CÁCH MẠNG ĐỘC LẬP CỨU QUỐC VÀ DÂN CHỦ KIẾN QUỐC

 

 

   Cách mạng là ǵ

 

Cách mạng là một cuộc thay đổi lớn, trong mọi lănh vực, mọi ngành, mọi nghề ; như trong y khoa, sự phát minh ra thuốc trụ sinh là một cách mạng ; trong thời trang, y phục, váy ngắn ( mini jupe) là một cách mạng. Đối với một quốc gia, dân tộc, cách mạng là một cuộc thay đổi lớn, mau lẹ trên phương diện chính trị, kinh tế và xă hội; nhằm thay đổi thể chế chính trị, giai tầng lănh đạo và trật tự xă hội của quốc gia đó.

 

   Một câu hỏi được đặt ra, đó là cách mạng có cần thiết không, và khi nào th́ cần thiết ? Thực ra cách mạng không phải lúc nào cũng cần thiết. Nó chỉ cần thiết khi nào sự biến chuyển b́nh thường của một xă hội bị bế tắc, v́ lư do này hay lư do khác. Chẳng khác nào như một con người, chỉ cần uống thuốc mạnh hay lên bàn mổ, khi người đó bị bệnh nặng ; uống thuốc nhẹ, như thuốc cảm hay dùng dầu cù ḷa xoa bóp không đủ đễ chữa bệnh nặng; một xă hội cần có cách mạng, khi tiến tŕnh phát triển b́nh thường của xă hội này bị bế tắc. Chúng ta thấy trong lịch sử những nước như Nhật Bản, Anh không cần một cuộc cách mạng để chuyển từ chế độ quân chủ sang chế độ dân chủ, mặc dầu c̣n ở dưới chế độ quân chủ lập hiến, nữ hoàng và nhà vua chỉ có hư quyền, thực quyền thuộc về quốc hội do dân bầu lên. 

 

   Nếu đồng thời một cuộc cách mạng mang lại độc lập và dân chủ cho quốc gia đó th́ nó là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc.

 

   Một câu hỏi nữa lại đến với chúng ta là hậu quả của những cuộc cách mạng có tất yếu là tốt hay không ? Câu trả lời là không tất yếu.

 

Nh́n lại 3 cuộc cách mạng lớn trong lịch sử : Cách mạng Hoa Kỳ 1776, Cách mạng Pháp 1789 và Cách mạng Nga 1917.

Cuộc cách mạng thành công nhất đó là cuộc Cách mạng Hoa kỳ với đầy đủ 2 ư nghĩa : cách mạng độc lập cứu quốc, v́ nó đă giúp dân tộc Hoa kỳ thóat khỏi nền đô hộ của Anh ; cách mạng dân chủ kiến quốc v́ nó đă dựng được một trong những nền dân chủ khá nhất hoàn cầu hiện nay, giúp cho dân tộc Hoa Kỳ, mặc dầu là dân tộc quy tụ nhiều chủng tộc, đến từ mọi nơi, có dịp phát triển mọi khả năng của ḿnh ; v́ dân chủ là mảnh đất mầu mỡ giúp con người phát triển.

Cuộc Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng nửa thành công, nửa thất bại. Thành công ở chỗ nó đă nói lên được những quyền căn bẳn của con người và của dân tộc trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 ; nhưng nó đă quá kéo dài và giết quá nhiều người, quay ra cảnh cách mạng ăn thịt con ḿnh, như giết nhà kinh tế, kiêm toán học và nhà giáo dục Condorcet, người đă đặt ra những nguyên tắc căn bản cho nền giáo dục hiện đại mà ngày nay nhiều quốc gia đă áp dụng : một nền giáo dục tốt, theo ông, phải là một nền giáo dục hướng thượng, nhân bản, khoa học và đại chúng, tất cả mọi trẻ em, khi lớn lên đều có quyền được giáo dục, và nhà nước phải có bổn phận giáo dục con em của ḿnh, ít nhất là đến tŕnh độ trung học. Ông đă luận về công bằng, theo ông, th́ công bằng tốt nhất là bắt đầu bằng giới trẻ và giáo dục : mọi con em, không phân biệt giai cấp, giầu nghèo, đều có quyền được đi học ngang nhau. Đây là bổn phận của nhà nước. Ở điểm này, chúng ta thấy quan niệm về công bằng và giáo dục thực hiện ở những nước cộng sản là hoàn toàn sai trái. Tư tưởng của Condorcet đă được áp dụng triệt để bởi Thomas Jefferson, hai người là bạn thân với nhau. Jefferson không những là người chính viết ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, ông c̣n là người tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, và c̣n là người dựng nên nền giáo dục Hoa Kỳ theo những nguyên tắc của bạn ḿnh. Chính Đại học Virginie là ông vẽ kiểu. Cuộc Cách mạng Hoa Kỳ c̣n phải thêm đó là cuộc cách mạng về giáo dục.

   Cuộc cách mạng tai hại nhất đó là cuộc Cách mạng Nga 1917, với hậu quả là 100 triệu nạn nhân trên toàn thế giới như nhóm sử gia Pháp ông Courtois, Margolin v.v.. trong quyển Hắc thư về Chủ ngĩa Cộng sản (Le Livre noir du Communisme) xác định. Hậu quả tai hại này bắt nguồn từ nhiều nguyên do ; nhưng trong đó có 2 nguyên do chính : đó là tính chất không tưởng của lư thuyết K. Marx (1), và chủ trương xây dựng một đảng và một nhà nước độc tài của Lénine, mà chính bà Rosa Luxembourg, bạn của Lénine, trước khi bà chết vào năm 1919 đă viết thư cho Lénine : « Đảng và Nhà nước độc tài mà anh gầy dựng lên, không những nó không phục vụ thợ thuyền như anh nói mà nó chẳng phục vụ một ai, v́ nó đă đi ngược lại nguyên tắc căn bản của xă hội chủ nghĩa ; đó là tự do, dân chủ. «  Một đảng độc tài, đứng sau một nhà nước cũng độc tài để thực hiện một dự án chính trị không tưởng ; bị lâm vào cảnh đẽo chân để đi vừa giày ; áp bức, khủng bố, giết dân để bắt họ đi theo một ư thức hệ phản thiên nhiên, phản con người, phản khoa học và phản phát triển như ư thức hệ của Marx.  Đó chính là nguyên nhân thất bại của Cách mạng Cộng Sản Nga Sô 1917. (1)

 

  Đó cũng chính là lư do mà các dân tộc Nga sô và Đông Âu đă đứng làm làm cách mạng lật đổ chế độ độc tài cộng sản vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90.

  Cách mạng Nga lật đổ chế độ độc tài cộng sản tả vào đầu thập niên 90, và những cuộc cách mạng  lật đổ chế độ độc tài hữu ở Phi luật Tân và Nam Dương vào giữa thập niên 80 ; những cuộc cách mạng này chỉ có tính chất dân chủ kiến quốc ; v́ 3 nước này đă độc lập rồi. Nhưng những cuộc cách mạng ở Đông Âu như tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hung Gia Lợi, Ukhraine vừa mang tính chất độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc ; v́ những nước này mặc dầu nói là độc lập ; nhưng trên thực tế là bị lệ thuộc Liên Sô từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.

   Một câu hỏi nữa lại đến với chúng ta là tại sao cách mạng không tất yếu là cần thiết và hậu quả của nó cũng không phải lúc nào cũng tốt ; vậy tại sao chúng ta lại chủ trương phải có cách mạng ở Việt Nam ? Như vậy có phải là mâu thuẫn hay không ?

 

   - Thưa không, v́ những lư do sau đây :

 

   V́ Việt Nam hiện nay đang lâm vào trọng bệnh cộng sản, tụt hậu về kinh tế, giáo dục ; băng hoại về y tế ; luân lư đạo đức suy đồi ; trong khi đó th́ tham nhũng, bất công xă hội tràn lan ; trẻ em phạm pháp gia tăng. Sản lượng tính theo đầu người hàng năm của Việt Nam là 780$, để bắt kịp Thái Lan với sản lượng là 3500$, Việt Nam phải mất 33 năm ; bắt kịp Nam Hàn và Đài Loan với sản lượng trên dưới 20 000$, Việt Nam phải mất 150 năm ; trước năm 1975, Miền Nam hơn Đại Hàn và Đài Loan, sản lượng của miền Nam là 189$ ; Nam Hàn là 87$. Điều này chứng tỏ lỗi chính là tại chính quyền độc tài cộng sản, sau những cuộc đánh tư bản, mại sản, đă giết chết giai tầng trí thức và trung lưu, đánh găy xương sống của quốc gia, lực lương chính để phát triển. Trong 80 đại học của 10 nước Đông Nam Á, đại học Hà Nội là khá nhất Việt Nam, đứng vào hàng 80. Tỷ lệ số học sinh vào đại học từ tưổi 18 tới 24, Việt Nam là 10% ; Trung Cộng là 15% ; Thái lan là 50% ; Nam Hàn là 89%. Việt Nam hiện nay là một trong những nước vi phạm nhân quyền nhất thế giới, theo Bản Tường Tŕnh hàng năm của Tổ chức Nhân quyền quốc tế, trong 169 quốc gia, Việt Nam đứng vào hàng thứ 162. Người ta không thể nói như tuyên truyền cộng sản là những tổ chức Nhân quyền quốc Tế, tổ chức Phóng viên không biên giới là có ác ư với Việt Nam ; ngược lại ; nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ngay cả Đảng Cộng sản Pháp và nhiều Đảng Xă hội Âu châu, trước kia có cảm t́nh viới Đảng Cộng sản Việt Nam ; nhưng ngày hôm nay họ cũng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

   T́nh trạng đất nước bị bại liệt, không có dân chủ. Thêm vào đó Việt Nam c̣n không có độc lập.

   Thật vậy, Việt Nam không có độc lập từ khi người Pháp đặt nền đô hộ, mở đầu bằng những tiếng súng đại bác bắn vào cửa Đà Nẵng cho tới nay. Việt Nam có tương đối độc lập khi đất nước chia đôi ở vào thời Đệ Nhất Cộng Ḥa ; c̣n dưới chế độ cộng sản th́ hoàn toàn không có độc lập. Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc «  Bản Tuyên Ngôn Độc lập « ; nhưng thực tế họ Hồ đă đặt Việt Nam vào gông cùm cộng sản ; trước kia th́ hoàn toàn lệ thuộc Liên Sô ; ngày nay th́ hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Giới lănh đạo cộng sản từ Hồ chí Minh cho tới ngày nay hoàn toàn vọng ngoại, lệ thuộc ngoại bang. Vào năm 1950, khi họp Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam, họ Hồ đă thản nhiên tuyên bố : «  Tôi không có tư tưởng ǵ cả, tôi đă có Staline và Mao trạch Đông nghĩ hộ . » Chúng ta ai cũng biết, tư tưởng hướng dẫn hành động, con người không có tư tưởng, lệ thuộc tư tưởng người khác, th́ hành động cũng bị lệ thuộc. Không riêng ǵ Hồ chí Minh, mà Đặng xuân Khu lấy biệt hiệu là Trường Chinh, v́ tôn thờ Mao trạch Đông, ca tụng cuộc Vạn Lư Trường Chinh của Mao, mà ngày hôm nay, theo những sử gia, th́ tuyên truyền Trung Cộng đă thêu dệt quá nhiều về cuộc trường chinh này. Lê Duẫn trong cuộc chiến 1954-1975, đă thản nhiên tuyên bố : «  Chúng tôi đánh là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng . «  Không chỉ Phạm văn Đồng, được lệnh của Hồ chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam viết thư cho Chu ân Lai ngày 14/9/1958, thỏa măn yêu sách về hải phận 12 hải lư , khiến Trung Cộng viện lư do này để xâm chiếm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam ; mà sau này Lê khả Phiêu kư hai hiệp ước năm 1999 và 2 000, dâng  792 km2 biên giới trong đó có ải Nam Quan và thác Bản Giốc ; và dâng cho 11 000km2 vùng biển cho Trung Cộng.

   Việt Nam hiện nay không những bị lệ thuộc Trung Cộng về chính trị ngoại giao ; mà c̣n lệ thuộc về kinh tế và văn hóa : hàng hóa Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Nam, phim ảnh Trung cộng bày bán đầy ở các ngă đường.

   Như trên chúng ta đă định nghĩa, cách mạng, về phương diện cơ cấu, nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính của một xă hội : thể chế chính trị, giai tầng lănh đạo và trật tự xă hội.

   Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay, theo lời mở đầu của bản Hiến Pháp hiện hành :

   «  Hiến pháp này qui định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xă hội, quốc pḥng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân … Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ chí Minh, nhân dân Việt Nam …nguyện xây dựng đất nước … »

   Tư tưởng Hồ chí Minh th́ không có như nhiều lần chính ông nói, vậy ánh sáng của tư tưởng Hồ chí Minh là ánh sáng mù. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê, th́ ngay những quốc gia như Đông Đức, Nga sô đă chối bỏ ; v́ tư tưởng của Marx, nói theo Proudhon, một triết gia Pháp, cùng thời với Marx, và đă bút chiến với nhau, th́ tư tưởng của Marx chỉ là con sán lăi ( le ténïa )cho một xă hội nào áp dụng nó, nó sẽ hút hết năng lực, sức sản xuất của xă hội đó. Tư tưởng của Lénine là một tư tưởng độc tài, «  chẳng phục vụ giai cấp công nông và cũng chẳng phục vụ một ai « , như bà Rosa Luxembourg, bạn của Lénine, nói.

   Giai tầng lănh đạo Việt Nam hiện nay, th́ theo cựu Đại tá Phạm quế Dương, nhắc lại lời của bố vợ của Thủ tướng Cộng sản Phạm văn Đồng : «  Giới lănh đạo cộng sản vừa bất tài, bất lực và bất lương « .Theo nhà văn Dương thu Hương, th́ : «  Dân Việt Nam dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lănh đạo cộng sản vừa tối tăm, ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ . »

   Về trật tự xă hội, th́ Việt Nam hiện nay vô cùng bất công, người dân không có 1$ một ngày để sống, 70 đến 80% dân khi bệnh không dám đi bác sĩ hay đi nhà thương, v́ không có tiền. Trong khi đó th́ đảng đoàn cán bộ, con ông cháu cha tiêu tiền vứt qua cửa, đánh những canh bạc cả triệu đô la.

 

   V́ vậy Việt Nam hiện nay như một con người bị bệnh nặng, phải cần liều thuốc mạnh là cách mạng để tẩy trừ con sán lăi trong cơ thể. Cuộc cách mạng đó c̣n cần phải là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và đồng thời là cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, th́ mới có thể  phát triển để theo kịp những nước chung quanh ; và một khi phát triển rồi, th́ dân mới giầu, nước mới mạnh, mới có thể bảo toàn lănh thổ, lănh hải, giữ vững nền độc lập.

 

   Cuộc cách mạng này nhất định sẽ xẩy ra v́ Việt Nam đă có một truyền thống hào hùng đấu tranh giành độc lập, đă từng đánh Tống, kháng Nguyên và đuổi Minh. Thêm vào đó, trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại ngày hôm nay là đi theo mô h́nh tổ chức xă hội dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền. Những chế độ độc tài không những sớm muộn sẽ bị dân nổi lên lật đổ như chúng ta đă thấy ở Đông Âu ; mà c̣n bị văn minh hiện đại của nhân loại gạt bỏ.

 

                                       Paris ngay 21/12/2007

 

                                            Chu chi Nam

 _______________________________________________________________

 

(1)            Xin xem thêm những bài về cách mạng và phê b́nh lư thuyết của K. Marx trên :http://perso.orange.fr/chuchinam/