tự do và kinh tế thị trường.

   Những chế độ quân chủ phong kiến biết điều, nhường chỗ cho chế độ dân chủ th́ c̣n tồn tại dưới chế độ quân chủ lập hiến, vua hay nữ hoàng chỉ ngồi v́, chính quyền ở tay thủ tướng, từ một quốc hội do dân bầu ra. Đó là trường hợp quân chủ lập hiến ở Anh, Nhật và một số nước khác.

   Ngược lại, những chế độ quân chủ phong kiến nào mà cứng đầu, th́ sẽ bị trào lưu dân chủ, dân nổi dậy lật đổ , điển h́nh là nên quân chủ Pháp với vua Louïs XVI, vua và bà ḥang hậu bị đưa lên đọan đầu đài.

   Như trên đă nói, chế độ cộng sản chỉ là đống tro tàn của chế độ quân chủ ; nếu những người lănh đạo cộng sản nào biết điều, nhường quyền cho chế độ dân chủ, th́ c̣n sống ; nếu không th́ sẽ bị xử tử, như trừơng hợp của vợ chồng nhà độc tài cộng sản Lỗ ma ni, ông bà Ceausescu.

   Bánh xe lịch sử văn minh nhân lọai cứ quay, kẻ nào sáng suốt, biết điều theo nó, th́ tồn tại ; kẻ nào ngu muội, không biết điều, chống lại nó, th́ sẽ bị nghiền nát.

 

                                         Paris ngày 1/12/2008

 

                                              Chu chi Nam