TẠI SAO CÁCH MẠNG CỘNG LẠI XẨY RA

 

       Ở NGA, TÀU, VIỆT NAM, MÀ KHÔNG Ở TÂY ÂU

 

   Nh́n vào lịch sử cận đại, nhất là nghiên cứu lịch sử phong trào cộng sản của thế kỷ 20, một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là : «  Tại sao cách mạng cộng sản lại xẩy ra ở Nga, Tàu, Việt Nam, mà không xẩy ra ở những nước Tây Âu ? « . Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi này. Ở đây chúng ta lấy 3 nước tiêu biểu theo cộng sản là Nga, Tàu và Việt Nam, v́ giới trí thức tả của ba nước này hầu như tự nguyện theo cộng sản, cho rằng chủ nghĩa cộng sản là một thần dược, trị bách bệnh ; không dè nó là một độc dược, mang lại tất cả mọi bệnh. Chúng ta không nói đến những nước Đông Âu bắt buộc theo cộng sản v́ dưới gót giày của quân đội chiếm đóng Liên sô.

 

   I ) Quan niệm cách mạng tất yếu của K. Marx và với quan niệm này, th́ cách mạng tất yếu chỉ xẩy ra ở những nước kỹ nghệ tân tiến như ở các nước Tây Ây.

 

   K. Marx mở đầu quyển Tuyên Ngôn Thư Đảng Cộng sản bằng câu : «  Lịch sử của bất cứ xă hội nào cho tới ngày hôm nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp » ( Le manifeste du Parti communiste – trang 19 – Union générale d’Editions – 1962 – Paris )

   Thật vậy, Marx chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp và đă đơn giản hóa lịch sử, đơn giản hóa xă hội bằng cách cho rằng xă hội chia thành hai giai cấp. Giai cấp chủ nhân th́ càng ngày càng giàu và càng ít, giai cấp thợ thuyền th́ càng ngày càng đông và càng nghèo. Từ đó, hố ngăn cách giữa hai giai cấp càng ngày càng lớn, đi đến cách mạng tất yếu. (1) Marx viết : «  Sự phát triển kỹ nghệ nặng đă đào hố sâu dưới chân giai tầng tư sản, dưới mảnh đất mà chính giai tầng này đă xây dựng lên hệ thống tư hữu của ḿnh. Giai tầng tư sản đă tự đào mồ chôn ḿnh. » ( Sách đă dẫn – trang 34).

   Và K. Marx cho rằng cách mạng cộng sản chỉ xẩy ra ở những nước tư bản, đă đạt đến tŕnh độ kỹ nghệ cao ; v́ chỉ ở những nước này mới có giai cấp vô sản, giai cấp cách mạng nhất. Ông viết tiếp :

   «  Trong tất cả những giai cấp chống lại giai cấp tư sản hiện nay, giai cấp vô sản là giai cấp duy nhất thực sự cách mạng. » ( Sách đă dẫn trang 31).

 

   Chính v́ vậy mà K. Marx cho rằng cách mạng cộng sản chỉ xẩy ra tại các nước kỹ nghệ. Tuy nhiên Marx đă chờ cách mạng tất yếu cả cuộc đời ; lúc đầu Marx tin tưởng nó xẩy ra ở Anh, nước đầu tiên kỹ nghệ. Cách mạng cộng sản không xẩy ra ở Anh ; Marx quay sang mong chờ ở Đức, sau đó tới Pháp. Nhưng cách mạng tất yếu cộng sản cũng không xẩy ra cho tới khi Marx chết.

   Cách mạng tất yếu cộng sản không xẩy ra tại các nước kỹ nghệ như Marx tiên đóan là do nhiều nguyên do ; trong trong đó có một lư do chính : Đó là giai tầng sỹ phu trí thức của những nước này đă biết rơ tính chất không tưởng và sai lầm của lư thuyết Marx ; chẳng hạn như ở vùng Trèves, nam nước Đức, gần Pháp, nơi sinh trưởng của Marx, người ta có thấy tượng của Marx với hàng chữ ở dưới :  Đây là nơi sinh trưởng của Marx ; nhưng ở  đây người ta cũng không chấp nhận tưởng của ông. Ở Đức, người dân đánh giá những người như Goeth, Kant, Hégel cao hơn Marx nhiều. Những người như nhà triết học Proudhon ( 1809-1865), cùng thời với Marx (1818-1883), đă cho rằng lư thuyết của Marx nếu được áp dụng, th́ sẽ trở thành con sán lăi của xă hội ; những người sau này như Bernstein (1850-1932), th́ cho rằng lư thuyết của Marx không có ǵ là khoa học. C̣n bà Rosa Luxemboug( 1871-1919) th́ chỉ trích mạnh mẽ quan niệm độc tài vô sản, nhất là cách mà Lénine cướp chính quyền và tổ chức một đảng độc tài, đứng sau một nhà nước độc tài. Theo bà, những cái này là hoàn toàn đi ngược với tinh thần xă hội chủ nghĩa ; v́ những nguyên tắc chính của xă hội chủ nghĩa là tôn trọng tự do, dân chủ. 

 Ba mươi bốn năm sau khi Marx chết (1883), Lénine( 1870-1924) làm cách mạng cộng sản ở một nước không có kỹ nghệ cao.

   Và ở điểm này, người ta đặt câu hỏi : «  Tại sao cách mạng cộng sản lại xẩy ra một cách không tất yếu ở Nga ? « 

 

   I I ) Tại sao cách mạng cộng sản lại xẩy ra ở Nga, Tàu và Việt Nam

 

   Đức Datlai Lama có nói : «  Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. »

   Thật vậy, nếu chúng ta xét sự thành h́nh của 3 chế độ cộng sản Nga, Tàu và Việt Nam, th́ đều thấy xuất hiện ở cuối 2 trận thế chiến, Thế Chiến Thứ Nhất với Nga,Thế Chiến Thứ Hai với Tàu và Việt Nam.

   Chính Mao trạch Đông, khi tiếp tướng Anh, Lord Mountbatten, Tư lệnh Hải quân Đồng minh ở vùng Đông Nam Á, vào Đệ Nhị Thế Chiến, không ngần ngại, dấu diếm tuyên bố : «  Nếu không có chiến tranh Trung - Nhật và Thế Chiến Thứ Hai, th́ đảng cộng sản Trung cộng không bao giờ có chính quyền. »

   Đối với Lénine, ông ư thức rất rơ là không thể nào ngồi chờ cách mạng tất yếu như Marx, mà phải làm cách mạng, quan niệm hạ tầng cơ sở kinh tế gồm sức sản xuất và tương quan sản xuất sẽ quyết định thượng tầng gồm tổ chức nhà nước, luật pháp, triết học, thẩm mỹ của K. Marx là không thực tế. Chính v́ vậy mà Lénine nói : «  Nếu không có ư thức cách mạng, th́ không có cách mạng. « Đây là câu nói có nghĩa là phải dùng thương tầng để thay đổi hạ tầng. Thục tế cộng sản từ nhà nước cộng sản đầu tiên do Lénine lập ra cho tới nay ở những nước cộng sản là đă dùng thượng tầng để ép hạ tầng, dùng công an, thông tin tuyên truyền để đàn áp, ru ngủ, đánh lạc hướng dân.

   Thật ra, cuộc cách mạng Tháng 10/1917 ở Nga chỉ là sản phẩm của Lénine, Trotski và những người đấu tranh chính trị nhà nghề, lợi dụng t́nh thế nước Nga lúc gần cuối Thế Chiến Thứ Nhất (1914-1917), với sự giúp đỡ của Bộ Tham Mưu Đức dưới chế độ quân chủ của vua Guillaume I I, tạo ra. Đây chỉ là một cuộc đảo chính, với sự thờ ơ của dân và ngay cả thợ thuyền. (1) Chính v́ vậy mà Karl Kautski ( 1854-1938), nhà lư thuyết của đảng Xă hội dân chủ Đức, cùng hoạt động với Lénine và là lănh tụ của Đệ Nhị Quốc Tế Cộng sản, đă cho rằng «  cuộc cách mạng « , do Lénine làm ra chỉ là cuộc cách mạng « đẻ non, sớm muộn sẽ hoài thai « . Kautski cũng như bà Rosa Luxemboug tin rằng những nguyên tắc chính và đầu tiên của xă hội chủ nghĩa là tôn trọng tự do, dân chủ. Ông cho rằng chế độ đại nghị, qua những cuộc bầu cử tự do thật sự sẽ giúp thợ thuyền thực hiện những quyền tự do căn bản của ḿnh. Lénine đă chỉ trích ông mạnh mẽ trong quyển Chủ Nghĩa tả khuynh, bệnh ấu trĩ của chủ nghĩa cộng sản ( Le Gauchisme, la maladie infantile du communisme ). Ngày hôm nay sau gần 100, người ta thấy chính Lénine mới là ấu trĩ, cuộc cách mạng Nga chỉ là một cuộc cách mạng đẻ non và đă hoài thai, khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Nga sô đầu năm 1991.

   Cách mạng cộng sản Tàu và Cách mạng cộng sản Việt Nam cũng vậy, cũng chỉ là những cuộc cách mạng đẻ non, sớm muộn sẽ hoài thai.

   Thật vậy, khi đảo chánh thành cộng, Lénine t́m cách xuất cảng «  cách mạng « , đă lập ra trường đại học Đông phương, huấn luyện cho những người như Lưu thiếu Kỳ, Chu ân Lai, Đặng tử B́nh, Dương thiệu Côn v. v.. của Tàu, và Hồ chí Minh, Trần Phú, Lê hồng Phong v.v.. của Việt Nam, để làm cách mạng đẻ non ở những nước này. Và t́nh thế đă tới, đó là cuối Đệ Nhị Thế Chiến, lợi dụng thời cơ, cùng sự giúp đỡ của Đệ Tam Quốc tế, hai đảng cộng sản ở hai xứ này, nổi lện cướp chính quyền. Vụ cướp chính quyền ở Tàu hơi khác, nhưng cũng nhờ t́nh thế và sự giúp đở của Đệ Tam Quốc tế, như chính Mao đă nói với tướng Mounbatten.

 

   Lư thuyết của Marx quả là không tưởng, sai lầm, mặc dầu ông đă bỏ ra hơn 1/3 nội dung quyển Tuyên Ngôn Thư Đảng Cộng Sản, để phê b́nh những nhà tư tưởng xă hội trước ông như Robert Owen, Charles Fourrier, Saint Simon là không tưởng. Cách mạng cộng sản Nga và cách mạng cộng sản Tàu, Việt Nam quả thật là cách mạng đẻ non.Chế độ cộng sản quả là một độc dược, mang lại mọi thứ bệnh cho kẻ nào theo nó (1). Hậu quả là lịch sử nhân loại, cũng như lịch sử các nước cộng sản, đă có những trang sử đau thương, đẫm máu ; nhưng chưa có trang sử nào đau thương và đẫm máu bằng trang sử cộng sản. Nga đă từ bỏ cộng sản. Mong rằng những nước cộng sản c̣n lại, trong đó có Tàu và Việt Nam, sớm từ bỏ chế độ này ; v́ ngày nào c̣n cộng sản, th́ c̣n  đau thương cho dân tộc và đất nước..

 

                        Paris ngày 24/12/2008

 

                             Chu chi Nam

 

 

(1)            Xin Qui vi xem : «  Tại sao cách mạng tất yếu khong xẩy ra tại các nước Tây Âu, mà lại xẩy ra tại những nước cộng sản « , «  Phê b́nh lư thuyết của Marx » , «  Chế độ cộng sản, đống tro tàn… « , trên http://perso.orange.fr/chuchinam/