CÁCH MẠNG ĐỘC LẬP CỨU QUỐC VÀ DÂN CHỦ KIẾN QUỐC CHO VN

 

   Trước cao trào cách mạng dân chủ ở những nước Phi châu và Trung đông, nhiều người bàn tán xôn xao về cách mạng VN. Họ đưa ra những ư kiến như sau : Việt Nam không những cần một cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, mà c̣n cần phải cả một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc.

   Chúng ta hăy cùng nhau suy nghĩ về những ư kiến trên.

 

I )  Cách mạng độc lập cứu quốc

Từ ngày cộng sản cướp chính quyền, rồi Hồ chí Minh đọc « Bản Tuyên Ngôn Dộc Lập « ở hội trường Ba đ́nh ngày 2/9/1945 tới nay, Việt Nam không có độc lập, mặc dầu lời tuyên bố của họ Hồ và tiêu đề mà hắn lấy cho Việt Nam lúc bấy giờ : «  Việt Nam dân chủ, cộng ḥa, độc lập, tự do, hạnh phúc. «  Trong những tiêu đề này không có một tiêu đề nào được thực hiện, nước th́ không độc lập, thể chế th́ không dân chủ, dân th́ không tự do và hạnh phúc.

Thật vậy, có người nói Việt Nam hiện giờ đang bị Tàu đô hộ lần thứ 5 ; điều này không sai.

Mặc dầu nói là độc lập, nhưng họ Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đă đưa nước Việt vào trong gông cùm cộng sản, biến nước chúng ta, không những trước kia th́ lệ thuộc Liên sô, nay th́ lệ thuộc Tàu, mà c̣n trở thành băi chiến trường của cuộc chiến ư thức hệ tư bản - cộng, gây không biết bao đau thương cho quốc gia dân tộc.

Vào năm 1951, trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ Nh́, họ Hồ đă thản nhiên tuyên bố trước kư giả ngoại quốc : «  Tôi không có tư tưởng ǵ cả, tư tưởng của tôi đă có Staline và Mao nghĩ hộ. Hai người này không bao giờ lầm. »

Một người không có tư tưởng, tư tưởng là do ngoại bang nghĩ hộ, mà lại lănh đạo quốc gia, th́ quốc gia này làm sao mà độc lập nổi.

Bằng chứng nữa, đó là vào năm 1958, họ Hồ đă ra lệnh cho Phạm văn Đồng, viết thư, đề ngày 14/9/1958,  trả lời thư của Chu ân Lai, thỏa măn những yêu sách về hải phận của Trung Cộng, làm cho nước này từ đó đ̣i chủ quyền của ḿnh trên quần đảo Trường sa, nhưng theo dịa lư, lịch sử và công pháp quốc tế th́ thuộc chủ quyền Việt Nam.

Không những họ Hồ bán nước mà con cháu của hắn sau này cũng tiếp tục. Lê khả Phiêu, qua Hiệp định với Trung cộng vào năm 1999 đă dâng gần 1 000km2 vùng biên giới, trong đó có ải Nam quan và thác Bản giốc ; và Hiệp định năm 2 000 đă dâng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển.

Ngày hôm nay, th́ Nông đức Mạnh và Nguyễn tấn Dũng cho Trung cộng thuê vùng rừng biên giới, cho họ khai thác bô xít vùng cao nguyên Trung phần, xương sống địa lư chiến lược của VN.

Việt Nam bị Tàu đô hộ lần thứ nhất kéo dài 150 từ cuối đời nhà Triệu (207 – 111 trước Tây lịch) tới cuộc khởi nghĩa của 2 bà Trưng (39-43 sau TL).

Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài 501 năm, từ cuộc thất bại của 2 bà Trưng (43), tới cuộc nổi dậy của Lư Bôn, bắt đầu nhà Tiền Lư (544-602).

Bắc thuộc lần thứ ba kéo dài 337, từ năm 602, cuối thời tiền Lư, tới khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 939.

Bắc thuộc lần thứ tư kéo dài 20 năm từ cuối đời nhà Hồ (1400-1407) tới khi Lê Lợi khởi nghĩa thành công năm 1427.

Cuộc bắc thuộc lần thứ năm này không biết kéo dài bao lâu. Đó là tùy ư đấu tranh của toàn dân. V́ vậy hơn bao giờ hết, dân Việt phải can đảm đứng lên, noi gương những anh hùng liệt nữ, giành lại độc lập cho nước nhà.    

 

I I )  Cách mạng dân chủ kiến quốc

Thật vậy, một khi làm được cuộc cách mạng độc lập cứu quốc, th́ dân Việt phải đồng thời làm cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, v́ « Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ để cho không những kinh tế nẩy mầm, mà c̣n để cho con người phát triển. »

Thời hiện đại là thời của văn minh tri thức-điện tóan, thời kỳ văn minh thứ 5. Theo một số sử gia, kinh tế gia, th́ nhân loại đă trải qua 5 nên văn minh. Lúc mới xuất hiện, con người hái trái cây, săn bắn quanh hang hốc của ḿnh để sống, đó là thời kỳ văn minh trẩy hái. Nhưng rồi cây trái, súc vật càng ngày càng khan hiếm, con người phải đi xa để trẩy hái, săn bắn, con người bước sang nền văn minh thứ 2, văn minh du mục. Nhưng đi xa, nhưng cây trái, súc vật cũng không nhiều, con người bắt buộc trồng trọt, nuôi súc vật để sống. Đây là nền văn minh định cư nông nghiệp. Với nền văn minh này, con người đă có thể thỏa măn những nhu cầu thiết yếu của ḿnh. Và một khi những nhu cầu thiết yếu được thỏa măn, th́ con người nghĩ đến những nhu cầu xa xỉ, như khi dệt vải được để mặc, nhưng muốn mặc lụa, th́ họ trao đổi với người dệt lụa, khi đă có miếng ăn, nhưng muốn ăn ngon, th́ mua thêm gia vị. Con đường Tơ lụa, và Gia Vị hiện hữu trong lịch sử nhân loại là v́ vậy. Với sự trao đổi này, con người bước sang nền văn minh thứ tư, đó là nền văn minh thương mại. Trong nền văn minh này, ngoài những phát minh, sáng kiến như địa bàn, thuốc súng, chữ viết, máy in, con người phát minh ra máy hơi nước, máy nổ, điện, téléphone, máy điện toán, con người không cần đi xa để trao đổi, có thể ngồi một chỗ để trao đổi. Con người bước sang nền văn minh thứ năm.

Tri thức, phát minh, sáng kiến, điện toán đă giữ một vai tṛ rất quan trọng trong tất cả những khâu của tiến tŕnh sản xuất kinh tế, từ lúc xí nghiệp sáng lập cho tới lúc tung hàng ra thị trường.

Văn minh tri thức, điện toán bắt buộc phải có một mô h́nh tổ chức nhân xă tương xứng. Đó là hoặch đồ tổ chức nhân xă tự do, dân chủ và kinh tế thị trường.

Con người đă trải qua 4 nên văn minh và hiện nay đang ở nền văn minh thứ năm, sản xuất kinh tế đă chuyển từ sức mạnh bắp thịt chân tay sang trí năo. Yếu tố quyết định trong sản xuất kinh tế không c̣n là công nhân đông, hay hầm mỏ nằm trong ḷng đất, mà trong đầu óc con người, với những phát minh sáng kiến.

Quốc gia nào có mô h́nh tổ chức dân chủ nhất, v́ chỉ dưới thể chế dân chủ, con người mới có tự do, để trao đổi tư tưởng, trao đổi những công tŕnh nghiên cứu, mới có thể phát minh, sáng kiến, quốc gia đó mới có sức sản xuất kinh tế mạnh.

Chính v́ vậy, mà Việt Nam hiện nay cần một cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, đi song song song với cách mạng độc lập cứu quốc.

 

Cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc là 2 nhu cầu thiết yếu và cấp bách của dân tộc Việt.

Ngày nào mà 2 nhu cầu này chưa được thỏa măn, th́ nước Việt chưa trưởng thành, phải sống nhờ, sống bám vào ngoại bang và không thể nào phát triển nổi. Dân Việt, nhất là giới sỹ phu, trí thức hăy ư thức rơ điều này, hăy can đảm đứng lên đấu tranh, noi gương những anh hùng đă từng đánh Tống, kháng Minh, đuổi Nguyên, giành lại độc lập cho nước nhà, và đồng thời xây dựng một chế độ dân chủ, để ngơ hầu theo kịp đă tiến bộ của nhân loại.(1)

Đă trễ quá rồi !

 

                                         Paris ngày 03/04/2011

                                              Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem thêm những bài cách mạng, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/