ĐẾN BAO GIỜ VIỆT NAM MỚI CÓ

 

                       HỘI NGHỊ B̀NH THAN, DIÊN HỒNG

 

   Vào thế kỷ thứ 13, đế quốc Mông cổ rất hung mạnh, đi đâu chiến thắng tới đó. Tuy vậy, họ đă 3 lần thất bại trong việc gửi quân sang nước ta. Được như thế nước Việt  lúc bấy giờ ḷng người như một, nhân tài lượt kéo ra cứu nước. Tinh thần đoàn kết can đảm của quân dân dưới đời Trần đă được biểu lộ qua hai hội nghị B́nh than Diên hồng. Vậy hội nghị B́nh than Diên hồng ? Tại sao Việt Nam hiện nay cần B́nh than Diên hồng như một số người đă nói ?

 

      I )   Hội nghị Binh Than, Diên hồng gi ?

 

   Hội nghị B́nh than một hội nghị quân sự do vua Trần nhân Tông ( 1279-1293) triệu tập vào năm 1282, để bàn về kế sách đương đầu với quân Mông, khi chúng sang xâm lược nước ta lần thứ 2. Sở tên B́nh than hội nghị được tổ chức mật vào tháng 10 năm 1282 trên con sông Thương, c̣n tên sông B́nh than, tại làng B́nh than, tổng Vạn , nay Gia b́nh, tỉnh Bắc Ninh.

   Đây hội nghị của những người nắm giữ trọng trách quốc gia, nhiệm vụ bàn về chiến lược chống xâm lăng tổ chức bộ máy chỉ huy kháng chiến. Chính trong hội nghị này vua Trần nhân Tông Thượng hoàng Trần thánh Tông đă trao quyền tổng chỉ huy quân đội cho Trần quốc Tuấn tức Trần hưng Đạo dân Việt chúng ta sau này tôn lên làm Đức Thánh Trần.

   Cũng trong hội nghị này, Trần quốc Tỏan, quá trẻ nên không được dự, đă tức giận bóp nát trái cam trong tay, sau đó tự về nhà chiêu tập quân , tham gia kháng chiến đă lập công lớn.

 

   Hội nghị Diên hồng hội nghị họp vào năm 1284, do Thượng hoàng Trần thánh Tông triệu tập các phụ lăo trong cả nước, để trưng cầu dân ư, hỏi về chủ trương nên ḥa hay nên đánh, khi quân Mông cổ ư xâm lược nước ta lần thứ hai.. Hội nghị được tổ chức trước thềm điện Diên hồng, vào năm Giáp Thân 1284, nên được gọi hội nghị Diên hồng, không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự, chỉ bàn đến chủ trương nên ḥa hay nên đánh; th́ toàn thể các lăo đều đồng thanh cất tiếngNên Đánh “. Hội nghị Diên hồng được coi như hội nghị dân chủ đầu tiên của dân Việt.

 

      I I ) Tại sao Việt Nam hiện nay lại chưa hội nghị B́nh than, Diên hồng

 

   Ngày hôm nay, trước chính sách bành trướng, lấn đất, cướp hải phận của Trung Cộng, nhiều người tự đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta vẫn chưa hội nghị B́nh than với Trần quốc Toản bóp nát trái cam không được tham gia chống giặc, vẫn chưa hội nghị Diên hồng với Trần hưng Đạo, can đảm trả lời khi vua Trần nhân Tôn tỏ ư kiến: “  Thế giặc to như vậy, chống với th́ dân sự tàn hại, hay trẫm hăy chịu hàng đi để cứu muôn dân ?” Hưng đạo Vương tâu rằng  :Bệ hạ nói câu ấy th́ thật lời nhân đức, nhưng Tôn miếu, tắc th́ sao. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hăy chém đầu tôi đi đă, rồi sau sẽ hàng  !“. Vua nghe lời nói trung liệt như vậy, trong bụng mới yên.  ( trần trọng Kim - Việt nam sử lượctrang 136 – Nhà xuất bản Tân ViệtSài g̣n ).

 

   Câu hỏi tại saotrên cũng rất dễ trả lời, đó ngày hôm nay Việt Nam bị 2 giặc, vừa nội xâm, vừa ngoại xâm.

 

   Thật vậy, chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ một thứ giặc nội xâm. Trong khi hải quân Trung cộng bắn vào ngư phủ Việt Nam ở hải phận Việt Nam, th́ giới lănh đạo cộng sản nội cụng ly với giới lănh đạo Trung cộng ăn mừng T́nh hữu nghị Việt Trung muôn đời thắm tươi, môi hở răng lạnh, được khắc bằng những chữ vàng “; mặc dầu vào năm 1979, răng đă cắn chảy máu môi, Trung cộng gửi quân sang đánh phá 6 tỉnh giáp biên giớI Việt Trung.

   Cộng sản Việt Nam hiện nay không những bị lệ thuộc về chính trị, c̣n bị lệ thuộc về kinh tế văn hóa. Hàng hóa Trung  cộng tràn ngập thị trường Việt Nam; phim ảnh Trung cộng được bày bán khắp các nẻo đường.

 

      Bởi lẽ đó, câu hỏi thứ nh́ : làm thế nào để hội nghị B́nh than, Diên hồng .

 

-         Để hội nghị B́nh than, Diên hồng, th́ dân Việt phải can đảm đứng lên làm cách mạng, loại trừ giặc nội xâm, rồi sau mới tính đương đầu với giặc ngoại xâm.

 

Dân việt hiện nay cần một cuộc cách mạng mang 2 ư nghĩa vừa độc lập cứu quốc dân chủ kiến quốc (1), để tạo lên một chính quyền dân, nước, th́ lúc đó mới hội nghị B́nh than, Diên hồng, lúc đó người cầm quyền dân mới đồng một ḷng; nói như Trần trọng Kim:

   Vả nước An nam thời bấy giờ vua tôi ḥa hợp, ḷng người như một, nhân tài lượt kéo ra. “ ( Sách đă dẫntrang 147).

 

                         Paris ngày 11/02/2009

 

                               Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem them: Cách mạng độc lập cứu quốc cách mạng dân chủ, kiến quốc, trên web: http://perso.orange.fr/chuchinam/