VỤ N NĂM CAM,THAM NHŨNG HỐI LỘ BẮT NGUỒN TỪ L THUYẾT BẤT BNH THUNG CỦA K. MARX

 

thật vậy l thuyết của Marx đ lấy ci g bất bnh thung lm ci g bnh thung, v vậy những x hội no đi theo l thuyết của Marx đều trở thnh x hội bất bnh thung, tất nhin tạo ra những con ngui, những hiện tuọng bất bnh thung trong đ c hiện tuọng Mafia, hối lộ, tham những, mc ngoặc, chợ đen.

 

I) L thuyết của Marx bất bnh thung khi chủ truong rằng lịch sử l lịch sử của bạo dộng v đấu tranh giai cấp

 

 

 

II) L thuyết của Marx bất bnh thung khi chủ truong bi bỏ quyền tư hữu

 

 

III) L thuyết của Marx bất bnh thung khi chủ truong một x hội hon ton cng bằng, trong khi đ con ngui sinh ra đ bất cng, ngui cao, ngui thấp, ngui thng minh, kẻ khng thng minh.

 

IV) Bởi lẽ đ giới lnh đạo cộng sản bắt buộc x hội phải theo v chnh mnh cũng phải tự theo một l thuyết bất thung lm cho chnh mnh trở nn con ngui bất thung, x hội trở nn bất thung

 

1) Giới lnh đạo CS l những kẻ bất thung, v Marx chủ truong bi bỏ quyền tư hữu, nay giới lnh đạo cộng sản l những kẻ tư hữu lớn nhất, v vậy họ phải sống ln la, ln lt, một cuộc đời hai mặt, mặt ngoi th lm ra vẻ ngho đi, mặt trong th tiu tiền thả của. Hiện tuọng ở bn Nga v ở Việt Nam hiện nay, giới lnh đạo CS co chiếc bn ăn hi ngăn, ngăn trn để những mn ăn đạm bạc, ngăn dui để mn ăn sang trọng, phng c khch bất ngờ, điều đ ni ln x hội CS l một x hội bất bnh thung.

 

L thuyết bất bnh thung tất nhin đẻ ra một x hội bất bnh thung. Một x hội bất bnh thung tất đẻ ra những con ngui v những hiện tuọng bất bnh thung như vụ Nam Cam.

 

V) Kết luận :

V vậy bổn phận của chng ta l v hiệu ha l thuyết bất bnh thung của Marx v giật xập chế độ bất bnh thung CSViệt Nam.