CỘNG SẢN, LOÀI CỎ DẠI, LOÀI TRÙNG ĐỘC

 

Vào cuối tháng 7/2007 vừa qua, khi viếng thăm nước Đức, tại thành phố Hambourg, trước một cử tọa cả ba, bốn chục ngàn người, Đức Dalai-Lama, đă nói : «  Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sống và nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. »  Tại sao như vậy ? Chúng ta hăy cùng suy ngẫm về lời nói của một Vị Lănh tụ Tôn giáo quan trọng.

 

   I ) Cộng sản, loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh

 

Thật vậy, nếu chúng ta xét sự ra đời của những chế độ cộng sản, từ cộng sản Liên sô, qua cộng sản Đông Âu, tới cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam ; chúng ta thấy tất cả những chế độ cộng sản trên đều ra đời trong hoàn cảnh hoang tàn của chiến tranh, đều do cướp chính quyền mà ra, không có một chính quyền nào do dân bầu lên, rồi chúng tự bầu với nhau để tiếp tục cầm quyền. Cộng sản Liên sô th́ ra đời trong hoàn cảnh hoang tàn của Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918). Cộng sản Đông Âu th́ ra đời trong cảnh hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến ( 1939-1945), dưới gót giày của quân đội chiếm đóng Liên sô. Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam cũng ra đời trong hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến, với sự giúp đỡ của Liên Sô.

     1 ) Chế độ cộng sản Liên sô được ra đời trên sự hoang tàn của Đệ Nhất Thế Chiến

 

   Thật vậy Đệ Nhất Thế Chiến gồm 2 phe chính : phe Pháp với sự hỗ trợ của Anh, của Nga thời chế độ quân chủ của Nga Hoàng Nicolas I I và sau này có Hoa Kỳ ; phe Đức có sự hỗ trợ của đế quốc Áo Hung, đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vào gần cuối cuộc chiến, Bộ Tham Mưu Đức nhận thấy không thể đương đầu cùng một lúc với 2 mặt trận : mặt trận đông bắc với Nga và mặt trận tây nam với Pháp, muốn dồn lực lượng vào mặt trận chính tây nam, nên đă t́m cách đưa Lénine lúc đó đang ở Thụy Sỹ về và giúp đỡ Lénine cướp chính quyền ; v́ Lénine đưa ra khẩu hiệu : «  Ḥa b́nh bằng bất cứ giá nào, ngay cả nhượng đất để có quyền . ». Ngày 17/4/1917, Lénine cùng một số người trong đó có 4 viên t́nh báo Đức nói thông thạo tiếng Nga, trong một chiếc xe lửa bọc sắt, đă tới Pétrograd. Sau đó Lénine được Đức giúp đỡ tiền bạc và phương tiện để họat động. Đêm ngày 6 rạng ngày 7, một số người cộng sản, dưới sự hướng dẫn của Trotski, nổi lên cướp một số công sở, trước sự lănh đạm của dân. Sau đó chính quyên dân chủ xă hội cầm đầu bởi Kérenski bỏ trốn. Chính Trotski sau này viết : «  Sau một đêm ngủ, người dân Nga đă thấy bộ mặt xứ Nga thay đổi. Cuộc cách mạng làm 7 người chết và 50 người bị thương. « (1)

   Chính quyền cộng sản đầu tiên quả thật mọc lên trên hoang tàn của Đệ Nhất thế Chiến, v́ sau đó độ 1 năm th́ Đức bại trận.

 

    2 ) Những chế độ cộng sản Đông Âu, Tàu và Việt Nam mọc lên trên sự hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến.

 

    a) Những chế độ cộng sản Đông Âu từ Ba lan, Tiệp khắc, Hung Gia lợi, Bảo gia lợi v. v… được dựng lên trên hoang tàn vừa của chiến tranh, vừa dưới gót giày của quân đội chiếm đóng Liên Sô.

    b) Đảng cộng sản Tàu, lợi dụng cuộc Thế Chiến và Chiến Tranh Trung Nhật, nổi lên cướp chính quyền. Chính Mao trạch Đông, khi tiếp Tướng Mountbatten, Tổng tư Lệnh Liên quân ở Đông Nam Á đă nói : « Nếu không có Thế Chiến thứ Hai và Chiến tranh Trung Nhật, th́ chúng tôi không có chính quyền. »

    c )  Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam cũng lợi dụng sự hoang tàn của chiến tranh, nổi lên cướp chính quyền.

   Thật vậy, ngày 6/8/1945, trái bom nguyên tử đầu tiên được bỏ xuống Hiroshima, 3 ngày sau 9/8, trái thứ nh́ được bỏ xuống Nagashaki ; ngày 15/8, Nhật hoàng tuyên bố ngừng chiến và ngày 2/9, th́ tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Quân đội Nhật ở Đông Dương lúc đó như rắn mất đầu. Lợi dụng cuộc biểu t́nh của công chức Hà Nội đ̣i tăng lương, đảng cộng sản đă trà chộn người vào đoàn biểu t́nh, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi sau đó cướp chính quyền ngày 19/08/1945. ( 2)

Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc «  Bản Tuyên ngôn độc lập. » Nhưng thực tế Hồ chí Minh đă đưa dân Việt vào trong gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước Việt thành băi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản- cộng sản, đi từ cuộc chiến 1946-1954, tới cuộc chiến 1954-1975, tiếp theo là cuộc chiến với Căm Bốt 1978, cuộc chiến với Trung Cộng 1979. Thêm vào đó, Hồ chí Minh lại nhập cảng lư thuyết Mác-Lê chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau, tạo nên biết bao đau thương cho dân Việt.

      

 

   I I ) Cộng sản, loài trùng độc sinh xôi, nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời

 

   Pierre Joseph Proudhon ( 1819-1865), người đă được Marx (1818-1883) cho rằng có những can đảm trong việc chỉ trích thành tŕ kinh tế ( L’audace provoquante avec laquelle il porte la main sur le sanctuaire économique), người đă viết quyển Triết lư của sự nghèo nàn ( La Philosophe de la misère) ; và chính Marx đă trả lời lại bằng cách viết thẳng bằng tiếng Pháp quyển Sự nghèo nàn của triết học ( Misère de la Philosophie). Không ai có thể nói Proudhon là người không hiểu lư thuyết của Marx. Nhưng chính Proudhon đă chỉ trích nặng nề Marx cho rằng lư thuyết của ông sẽ trở thành một con sán lăi ( le ténîa) của xă hội. Bệnh sán lăi là một bệnh có những kư sinh trùng ở trong ruột của con người, nó hút hết những chất béo bổ, làm con người bị bệnh trở thành vàng vọt, bụng ỏng, đít beo, không thể lớn được. Xét hậu quả của những chế độ cộng sản, với đảng gồm những đảng đoàn cán bộ lấy hết những ǵ do dân làm mồ hôi nước mắt mà có, làm cho kinh tế và xă hội không thể phát triển được ; người ta mới thấy lời nói của Proudhon là đúng.(3)

   Ông Iakolek, Ủy viên bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên sô cũng viết : «  Cộng sản là một loài sâu bọ. Con mới đẻ nằm lên xác con già. Già già đè lên xác con trẻ.Trong đó có con khỏe nhất, leo lên chỗ cao nhất ; tuy nhiên để leo lên chỗ cao nhất, th́ nó đă dẵm lên xác bao nhiêu con khác . » Xét những cuộc thanh toán nội bộ cộng sản : Staline bị vợ Lénine tố cáo là đầu độc chồng ḿnh. Con Staline đă tố cáo Béria, Khrouschev giết bố ḿnh. Mao trạch Đông giết Lưu thiếu kỳ và Lâm Bưu. Hồ chí Minh giết nhiều tay em để bịt miệng tông tích của ḿnh, rồi sau lại dùng tay em Trần quốc Hoàn giết người ḿnh muốn lấy làm vợ, đang mang dạ chửa với ḿnh và có đứa con đầu vẫn c̣n sống tên là Nguyễn quốc Trung (4) ; lại có giả thuyết cho rằng Hồ chí Minh bị nhóm Lê Duẫn, Lê đức Thọ đầu độc chết; chúng ta mới thấy lời của Iakolek là đúng.

   Ngày hôm nay Đức Dalai-Lama bảo rằng cộng sản là loài trùng độc sinh xôi nẩy nở ở những đống rác rưởi của cuộc đời, cũng không sai.

   Thật vậy, lư thuyết của Marx chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, khơi dậy tất cả những bản năng thú tính của con người, biến con người trở thành loài rắn rết, chỉ t́m cách sát hại lẫn nhau. Cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè t́m cách sát hại lẫn nhau ở tất cả mọi nước cộng sản theo lư thuyết của Marx đă chứng tỏ điều này.

 

   Những dân tộc Nga, Đông Âu đă can đảm đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản «  cỏ dại » và «  « trùng độc ». Dân tộc Việt Nam hăy noi gương các dân tộc trên, can đảm đứng lên đấu tranh để cho chế độ cộng sản cỏ dại và trùng độc không c̣n nữa !

 

 

                                     Paris ngày 24/08/2007

 

                                           Chu chi Nam

 

   _____________________________________

 

(1)              Xin Qui Vi coi thêm bài Cách mạng Việt Nam trong tương lai, rút tỉa kinh nghiệm từ những cuộc cách mạng trong quá khứ, ở website : http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2)              Xin xem thêmCon Người thần thánh, thương dân yêu nước Trần hưng Đạo và con người gian manh, quỉ quyệt, buôn dân bán nước Hồ chí Minh.

(3)              Xin xem Lư thuyết của Marx là thần dược hay đọc dược cùng những bài phê b́nh Marx

(4)              Xin xem Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ thư Hiên