CÓ THỂ TẬP CẬN B̀NH THÀNH CÔNG TRONG

 

                        CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH ?

 

Từ ngày lên ngôi vào tháng 11 năm 2 012, tới nay đă được 2 năm, Tập cận B́nh bắt đầu một « Chương tŕnh cải cách rộng lớn », đi đến việc thanh trừng 182 000 công chức Nhà nước, Đảng và Quân đội, trong đó có 40 người Thứ trưởng và nhiều Tướng tá.

Có người cho rằng chương tŕnh cải cách này sẽ thành công. Nhiều ư kiến khác th́ hoàn toàn ngược lại, cho rằng không thành công mà c̣n có thể đi đến sự sụp đổ của chế độ.

Chúng ta hăy cùng nhau xem xét vấn đề.

 

Tập cận B́nh và chương tŕnh cải cách của ông

Tập cận B́nh sinh năm 1953, tại Bắc kinh, nhưng quê quán thực của ông ở Thiểm tây, cha là Tập trọng Huấn (1913 – 2002), là một Phó Thủ tướng trước đây. Tập cận B́nh là người ít nói, ít phát biểu, có nhiều người c̣n cho ông là người không có lập trường rơ rệt. Ông từng làm Bí thư thành phố  Thượng Hải, được Giang Trạch Dân chọn lựa và hậu thuẫn để trở thành người kế thừa của Hồ Cẩm Đào với ư định trong tương lai, khi họ Đào không c̣n quyền, ông lên ngôi, th́ họ Giang dễ khống chế ông.

Tập cận B́nh từng bước trở thành Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 15, Ủy viên Chính thức Trung ương Đảng các khoá 16, 17. Tháng 10 năm 2007, tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa. Sau đó lần lượt vào năm 2010 ông được bầu vào chức Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, n ăm 2012 tr ở th ành Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa, kết thúc quá tŕnh chuyển giao quyền lực của đảng cộng sàn Tàu.

Có lẽ tất cả những kế hoạch, dự đoán của họ Giang từ ngày họ Tập lên ngôi đều trở nên mây khói ?

 

Chương tŕnh cải cách của Tập cận B́nh.

 

Tháng 8/2013, họ Tập ra Văn kiện được mang tên là « Văn kiện số 9 «, trong đó có 7 cái « Không «, bắt buộc đảng viên, công chức từ dưới lên trên phải tuân theo. Đó là: Không được tự do phát biểu ư kiến riêng ngoài ư kiến chính thức của đảng, không chấp nhận ảnh hưởng từ nước ngoài, không chấp nhận tư tưởng tự do, dân chủ, tính phê b́nh, và không chấp nhận tư tưởng độc lập.

Thêm vào đó, để ngăn cản sự trốn chạy ra nước ngoài của cán bộ, họ Tập thâu hồi tất cả những hộ chiếu của họ, thành lập ủy ban gồm 3 người, kiểm soát lẫn nhau, nếu có 1 trong 3 người xuất ngoại «  Không chính đáng «, th́ 2 người c̣n lại phải vạ lây. Họ Tập mệnh danh chương tŕnh cải cách này là một chương tŕnh « Trẻ trung hóa vĩ đại «, dựa trên giấc mơ của Trung quốc, niềm tự hào của dân tộc, dựa trên chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Cũng từ đó, họ Tập đă tập trung tất cả quyền hành vào trong tay ḿnh, từ Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy hội, Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia, Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia, Chủ tịch Ủy ban thanh lọc Nhà nước v.v…

Họ Tập đă thanh trừng từ trên xuống dưới, bắt đầu phong trào « Giết hổ và đập ruồi « , loại khỏi Đảng, khỏi Nhà nước 182 000 công chức từ thấp đến cao, bắt đầu bằng vụ đưa ra ṭa Bạc hy Lai, rồi khai trừ Từ tài Hậu, nhân vật thứ nh́ trong Quân Ủy hội ra khỏi đảng vào ngày 30/06/2014. Ngày 29/7/2014, Đảng cộng sản Trung quốc tuyên bố điều tra Chu vĩnh Khang, nhân vật thứ ba, trong đảng.

Đó là sơ qua một vài vụ thanh trừng to lớn.

Ngoài ra họ Tập c̣n đàn áp dă man dân Duy ngô nhĩ, dân phần lớn theo đạo Hồi ở vùng tây bắc, trấn áp Tây Tạng, gửi thông điệp cứng rắn đối với Đài loan, dẹp tất cả những hy vọng của dân Hồng kông mong muốn có một cuộc bầu cử tự do trong tương lai, theo kiểu dân cử, dân bầu, chứ không phải là một cuộc bầu cử « Đảng cử, dân bầu «,được áp đặt từ Bắc kinh.

Nhưng thật ra bản chất của cuộc cải cách này là một cuộc cải cách giật lùi hay đúng hơn chỉ là một cuộc tranh quyền, thâu tóm quyền hành vào tay một người, trái lại nguyên tắc lănh đạo tập thể, để lại từ hồi Đặng tiểu B́nh, và tương đối được tuân thủ  và  áp dụng bởi Giang trạch Dân và Hồ cẩm Đào.

Độc tài từ cổ chí kim trên thế giới là một chế độ cai trị dân qua cái loa, cái c̣ng và cái súng, nhất là với 2 chế độ độc tài phát xít và cộng sản. Cái loa có nghĩa là khai thác tối đa nghệ thuật tuyên truyền. Kiểu nói như Goebel, Bộ trường Tuyên truyền của Hitler: « Một sự việc dù không phải là sự thật, nhưng chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Lúc đầu dân c̣n bán tín, bán nghi, sau đó không nghi nữa và cuối cùng cho đó là sự thật. » Bưng bít thông tin, chỉ cho dân nghe những thông tin, dù không phải sự thật, nhưng có lợi cho chế độ.

Với Hitler th́ khơi dậy chủ nghĩa quốc gia cực đoan, bài trừ Do thái, đưa ra lư thuyết không có một tư ǵ là khoa học, theo đó « Chủng tộc Aryen là chủng tộc tinh khiết nhất, tài giỏi nhất. Đó là chủng tộc của dân Đức, xứng đáng để thống trị thế giới «. Cộng sản th́ khơi dậy những bản năng xấu xa, ghen tỵ của con người, qua lư thuyết bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, xóa bỏ tất cả những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp được truyền thừa hàng ngàn năm lịch sử nơi con người. Thêm vào đó cả 2 chế độ phát xít và cộng sản đều vẽ ra một thiên đàng, một bên là thế giới thiên đàng của gịng giống Aryen, dân tộc Đức. Bên kia là thiên đàng cộng sản.

Cai trị dân với cái c̣ng và cái súng là khủng bố, bỏ tù những thành phần không cùng chính kiến, đường lối với họ, và nếu sự chống đối trở nên có ảnh hưởng mạnh mẽ th́ sẽ bị vu khống, thủ tiêu và hăm hại.

Ngày nay, ở một vài nước cộng sản c̣n lại, v́ kinh nghiệm cộng sản đă thất bại ê chề sau hơn 70 năm áp dụng, th́ họ trở về chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kiểu phát xít.

Từ đó chúng ta xét bản chất thực của chương tŕnh cải cách Tập cận B́nh: Đó là chương tŕnh cải cách giật lùi, trở về thời quân chủ phong kiến, quyền hành tập trung vào tay một người, ngày xưa là ông vua, ngày nay là Tổng bí thư. Hiện nay họ Tập nắm hết trong tay mọi quyền hành.

 

V́ vậy bản chất thật cuộc cải cách của họ Tập chỉ là một cuộc tranh quyền mà ngày hôm nay người ta thấy rơ là giữa Giang trạch Dân, cựu Tổng bí Thư, được phe nhóm tài phiệt Thượng hải và Hồng kông ủng hộ và phe nhóm Tập cận B́nh, được mang nhăn hiệu là chống tham nhũng, trẻ trung hóa và trong sạch hóa chế độ, thực hiện giấc mơ Trung quốc.

Người Tàu có câu châm ngôn « Giết gà để dọa khỉ «, thực chất là họ Tập giết cả gà lẫn khỉ, khi chúng không theo ḿnh, và dung túng cả gà lẫn khỉ, khi chúng theo ḿnh. Hỏi rằng ở nước Tàu hiện nay, trong những người đảng viên, từ cấp dưới lên đến ngay Tập cận B́nh, có ai là không tham nhũng. Cũng như họ Tập ra lệnh thâu hồi tất cả những người có hộ chiếu ra nước ngoài, lập ra tổ 3 người trong cơ quan đảng và nhà nước để kiểm sóat lẫn nhau về việc xuất ngọat. Trong khi đó th́ chính con gái họ Tập hiện nay đang học ở Hoa kỳ, tại trường đại học Harvard. Việc thanh trừng 182 000 nhân viên đảng và nhà nước đi đến chỗ ai cũng sợ, có những cơ quan nhà nước, người cầm đầu bị thanh trừng, người dưới không dám lên kế vị, v́ ai cũng tham nhũng, sợ bị chỉa mũi dùi vào ḿnh.

Họ Tập không những trở về thời quân chủ phong kiến, mà c̣n trở về thời kỳ xấu xa nhất của chế độ cộng sản Tàu, thời kỳ « Cách mạng Hồng vệ binh «, khơi dậy ḷng hận thù của của những giai tầng xă hội, đề cao tinh thần dân tộc cực đoan. Tập cận B́nh hiện nay là h́nh ảnh những tên bạo chúa tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại, như vua Kiệt, Tần thủy Hoàng, Mao trạch Đông của Tàu, như Néron, Staline của thế giới, cho rằng: « Kẻ nào không theo Ta, th́ có nghĩa là chống Ta «, « Ta chính là Nhà nước và Pháp luật « .

 

Ngày xưa vua cho rằng ḿnh thay trời để trị dân, ngày hôm nay họ Tập cho rằng ḿnh có một sứ mạng cao cả, dẫn dắt dân tộc Tàu thực hiện ước mơ của ḿnh, trẻ trung hóa chế độ, mang lại hạnh phúc cho mọi người dân và sự kính nể đối với những nước trên thế giới.

 

Vẽ ra những ước mơ, cai trị dân qua cái loa, cái c̣ng và cái súng, đây không phải là riêng của Tập cận B́nh, mà là của tất cả giới lănh đạo cộng sản. Ngày hôm nay Tập cận B́nh đang trở về phương pháp này với dân Tàu. V́ vậy thực chất đây là một cuộc cải cách giật lùi.

 

Chương tŕnh cải cách cuả Tập cận B́nh sẽ thành công ?

 

Một câu hỏi đến với chúng ta là liệu chính sách cải cách của Tập cận B́nh sẽ thành công hay không ?

 

Có nhiều người cho rằng sẽ thành công, viện những lư do: Với sức mạnh kinh tế hiện nay, theo như bản thống kê mới nhất của Quĩ Tiền tệ thế giới, tổng sản lượng kinh tế tính theo khả năng mua sắm, th́ Trung cộng hiện nay là 17 632 tỷ $, đă qua mặt Hoa kỳ là 17 416 tỷ, cũng như Ấn độ, với tổng sản lượng là 7 277 tỷ, đă qua mặt Nhật, với 4 788 tỷ. ( Theo Bản Tường tŕnh của FMI – tháng 10/2014). Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ là sản lượng tính theo đầu người hàng năm của Hoa Kỳ và của Nhật là gấp 4 hay 5 lần của Trung cộng. Ngoài ra hiện nay Trung cộng có một dự trữ gần 4 000 tỷ $, hiện là nước có nền thương mại lớn nhất thế giới, hàng hóa Trung cộng có mặt trên khắp 5 châu.

Đây là một điều hay, nhưng cũng có mặt trái của nó, đó là đừng nghĩ với kinh tế, tiền bạc là có thể giải quyết được tất, nhiều khi mang hại vào thân, ngay ở cả mức độ quốc gia, v́ mức độ giầu nghèo quá chênh lệch ở Trung cộng, thêm vào đó giới giầu có, quyền lực th́ càng ngày càng muốn giầu có thêm, nhiều quyền lực thêm, trước sự đau khổ của dân.

Chúng ta có thể giản tiện hóa vấn đề, ví một quốc gia như một gia đ́nh. Một gia đ́nh giầu có, có nhiều con cái với nhiều thân thuộc, bộ hạ, vấn đề chia gia tài giữa các con, sau khi người cha chết, có thể đưa đến việc các con cấu xé lẫn nhau. Trung cộng hiện nay đang bị “ nạn “ tương tự qua việc chuyển quyền hành. Những đại gia, vừa giầu có, vừa có quyền, đang t́m cách ti êu diệt lẫn nhau như việc Giang trạch Dân, Chu vĩnh Khang, Từ tài Hậu, Bạc hy Lai v.v… t́m cách đảo chính Tập cận B́nh, cũng như sau đó t́m cách ám sát nhiều lần, nhưng không thành, theo như nhiều nguồn tin đáng tin cậy.

Điều này chứng tỏ t́nh h́nh Trung cộng không ổn như người ta tưởng.

Thêm vào đó, họ Tập lại thâu tóm quyền hành một cách rất mau lẹ. Vừa mới lên ngôi, họ Tập đă gặp Obama vào năm 2 013, chính một nhân viên của Phủ Tổng thống Hoa kỳ đă tuyên bố: “ Chúng tôi rất ngạc nhiên là ông Tập cận B́nh đă thâu tóm quyền hành mau lẹ như vậy “.

 

Chương tŕnh cải cách của họ Tập chỉ là một chương tŕnh bế quan tỏa cảng vào cuối thời nhà Minh, nhà Thanh, v́ vậy nó sẽ không thành công, mà c̣n có thể đi đến chỗ làm sụp đổ chế độ cộng sản ?

 

Có người lại cho rằng sức mạnh của Trung cộng hiện nay chỉ là cái vỏ, chỉ là “ Một con hổ giấy “, nhăn hiệu mà Mao dùng để chỉ Hoa kỳ trước đây. Thật vậy, không nói đâu xa, ngay chính Chu dung Cơ, cựu Thủ tướng của Trung cộng cũng nói: “ Trung cộng chỉ là anh khổng lồ chân bằng đất xét.”

 

Lư do đầu tiên và quan trọng trong sự thất bại của Tập cận B́nh là ông đă đi ngược lại đà tiến bộ của văn minh nhân loại.
Thật vậy, nhân loại đă trải qua 5 nền văn minh: văn minh trẩy hái, văn minh du mục, văn minh định cư nông nghiệp, và văn minh thương mại, rồi tới văn minh trí thức điện toán ngày hôm nay.

Mỗi một thời văn minh tương xứng với một mô h́nh tổ chức nhân xă. Với hai 2 nền văn minh đầu, đó là chế độ gia tộc và bộ lạc. Với văn minh định cư nông nghiệp, đó là chế độ quân chủ phong kiến; và ngày hôm nay là mô h́nh tổ chức dân chủ tự do và kinh tế thị trường.

Có người bảo rằng họ Tập muốn trở về thời kỳ cộng sản của Mao. Nhưng chúng ta biết, mô h́nh tổ chức nhân xă của cộng sản chỉ là mặt trái của mô h́nh quân chủ phong kiến, cũng là một chế độ cá nhân, độc đảng, độc tài, nó đă dùng khoa học, kỹ thuật và thông tin tuyên truyền để củng cố chế độ.

Lư do thứ nh́ của sự thất bại, đó là như Khổng Tử đă nói:

“Để cai trị dân tốt th́ phải dựa trên công lư và ḷng thành tâm.”

Đằng này họ Tập không dựa trên công lư để chống tham nhũng, nhưng chỉ nhằm vào người nào tham nhũng không theo ông, c̣n những người theo ông th́ dung túng. Họ Tập thâu hồi tất cả những chiếu kháng, hạn chế tối đa sự xuất ngoại, nhưng chính gia đ́nh ông xuất ngoại, con gái ông đang học ở Hoa kỳ.

Lư do thứ ba của sự thất bại đó là ông đă phá hủy tất cả những luật bất thành văn, được để lại bởi Đặng tiểu B́nh, nhằm thực hiện những cuộc trao quyền một cách êm thắm, tránh đổ máu. Những luật bất thành văn này đă được thực hiện bởi 2 người trước ông là Giang trạch Dân và Hồ cẩm Đào. Ngày 29/7/2014, họ Tập ra thông cáo điều tra Chu vĩnh Khang, quản thúc ông tại gia, tịch thu tài sản của những người họ hàng thân thích với ông này, lên tới 300 người, với tài sản là 14,5 tỷ $.

Ngày xưa th́ có việc chu di tam tộc, quả là ác ôn và đổ máu. Nhưng ngày hôm nay, dù không đổ máu, nhưng tịch thu hết gia sản, rồi hôm nay bị thẩm vấn, ngày mai bị tra hỏi bởi công an, mặc dầu sống nhưng nhiều khi khổ hơn là chết. Chính v́ vậy mà có người cho rằng lịch sử Tàu là một chuỗi dài tranh quyền, cướp nước và trả thù.

Những gia đ́nh, gia tộc bị họ Tập thanh trừng, bằng bất cứ giá nào cũng t́m cách trả thù. Phim ảnh không nói lên tất cả, nhưng cũng nói lên một phần nào lịch sử, văn hóa của một dân tộc. Phim chưởng Tàu là một chuỗi dài những cuộc trả thù thiên thu bất tận.

 

Chương tŕnh cải cách của Tập cận B́nh chỉ là trở về chính sách bế quan tỏa cảng

 

Trở về với ư kiến cho rằng chương tŕnh cải cách của Tập cận B́nh chỉ là trở về chính sách bế quan tỏa cảng trước đậy.

 

Thật vậy, nước Tàu có một nền văn minh lớn và rất sớm, nhưng sau đó nước Tàu bị tụt hậu, v́ rất nhiều nguyên do, nhưng trong đó có một nguyên do chính, đó là chính sách bế quan tỏa cảng vào cuối đời nhà Minh và cuối đời nhà Thanh và chính sách mở cửa nhập cảng vội vă tư tưởng Marx Lénine của đảng cộng sản, cặn bă của văn hóa, văn minh tây phương mà những nước này đă chối bỏ.

 

Nước Tàu là một nước lớn, dân tộc Tàu có một nền văn minh rất sớm:

Năm 105, đời nhà  Hán ( 206 trước Tây Lịch – 219 sau Tây Lịch), nước Tàu đă phát minh ra giấy.  Kỹ thuật ấn loát có nguồn gốc từ triều Tùy ( 581-618) do Tất Thăng phát minh ra, sau đó được người Mông Cổ truyền sang Châu Âu. Măi sau này Johannes Gutenberg (1400 – 1468), người Đức dựa vào những phát minh trên đă phát minh ra máy in và có thể nói đây là một trong những nguyên do chính giúp Âu châu phát triển, v́ nhờ máy in mà sự hiểu biết, trí thức được lan rộng, lúc đầu là ở trong nhà thờ, in kinh thánh, sau đó được quảng bá ra ngoài.

Năm 1000, đời Bắc Tống (916 – 1125), phát minh ra địa bàn và thuốc súng. ( Theo « La Formidable Histoire de l’Economie mondiale de l’Egypte antique à la Chine de 2014 – báo Capital – hors série – Juin – Juillet 2014 « )

Tuy nhiên văn minh Tàu bị khựng lại v́ rất nhiều nguyên do, mà trong đó là chế độ quân chủ, kéo dài quá lâu, từ chế độ quân chủ phong kiến tản quyền sang chế độ quân chủ tập quyền, từ thời nhà Chu ( 1134 – 770 trước Tây Lịch ) cho tới ngày hôm nay với chế độ cộng sản ( 1949 - ?), chỉ là mặt trái của chế độ này. Người ta nói Mao trạch Đông, Đặng tiểu B́nh và ngay Tập cận B́nh là những ông hoàng đế đỏ, cũng không sai.

« Cải cách giật lùi, đi ngược lại đà tiến bộ của con người, của nhân loại « của Tập cận B́nh có thể thành công ngắn hạn, nhờ kích thích tinh thần quốc gia cực đoan, tôn quân, bản tính gió chiều nào theo chiều ấy của người Tàu, như trường hợp điển h́nh, ông Chu Bân, con của Chu vĩnh Khang, đă đứng về phía họ Tập, tố cáo bố ḿnh. Tuy nhiên nếu thành công cũng chỉ là ngắn hạn; nhưng dài hạn, thật dài, th́ có hại cho Tàu, gương cuối đời của 2 triều đại nhà Minh và nhà Thanh c̣n ngay trước mắt.

 

Thực ra nói đến chính sách bế quan tỏa cảng của Tàu th́ đă có từ lâu, có thể từ thời lập quốc, qua quan niệm nước Tàu là trung tâm của vũ trụ ( Trung hoa), Hán là dân tộc văn minh nhất, c̣n những dân tộc chung quanh chỉ là man di, mọi rợ. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài này, chúng tôi không thể đi xa, đi sâu, chỉ xin nói sơ về sự thất bại của chính sách bế quan tỏa cảng cuối đời nhà Minh và cuối đời nhà Thanh :

 

Nhà Minh ( 1368 – 1643), do Chu nguyên Chương lập ra, sau khi đánh đuổi nhà Nguyên ( 1278 – 1368), một chế độ của người Mông cổ mà sử c̣n gọi là chế độ Nguyên Mông, chế độ ngoại tộc, không phải là Hán tộc. Chính v́ vậy mà Chu nguyên Chương và tất cả vua quan sau này của nhà Minh có một chính sách bế quan tỏa cảng, bài ngoại rất cao, rất tàn ác với những dân tộc không phải là Hán. Đây là kinh nghiệm máu xương của dân tộc Việt nam trong ṿng 20 năm bị lệ thuộc nhà Minh từ năm 1407 tới 1427. Quân đội của Trương Phụ nhà Minh không những tàn ác với dân Việt, mà c̣n t́m cách tiêu hủy tất cả những ǵ có tính chất đặc th ù dân tộc Việt, qua việc đốt sách vở, bắt tất cả những người có đầu óc mang về Tàu. Việc 2 người Việt nam, ông Nguyễn An, một trong những kiến trúc sư chính, xây lên Tử cấm Thành ( thành Bắc Kinh), một người khác, ông Hồ nguyên Trừng, con của Hồ quí Ly, bị bắt qua Tàu, làm đến chức Bộ Công, xây dựng quân cụ thời vua Minh Anh Tông, đă làm ra súng đại bác ( thần công), cũng là từ đó. Theo sử sách th́ « Quân Minh khi làm lễ tế súng, đều phải tế Trừng ».

 

Có người nói thời Minh không có chuyện bế quan tỏa cảng, dẫn sự việc Trịnh Ḥa, một hoạn quan thời Minh với lệnh của triều đ́nh, đóng 62 chiếc thuyền, chiều dài cả 100m, chiều ngang 40m, chở 37000 hải quân, đem nhiều vàng, đồ gốm, lụa, đi từ cửa biển Lưu gia cảng, tây bắc Thượng Hải, vào năm 1405, qua Phúc kiến, có thể nói là một cuộc hành tŕnh ṿng quanh thế giới vào lúc bấy giờ, v́ đă qua cả chục nước, có nhiệm vụ quảng bá sức mạnh của nhà Minh và đồng thời buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đấy là bề ngoài của sự việc, bên trong có người cho là Trịnh Ḥa c̣n có nhiệm vụ t́m vua Huệ đế, mà vua Minh Thành Tổ nghi là đă trốn ra nước ngoài, ở những nước chung quanh hoặc các đảo ngoài biển.

Sự  việc là vua Minh thái Tổ, Chu nguyên Chương, lập người con trưởng tên là Tiêu làm thái tử, không dè Tiêu chết sớm, vua bèn lập con của Tiêu, tên là Kiến Văn, lên làm thế tôn. Khi Chu nguyên Chương chết, Kế văn lên làm vua, tức Huệ đế, được 4 năm. Không dè người chú, lúc đó đang trấn thủ ở đất Yên xưa kia, mang quân về đảo chánh, thành công, lên ngôi vua tức Minh thành Tổ. Minh thành Tổ nghi Huệ đế trốn ra nước ngoài nên làm ra đoàn tầu Trịnh Ḥa, để đi kiếm. Điều này nói lên sự tranh quyền, giữ quyền ở Tàu rất là khủng khiếp, cũng chẳng khác nào như thời Tập cận B́nh hiện nay. V́ nhiều lư do, trong đó có lư do là sau khi Minh thành Tổ chết, việc t́m kiếm Huệ đế không được đặt ra, nên ngân sách cho đoàn tàu Trịnh Ḥa dần dần bị cắt giảm.

Ngày hôm nay, giới lănh đạo cộng sản Tàu, nhắc nhiều đến Trịnh Ḥa và đoàn tàu, nhất là trong khuôn khổ tranh chấp biển Đông, muốn nói lên sức mạnh hải quân của Tàu từ xưa, nhưng họ cố ư hay vô t́nh quên đi sự tranh quyền nội bộ nằm ngay sau lưng.

 

Triều đại nhà Minh chỉ thịnh lúc ban đầu, nhưng sau đó đi vào suy thoái ( 1436 – 1623), rồi bước sang chỗ diệt vong ( 1623 – 1660).

 

Trong thời gian suy thoái và diệt vong này, nhà Minh đă chủ trương chính sách bế quan tỏa cảng cao độ: Hạm đội của Trịnh ḥa không c̣n nữa, đó là về mặt biển, về mặt đất liền th́ tăng cường tu bổ Vạn lư trường thành. Bên ngoài th́ bế quan tỏa cảng, bên trong th́ bài xích những chủng tộc khác qua văn hóa, giáo dục, bắt đầu bằng chủng tộc Mông, triều đại đă cai trị nước Tàu trước đó. Sau này từ  thời Mao th́ kỳ thị, coi thường dân tộc Măn, dân tộc đă đánh bại chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Minh, hay nói đúng hơn là đánh bại nhà Minh, cai trị xứ Tàu sau đó, cũng như tất cả các dân tộc khác như Hồi, Mông, Tạng.

Dân tộc Măn Thanh là một dân tộc sống ở phía đông bắc nước Tàu.

Hai người được coi là sáng lập nền tảng cho nhà Thanh chính là Nỗ nhĩ cáp Xích, Hoàng thái Cực.

Nỗ nhĩ cáp xích (1559 – 2626), ông sinh ra trong một gia đ́nh quí tộc Măn châu ở vùng đông bắc nước Tàu. Theo chính sách phên dậu của nhà Minh dùng những bộ tộc làm hàng rào, phên chắn cho triều đ́nh trung ương, gia đ́nh ông được nhà Minh phong cho chức Đô đốc vùng Kiến châu, cha truyền con nối. Ông là người dũng cảm, được viên Tổng trấn vùng đông bắc, nhà Minh, tuyển ông vào đội cận vệ. Từ đó, nhờ can đảm, nhờ những liên hệ gia đ́nh trước đó, cùng những liên hệ mới, ông đă qui tụ những chân tay bộ hạ của bộ tộc ḿnh trước kia, nay bị những bộ tộc khác tiêu diệt, rồi thống nhất 8 bộ lạc Măn, để lên làm khả hăn, như Thành cát tư Hăn của bộ tộc Mông cổ trước đó. Ông đă lập ra thể chế « Bát Kỳ «, tiêu biểu bằng 8 lá cờ, từ màu vàng, sang màu trắng, màu lam, mà người ta có thể hiểu là 8 bộ tộc, 8 vùng chiến thuật, từ Hoàng kỳ, Bạch Kỳ, Lam Kỳ v.v…Tám Kỳ này lấy những quyết định quan trọng theo cách bỏ phiếu đa số, nhất là việc kế vị ngôi vua.

Nỗ nhĩ cáp xích lên ngôi Hoàng đế năm 1616, dần dần trở  lên lớn mạnh, thống lănh cả một vùng đông bắc, có lúc lên đến cả sáu bảy vạn quân. Năm 1619, vua Minh sai Binh bộ thị lang Dương Cảo, lănh 16 vạn quân, thẳng tiến phía đông bắc nhằm tiêu diệt ông, gồm 4 cánh quân : tây lộ, bắc lộ, đông lộ và nam lộ. B́nh tĩnh nhận định t́nh h́nh, phân tích sự việc, phân tích từng cánh quân của địch, ông đă cho quân Bát kỳ, chỉ có 6 vạn, nhanh chóng chiếm bờ sông Tát nhĩ Hử, chờ cánh quân chủ lực Tây lộ của quân Minh tới. Quả như điều ông tiên đoán, trong trận này ông đă phá tan quân chủ lực của nhà Minh. Những cánh quân tiếp đến, ông tiêu diệt từng cánh một.

Ông chết vào năm 1626, nhưng người ta có thể nói là ông đă gây dựng tất cả những nền móng, để nhà Thanh đánh vào trung nguyên, lập nên nghiệp lớn cho con cháu ông sau này.

 

Người kế thừa ông là Hoàng thái Cực (1592 – 1643), người con thứ 8 của ông. Ông kế thừa sự nghiệp và chí lớn của cha, chủ trương học hỏi tinh thần dũng mănh, chiến lược hành quân thần tốc của người Mông cổ, sự uyên bác của người Tàu, nên các vị vua kế nghiệp ông về sau rất thông hiểu văn hóa Trung hoa. Ông cũng nhất quyết đánh xuống trung nguyên, kết thúc chế độ nhà Minh.

 

Một sự kiện lịch sử nhỏ chứng tỏ sự thất bại của chính sách xây Vạn lư trường thành, bế quan tỏa cảng của triều Minh : Ngày 27/10/1629, Hoàng thái Cực xuất binh, ṿng qua thành tuyến Liêu đông, đốt phá Vạn lư trường thành, ở phía tây bắc, ṿng đến Hà bắc, tiến vào đốt phá thành Bắc kinh.

 

Nước Tàu ngày hôm nay, Tập cận B́nh có xây bao nhiêu bức tường lửa ( Fire wall) đi chăng nữa, cũng không thể nào cấm được những nguồn thông tin trung thực, những luồng tư tưởng Tự Do, Nhân Bản từ bên ngoài. Sẽ có ngày không xa người dân Tàu sẽ  nổi dậy giành lại quyền sống, lật đổ  chế  độ  cộng sản, như ngày xưa người Măn đă phá Vạn lư trường thành và lật đổ nhà Minh.

 

Khang Hy là ông vua thứ nh́ đời nhà Thanh, sau khi nhà Thanh chiếm được toàn cơi nước Tàu, được coi là một trong 10 vị Đại Hoàng đế của Tàu. Ông không những tỏ ra thao lược về chính trị và quân sự, mà ông c̣n giỏi cả về văn hóa, nghệ thuật. Chỉ cần người ta nói đến Tự điển Khang Hy, được làm ra thời ông, bằng Hán văn, gồm 47 035 chữ, hay người ta nói đến đồ gốm Khang hy, vừa đẹp về sắc gốm, vừa đẹp về h́nh tượng vẽ ở trên, cũng đủ chứng minh ông là một vị hoàng đế lớn.

 

Tuy nhiên cũng như nhà Minh, chỉ có ba bốn vị vua đầu th́ khá, nhưng sau đó th́ đi vào thoái trào.

 

Người ta có thể nói giống như nhà Minh, nhà Thanh đi từ chỗ suy thế (1795 – 1850), rồi tới thế diệt vong ( 1850 – 1911).

 

Thời nhà Minh, khi quân Minh bị Lê Lợi đánh đuổi về Tàu năm 1427, th́ liền sau đó là tới thời suy thoái, bắt đầu vào năm 1436.

 

Với nhà Thanh, sau khi quân nhà Thanh bị Nguyễn Huệ đánh bại ở Việt Nam, năm 1789, th́ nhà Thanh cũng bước vào thời kỳ suy thoái.

Thời kỳ suy thoái của nhà Thanh có thể nói là bắt đầu vào cuối đời vua Càn Long, cầm quyền 60 năm từ năm 1735 đến 1795.

Càn long vào cuối đời, có thể v́ một phần già yếu, không lo triều chính như lúc c̣n trẻ, thêm vào đó, lại tiêu xài hoang phí, qua những cuộc du ngoạn phương nam, rất tốn kém. Bên cạnh là Tể tướng Ḥa Thân, một con người tham nhũng khét tiếng; có người nói, tài sản của họ Ḥa hơn cả ngân khố quốc gia.

 

Điều này làm chúng ta liên tưởng đến chế độ cộng sản hiện nay của Tập cận B́nh: tham nhũng từ trên xuống dưới, không chỉ thủ tướng mà cả cựu và đương kim tổng bí thư, xuống đến tận hang cùng ngơ hẻm, đến một anh cán bộ đảng tầm thường cấp xă. Vào thời Càn Long, c̣n có những ông quan liêm khiết, chính trực, v́ c̣n trọng Nho giáo, Khổng giáo, lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm đầu.

Ngày hôm nay tại Tàu, sau khi chạy theo lư thuyết Mác – Lê, theo duy vật chủ nghĩa, vứt bỏ mọi giá trị tốt đẹp cổ truyền, lại thực hiện lời dạy của Đặng tiểu B́nh: « Mèo trắng, mèo đen không cần biết. Chỉ cần là mèo biết bắt chuột. », từ dân cho chí quan, chạy theo vật chất, không c̣n chút liêm sỉ, làm giàu, bằng bất cứ thủ đoạn, phương tiện ǵ, ngay cả giết người, lừa đảo, dối trá.

 

Thời kỳ diệt vong của chế độ nhà Thanh bắt đầu từ 1850, khi ông vua Hàm Phong, chồng bà Từ Hy, lên ngôi năm 1850 cho tới cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911.

 

Nguyên sự kiện ông vua này chán nản trước t́nh h́nh, vận nước, bị liệt cường xâu xé, như chúng ta lấy sự kiện Hồng kông đang nổi tiếng qua những cuộc biểu tinh của sinh viên học sinh hiện này. Vùng đất này bị nhượng cho nước Anh trước đó 8 năm, 1842, rồi tới chiến tranh Nha Phiến, Liệt cường xâu xé. Ông đă cùng một thái giám, ban đêm thường lẻn ra khỏi thành, chơi bời nơi tửu điếm, lầu xanh đến nỗi bị mắc bệnh giang mai, rồi chết sớm.

Con của ông với bà Từ Hy, lên ngôi tức vua Đồng Trị, do 2 người Thái hậu nhiếp chính, Đông cung tức bà Từ An, Tây cung tức bà Từ Hy. Sau đó Từ Hy t́m cách vu khống Từ An, loại bà này, nắm toàn quyền nhiếp chính. Từ đây, nước Tàu đời nhà Thanh quả đi vào thời kỳ diệt vong : không những ngoại loạn, mà c̣n nội ưu. Sau vua Đồng Trị là vua Quang Tự, người cháu, con người em gái của bà, nhưng bà Từ Hy vẫn toàn quyền nhiếp chính. Ông vua này đă chống đối bà, chủ trương cải cách mạnh cùng với một số trí thức cải cách lúc bấy giờ, như Khang hữu Vi, Lương khải Siêu, cùng một người thầy của vua Quang Tự, ông Đồng Ḥa, quyết định biến pháp, năm 1898 : ban hành hiến pháp và nhiều luật lệ mới, để canh tân nước Tàu theo gương nước Nhật và nước Nga. Tuy nhiên cuộc biến pháp này chỉ kéo dài 100 ngày rồi bà Từ Hy trở lại dẹp tan, mặc dầu vậy vua Quang tự vẫn ngồi v́ cho tới khi chết năm 1908, rồi bà chết theo. Vua Phổ Nghi lên, ba năm sau, th́ có cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911, chấm dứt triều đại nhà Thành.

 

Cuối đời nhà Thanh, với bà Từ Hy và phe Triều đ́nh bảo thủ, cũng cố dựng lên những bức tường để ngăn chặn tư tưởng tự do từ bên ngoài, nhưng pḥng tuyến đă bị chọc thủng qua nhân vật vua Quang Tự, ngay trong triều, để đi đến chỗ xụp đổ.

 

Chúng ta thấy 2 chính sách bế quan tỏa cảng của 2 triều đại cuối, nhà Minh, nhà Thanh đều thất bại, hoặc v́ nội loạn ngoại ưu, hay ngoại loạn nội ưu.

 

Thời suy thoái và thời kỳ diệt vong của chế độ cộng sản Tàu

 

Trở về với nước Tàu hiện nay có người hỏi đâu là thời suy thoái và đâu là thời kỳ diệt vong của chế độ cộng sản ?

 

Đây là câu hỏi khó trả lời v́ chế độ cộng sản chưa chấm dứt. Tuy nhiên một cách ước đoán, chúng ta có thể nói:

 

Thời kỳ suy thoái của chế độ cộng sản bắt đầu từ năm 1989 tới 2014, với sự đàn áp dân, sinh viên và học sinh bằng xe tăng và súng. Chắc chắn có nhiều người khó chấp nhận  với nhận định này v́ nh́n vào bề ngoài và thực tế th́ nền kinh tế Tàu trong giai đoạn này đă tăng trưởng một cách dài hạn và vượt bực, đă đưa tổng sản lượng quốc gia của nước Tầu lên hàng nhất nh́ thế giới. Nhưng theo như câu nói của Chu Dung Cơ, cựu thủ tướng dưới thời Giang Trạch Dân, th́ nước Tàu chỉ là anh khổng lồ có đôi chân bằng đất sét. Sau biến cố Thiên an môn, những thành tựu ban đầu do chính sách tương đối cởi mở về tư tưởng và chính trị dưới thời Hồ diệu Bang và Triệu tử Dương, nhằm đưa nước Tàu trên con đường phát triển ổn định và quân b́nh đă bị hủy bỏ và hoàn toàn đi ngược lại. V́ vậy, mặc dù nước Tàu đạt được một số thành quả ngoạn mục về kinh tế qua chính sách « Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa «, nói nôm na dễ hiểu là chính sách kinh tế tư bản rừng rú kiểu mèo trắng mèo đen của Đặng tiểu B́nh, kiếm tiền, làm giầu bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn và hậu quả. Đằng sau những cao ốc chọc trời, xa lộ thêng thang, xe lửa cao tốc là những bất công chồng chất trong một xă hội bất ổn, vô đạo đức, vô nhân tâm, người người giết nhau như bầy thú chỉ v́ chút ít tiền hay tranh giành địa vị. Ngoài ra những vấn nạn: mâu thuẫn chủng tộc, Tạng, Hồi, Mông, Măn, Hán, ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu, thực phẩm độc hại đang giết hại lần ṃn hàng tỷ dân Tàu. Đúng như lời ông François Mittérand, Tổng thống Pháp lúc bấy giờ, đă b́nh luận về vụ đàn áp Thiên an môn 1989:« Một chính quyền dùng súng bắn vào dân, học sinh, sinh viên là một chính quyền dùng súng bắn vào tương lai của ḿnh. » Ngọn lửa Thiên an Môn vẫn âm ỉ cháy trong ḷng người dân, trong tâm khảm của hàng triệu thanh thiếu niên, trong ḷng của nhửng người mẹ, người cha, chỉ chờ một biến cố nhỏ là có thể bùng cháy kết thúc một chế độ gian xảo, cực ác trong lịch sử nhân loại.

 

Thời kỳ diệt vong của chế độ cộng sản bắt đầu từ năm 2014, khi xẩy ra vụ Bạc Hy Lai, bị bắt và bị đưa ra ṭa, bề ngoài là v́ tham nhũng, nhưng theo tin tức đáng tin cậy, th́ là âm mưu đảo chính Tập cận B́nh, rồi liền sau đó có những vụ ám sát nhưng không thành, khiến cho Từ tài Hậu, nhân vật thứ nh́ trong Quân Ủy hội, cùng một số tướng lănh bị khai trừ khỏi Đảng. Rồi Chu vĩnh Khang, nhân vật thứ ba trong Đảng, bị tuyên bố điều tra.

 

Nhưng thời kỳ diệt vong này kéo dài bao lâu, người ta chưa thể biết.

 

Cần lưu ư một điều là chế độ cộng sản, khác với 2 chế độ vừa kể, không chủ trương chính sách bế quan tỏa cảng lúc ban đầu từ năm 1949, khi họ cướp được chính quyền, mà phải nói là từ ngày thành lập năm 1921, đảng cộng sản Tàu đă chủ trương mở cửa, đón nhận những tư tưởng nước ngoài. Nhưng có một điều không may mắn, đáng buồn cho dân tộc và nước Tàu, đó là giới lănh đạo này chưa đủ tŕnh độ trí thức để biết rơ đâu là cái hay cái đở của văn hóa, văn minh đông phương, đâu là cái hay cái dở của văn hóa, văn minh tây phương, vội vứt bỏ toàn bộ văn hóa đông phương, kiểu như Mao trạch Đông tuyên bố: «  Khổng tử là con chó giữ nhà cho bọn phong kiến «, vội nhập cảng lư thuyết Marx, Lenin, cặn bă của văn hóa tây phương.

 

Giới sĩ phu, trí thức cộng sản Tàu và Việt Nam nên suy ngẫm điều này! (1)

 

Trở về chính sách cải cách của Tập cận B́nh, được che dấu dưới những mỹ từ, nào là chống tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân, thực hiện giấc mơ Trung quốc; nhưng bản chất thực là sự đấm đá nội bộ, tranh quyền, trở về chính sách bế quan tỏa cảng, kiểm soát những nhà đối lập mạnh mẽ hơn, cấm dân phát biểu tự do, kiểm sóat dân truy cập Internet v.v…, đây cũng là bắt đầu thời kỳ diệt vong của chế độ cộng sản, như một số người đưa ra giả thuyết này.

 

Nhưng đâu là chỉ dấu của sự diệt vong ?

 

Chỉ dấu đầu là sự thanh trừng nội bộ một sống một c̣n, khi Tập cận B́nh tuyên bố: « Tôi không màng đến sự sống chết, tôi không lưu tâm đến việc tiếng tăm của tôi c̣n hay mất, tôi quyết tâm chống tham nhũng. »

 

Chỉ dấu thứ nh́ là sự nổi dậy của dân Hồng kông. Tất nhiên Hồng Kông không đ̣i độc lập, nhưng sớm muộn, dân Hồng Kông sẽ đ̣i tự do, dân chủ, dân cử và dân bầu, chứ không phải là đảng cử dân bầu. Một khi ước vọng này được thực hiện, th́ nó sẽ là một vết dầu loang, loang ra những vùng lân cận, như Tây Tạng, Tân cương, Quảng Đông, Quảng tây và tới ngay cả Bắc Kinh.

 

Đến lúc đó, chế độ cộng sản c̣n đứng vững không ? Đảng cộng sản Tàu c̣n tồn tại không ?

 

Câu trả lời là chế độ cộng sản rất khó tồn tại và đứng vững. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán tương lai. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi.

 

                             Paris ngày 14/11/2 014

 

                        Chu chi Nam và Vũ văn Lâm

 

(1)            Xin xem thêm những bài về Tàu và Tập cận B́nh, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/