BA SỨC ÉP HAY LÀ BA THẾ TẤT THẮNG CỦA CUỘC ĐẤU TRANH

  Công cuộc đấu tranh chống cộng sản độc tài, cho tự do, dân chủ, nhân quyền, v́ quê hương, dân tộc của chúng ta ngày hôm nay, có người cho rằng nó cần ba sức ép và ba sức ép này như là 3 điều kiện ắt có, nó cần phải trở nên đủ, th́ mới đi đến thành công. Vậy 3 sức ép đó là ǵ ? Tại sao nó cần phải trở nên đủ để tạo nên thế tất thắng của cuộc đấu tranh lư tưởng và cao đẹp trên ?

  Thật vậy, cuộc đấu tranh chống độc tài, cho tự do, dân chủ, nhân quyền, v́ quốc gia, dân tộc của chúng ta ngày hôm nay là một cuộc đấu tranh đầy lư tưởng, thật cao đẹp ; mặc dầu độc tài cộng sản hiện nay t́m đủ mọi cách để hạ thấp cuộc đấu tranh này. Chúng cho rằng chúng ta đấu tranh v́ hận thù, v́ nuối tiếc quá khứ, v́ ham danh, ham lợi ; nhưng hoàn toàn ngược lại, chính chúng mới là hận thù : hận thù từ trong lư thuyết tới hành động, lư thuyết Mác Lê chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, bàn tay giới lănh đạo cộng sản, người nào cũng dính máu dân tộc ḿnh, từ Lénine, Staline, qua Mao, tới Hồ và ngay cả giới lănh đạo hiện nay, trước khi trở nên lănh đạo, đều đă là trưởng ban ám sát, trưởng ban phá hoại. Chính chúng mới là kẻ ham danh, ham lợi, đến nỗi bán rẻ cả lương tâm, dân tộc, nhượng đất, nhượng biển để có quyền và giữ quyền, từ ngay thời Hồ chí Minh.

   Cuộc đấu tranh của chúng ta mặc dầu nó cao đẹp và lư tưởng, nhưng không thể đi đến thành công, nếu nó không di vào thực tế, thực tiễn là tạo được ba sức ép : 1) Người dân phải can đảm đứng lên đấu tranh mỗi ngày một đông ; 2) Sức ép từ cộng đồng quốc tế và hải ngoại ; 3) Sức ép đến từ ngay trong ḷng chế độ. Đó là những quân cán chính cộng sản ngày càng rời bỏ chế độ càng đông để đứng về phía chính nghĩa quốc gia, dân tộc. V́ vậy chúng ta phải có một chính sách chiêu hồi, sẵn sàng nới rộng ṿng tay để đón nhận những người cộng sản phản tỉnh.

  Nếu nh́n theo đầu óc khoa học, th́ ba sức ép trên như ba điều kiện ắt có. Chúng ta phải làm thế nào để cho nó trở thành đủ, th́ mới đi đến thành công. Chẳng khác nào như Hydrogène và Oxygène là 2 điều kiện ắt có để tạo thành nước (H2O) ; nhưng cần phải có điều kiện đủ, đó là 2 nguyên tử Hydrogène và 1 nguyên tử Oxygène. Tất nhiên lănh vực đấu tranh chính trị, xă hội thuộc về khoa học nhân văn, không phải là khoa học chính xác như toán học, vật lư, hóa học. Để định điều kiện ắt có và đủ rất là khó khăn, hơn thế nữa, những điều kiện của khoa học nhân văn có tính cách tương tác, tương thuộc, không rơ ràng là nguyên nhân hay hậu quả như khoa học chính xác. Nó có thể là nguyên nhân, nhưng sau đó thành hậu quả, và ngược lại. Tuy nhien chung ta van lay nhung nguyen tac cua khoa hoc chinh xác để làm hướng đi cho khoa học nhân văn. Tuy nhiên ta phải uyển chuyển.

 Đấy là chưa nói cuộc đấu tranh của chúng ta cần phải có đường lối và tổ chức. Đường lối như kim chỉ nam hướng dẫn hành động. Tổ chức như nơi qui tụ hành động để làm nên sức mạnh.

 Chúng ta có thể ví những hành động đấu tranh của chúng ta như những hạt mưa. Những hạt mưa này nếu không có đường lối để qui về một con suối được ví như tổ chức, th́ chỉ ngấm vào ḷng đất, không mang lại kết quả như ta mong muốn, ngược lại nếu nó được hướng dẫn tới một ḍng suối, th́ lúc đó nó mới trở thành sức mạnh, cuốn đi tất cả những oan tai, chướng ngại của gịng lịch sử Việt.

 Cuộc đấu tranh đó c̣n là một cuộc đấu tranh góp gió thành băo, kiên tŕ, mỗi người một tay, bằng bất cứ phương tiện ǵ, trong hoàn cảnh nào, trong lănh vực nào, cũng phải đấu tranh, mới có hy vọng thành công. Nên nhớ lời của bà nguyên phi Ỷ Lan : «  Sa mạc kia dù to lớn đến đâu cũng là do nhiều hạt cát nhỏ tạo thành. Bể Đông kia dù bao la cách mấy cũng là do nhiều hạt nước nhỏ mà tạo nên. »

 Đừng nghĩ rằng có những đường lối, chiến lược, chiến thuật thần diệu, thần kỳ giúp chúng ta thành công dễ dàng, một sớm một chiều. Từ đó họ lớn tiếng chỉ trích cuộc đấu tranh từ trước đến giờ, cho rằng nó không mang đến kết quả, nay theo đường lối của họ th́ sẽ thành công. Đây là thái độ của những người c̣n non nớt, ngây thơ hay cá nhân chủ nghĩa. Họ quên rằng cuộc đấu tranh của chúng ta chưa mang đến kết quả cuối cùng ; nhưng đă mang lại nhiều kết quả, và kết quả cuối cùng cũng là tích lũy của những kết quả trước đó. Nay phá vỡ tất cả những ǵ đă xây dựng nên từ trước đến giờ, làm lại từ đầu, chẳng khác nào như đẵn cái cây mà nhiều người đă trồng, tuy chưa đâm hoa, kết trái, nhưng đang trên tiến tŕnh, giờ trồng lên cây mới, th́ đến bao giờ mới có trái.

   Ngay dù cái cây mà chúng ta đă trồng được từ trước tới giờ có những khuyết tật, th́ chúng ta hăy có tinh thần xây dựng, bớt cá nhân chủ nghĩa, cùng nhau sửa chữa, vứt bỏ những khuyết tật đó đi. Chứ lúc nào cũng bắt đầu, đi bước đầu, th́ đến bao giờ mới tới đích.

 

   Cuộc đấu tranh nào cũng khó khăn, ngay dù cuộc đấu tranh cho chính bản thân để sống c̣n. Huống chi là cuộc đấu tranh chống bạo quyền. Nhất là bạo quyền đó đă lợi dụng danh nghĩa quốc gia, dân tộc, danh nghĩa xă hội chủ nghĩa, thế giới đại đồng từ hơn nửa thế kỷ nay. Đừng quá ngây thơ, quá lạc quan hay cá nhân chủ nghĩa cho rằng chỉ ta mới có những phương pháp thần kỳ. Nhưng cũng đừng quá bi quan thúc thủ ngồi chờ. Hăy cố gắng đấu tranh, người ở hải ngoại cũng như người ở quốc nội, để tạo nên ba sức ép như nói ở trên, rồi làm thế nào để những sức ép này trở thành đủ, th́ bạo quyền sẽ sụp đổ (1).

 

                                              Paris ngày 18/06/2 010

                                                 Chu chi Nam

 

(1)            Xin xem nhũng bai về Cuộc đấu tranh của chúng ta, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/