BIỂU T̀NH IRAN

 

      TẠI SAO DÂN TỘC VIỆT KHÔNG DÁM ĐỨNG LÊN

 

     MẠNH MẼ NHƯ DÂN TỘC IRAN, TÀU VÀ MIẾN ĐIỆN

 

Ngày hôm nay, trước cảnh dân tộc, trí thức, học sinh, sinh viên Iran dám xuống đường biểu t́nh cả hàng trăm ngàn người, chống độc tài, đ̣i tự do, dân chủ ; nhớ lại cuộc biểu t́nh Thiên An Môn cách đây 20 năm, huy động cả triệu người ; cuộc biểu t́nh ở Rangoon, Miến điện cách đây mấy năm,  huy động hầu như tất cả giới tu sĩ Phật giáo cùng với cả hàng trăm ngàn người ; nhiều người tự đặt câu hỏi : «  Vậy dân tộc Việt Nam, cũng sống dước độc tài, áp bức, th́ sao. Tại sao không dám đứng lên hàng loạt như ba dân tộc trên ? Lỗi tại ai ? « 

 

   I ) Lỗi tại dân tộc Việt Nam hèn ?

 

Có nhiều người cho rằng dân tộc Việt Nam hiện nay không dám đứng lên tranh đấu đ̣i những quyền căn bản của ḿnh, v́ dân trí thấp, v́ hèn, đă sống lâu trong chiến tranh khổ sở, nay được bạo quyền nới ra một chút là đă thỏa măn lắm rồi, dân thường th́ chỉ lo miếng cơm manh áo, giới sĩ phu, trí thức th́ chỉ cần bạo quyền cho một ít cơm thừa, canh cặn, là đă nhẫn tâm bẻ cong ng̣i bút của ḿnh, quỵ gối khom lưng, cố nặn óc, bóp tim, để t́m những xảo ngôn, ngụy từ bênh vực bạo quyền.

   Lư luận đổ thừa cho dân bảo rằng nó hoàn toàn sai th́ cũng không đúng; nhưng đây là lối lư luận vơ đũa cả nắm, dân đây ḿnh phải phân biệt rơ là ai, v́ dân gồm có cả bạo quyền là thủ phạm, và người dân đen là nạn nhân. Cách lư luận đổ lỗi cho dân chẳng khác nào là kiểu lư luận đánh tráo, bỏ cả thủ phạm và nạn nhân vào trong cùng một giỏ rồi xóc, để đi đến chỗ ai cũng như ai. Kiểu đă từ lâu, Phạm văn Đồng, cựu thủ tướng cộng sản, người đă kư công hàm gửi Chu ân Lai thỏa măn yêu sách 12 hải lư của Trung cộng, khi nói về nạn tham ô, hối lộ, đă tuyên bố: “ Anh có lỗi, tôi cũng có lỗi, chúng ta cùng có lỗi “,để lẫn lộn tất.

   Cách lư luận đổ lỗi cho dân, đổ lỗi cho dân trí c̣n thấp kém bề ngoài th́ có vẻ đúng, hơn thế nữa nó c̣n có vẻ triết trung, biết nhận lỗi về ḿnh, “ anh có lỗi, tôi cũng có lỗi, toàn dân cùng có lỗi “; nhưng vô t́nh hay cố ư là bênh vực bạo quyền, quên đi rằng t́nh trạng dân trí thấp, phát triển kinh tế xă hội tụt hậu so với những nước chung quanh, , chính sách ngoại giao quỵ lụy, hèn hạ, làm cho lân bang lên mặt, xâm lấn; đó chính là lỗi tại giới lănh đạo; dân chỉ là nạn nhân.

 

   I I )  Lỗi tại giới lănh đạo cộng sản Việt Nam quá vọng ngoại, ác ôn, côn đồ, vô học, vô đạo đức, vô liêm sỉ; và giới sĩ phu trí thức cũng vậy, chỉ là cánh tay nối dài của bạo quyền (1)

 

   Thật vậy, nếu chúng ta lấy 4 nước độc tài: Iran, Miến Điện, Trung Cộng và Việt Nam, xét giai tầng lănh đạo của từng nước một, th́ chúng ta thấy giai tầng lănh đạo cộng sản Việt Nam là thấp kém nhất về trí thức, cộng thêm lại đi theo chủ nghĩa duy vật, nên chúng không có một tư ǵ là liêm sỉ, đạo dức; nên chúng ác ôn, côn đồ nhất, hành động theo kiểu “ trên th́ không có trời; dưới th́ không có đất “.  Chỉ có giới lănh đạo cộng sản Việt Nam, chúng mới có những “ Sáng kiến, phát minh tuyệt vời, đỉnh cao của trí tuệ loài người “,đó là cho tay em vứt cứt, vứt đồ dơ bẩn vào nhà những người đối lập. Việc làm này chắc chắn là phải có sự ra lệnh của Bộ Chính trị. Nghĩ đến việc này, nhiều khi chúng ta thấy mắc cở, v́ đă có giới lănh đạo “đỉnh cao, trí tuệ “ như vậy.

   Giới lănh đạo cộng sản Việt Nam, ngay so với những nước cộng sản khác, là giới lănh đạo thấp hèn, vọng ngoại, ác ôn, côn đồ nhất.

   Thật vậy, nh́n vào tiểu sử những người lănh đạo cộng sản từ Âu sang Á, chúng ta chưa thấy một người lănh đạo nào vọng ngoại như Hồ chí Minh, đặt tên núi là núi K. Marx, tên suối là suối Lénine, thản nhiên tuyên bố: “ Tôi không có tư tưởng ǵ cả. Tư tưởng của tôi đă có Staline và Mao trạch Đông nghĩ hộ “. Đặng xuân Khu th́ lấy biệt hiệu là Trường Chinh, v́ tôn thờ Mao, qua cuộc Vạn lư trường chinh của ông ta. Lê Duẫn th́ tuyên bố: “ Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung cộng “; mặc cho hàng hàng lớp dân Việt bỏ thây ngoài chiến trận.

   Giới trí thức cộng sản Việt Nam cũng vậy, vô cùng vọng ngoại, thấp hèn và ác ôn côn đồ. Tiêu biểu là Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu.

   Vọng ngoại  và ác ôn, ma quái như :

   “ Giết giết nữa, bàn tay không ngừng nghỉ

      Cho ruộng đồng, cây lúa lại thêm xanh

      Cho đảng bền lâu, cùng rợp bước chung ḷng

   Thờ Mao Chủ tịch và Staline bất diệt !"

 

   Vọng ngoại đến chỗ bệnh hoạn:

   “ Hôn cho anh nền tảng đá công trường

      Nơi vĩ đại Lénine thường dạo bước .”

 

Giới trí thức cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, tiêu biểu trong 700 tờ báo và gần 70 đài phát thanh và truyền h́nh, cũng vậy: tŕnh độ thấp và chỉ biết: “ Nói leo, nói theo, nói dở, nói dài và nói dai “, như dân Việt đă dùng câu vè trên để chế riễu. Nói leo, nói theo Bộ Chính trị, mà Bộ chính trị chỉ là những anh thiến heo như Đỗ Mười, anh cai phu đồn điền như Lê đức Anh, anh chăn trâu, chăn ḅ như Phan văn Khải, anh liên lạc viên, du kích như Nguyễn tấn Dũng, mặc dầu ngày hôm nay họ có biết bao nhiêu là bằng cao học và tiến sĩ; nhưng chỉ là bằng giả. Nói theo những kẻ ngu dốt như vậy th́ tất nhiên là phải nói dở; rồi cứ nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, th́ tất nhiên phải là nói dài và nói dai.

   Nhận xét của dân không phải là không chính xác !

 

   Dân Việt chưa dám đứng lên làm những cuộc biểu t́nh to lớn như ở Thiên an môn, ở Miến Điện, ở Iran, lỗi phần lớn là ở giới lănh đạo cộng sản Việt Nam quá thấp hèn, vọng ngoại, ác ôn, côn đồ; được phụ giúp bởi giới trí thức cộng sản quá hèn mạt.

   Nói như vậy không có nghĩa là dân Việt cứ tự thỏa măn, ngồi khoanh tay, chờ sung rụng, mà phải noi gương các dân tộc khác, can đảm đứng lên đấu tranh cho những quyền căn bản của ḿnh. V́, “ Bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu ".

 

                                   Paris ngày 20/06/2009

 

                                        Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem them: Giới lănh đạo cộng sản ngu dốt ở chỗ nào, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/